Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: sosiaalitutkimuksen keskus socru:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalitutkimuksen keskus SOCRU

Kilpailulliset toimintatavat perusterveydenhuollossa

Tutkimushankkeessa selvitetään perusterveydenhuollon kilpailullisten toimintatapojen merkitystä työntekijöiden näkökulmasta. Tämän selvittäminen on erityisen työyhteisöjen ja yksittäisten työntekijöiden kannalta on tärkeää, jotta kuntien palvelurakenteen uudelleen järjestämisen myötä saavutettaisiin parannuksia toiminnan tuottavuuteen, vaikuttavuuteen ja laatuun.

Tutkimus toteutetaan 1.2.2008 - 31.12.2009. Tutkimusaineisto on kerätty keväällä 2008 haastattelemalla yksityisen palveluntuottajan palveluksessa olevia terveydenhuollon työntekijöitä, hoitajia ja lääkäreitä sekä kuntien viranhaltijoita. Haastatteluiden avulla haettiin vastauksia kolmeen kysymykseen:

  1. Miten terveydenhuollon työntekijät ja johtavat viranhaltijat jäsentävät perusterveyspalveluiden tuottamisessa tapahtunutta muutosta?
  2. Miten kilpailullisista toimintatavoista kerrotaan ja miten niitä perustellaan?
  3. Millaiseksi työntekijät kokevat oman asemansa ja työnsä yksityisen työnantajan palveluksessa?

Tutkimusotteeltaan hanke on kulttuurintutkimuksellinen. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että terveydenhuollon työntekijöiden ja viranhaltijoiden käsityksiä ja kokemuksia yksityisen palvelun tuottajan toteuttamista perusterveydenhoitopalveluista tarkastellaan yhteistoiminnallisen toteutumisen näkökulmasta, sosiaalisesti rakentuneena todellisuutena. Metodologisesti analyysi toteutetaan argumentaatioanalyysin ja narratiivisen lähestymistavan keinoin.

Tavoitteena on tuottaa tietoa perusterveydenhuollossa omaksutuista uusista toimintatavoista, ja se tulee osaltaan selkiyttämään kilpailullisten toimintatapojen käsitteistöä ja ajattelutapoja perusterveydenhuollossa. Tutkimus osallistuu terveydenhuollon ideologian ja organisoinnin muutosta koskevaan keskusteluun. Kuntien päättäjät voivat hyödyntää tämän tutkimuksen tuloksia päätöksenteossa, strategisessa suunnittelussa ja hyvinvoinnin laatusuositusten valmistelussa. Myös palveluntuottajat voivat hyödyntää tuloksia kehittämishankkeissaan.

Hankkeessa ovat mukana tutkija YTT Hannele Palukka, tutkija YTT Tiina Tiilikka ja YTM Helena Tolkki. Hankkeen tulokset ovat käytettävissä vuoden 2009 lopussa.

 

Competition Practices in Primary Health Care


The research project produces information on the new competition practices that have been adopted by primary health care during the last two decades. The object of the research is to elicit information about the significances and connotations that are given to the competition practices by employees. The approach exploits viewpoints of sociological cultural studies and narrativity.

The aim is to understand how the employees in the health care service and the municipal officials see the recent shift to the competition oriented policies in the primary health care. The research will produce information on how the employees experience their position and their work serving private sector employer. Doctors and nurses, who have experience working on both private and public sector, have been interviewed within the research. In addition, the municipal officers, who answer for the subscribing of the service and cooperation with the service producer, have been interviewed.

The research will enter into conversation about the recent change in values and organisation of the health care. The results of this research can also be utilized by the municipal policymakers in decision making, strategic planning and preparation of quality recommendations for welfare services.

The research is funded by The Finnish Work Environment Fund and and University Alliance Finland - Research Cluster of Excellence 'Work, Learning and Welfare'. The research is conducted by researcher, Ph. D. Hannele Palukka, researcher, Ph. D. Tiina Tiilikka and M.Soc.Sc. Helena Tolkki of the Department of Social Research at the University of Tampere. The research began in February 2008 and results of the research will be available in the end of 2009.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 12.10.2011 10.20 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti