Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: sosiaalitutkimuksen keskus socru: tutkimusalueet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalitutkimuksen keskus SOCRU

Murtunut intersubjektiivisuus

Hankkeen aikana tavoitteena on tutkia vamman (afasia) ja pitkäaikaisen sairauden (allergia) kanssa arkeaan elävien ihmisten ja heidän läheistensä kokemusta siitä, miten he elävät elämäänsä omassa maailmassaan eivätkä koe saavansa yhteyttä toisiin ihmisiin tai tulevansa ymmärretyksi sosiaalisissa kohtaamisissa. Heidän intersubjektiivinen, muiden kanssa yhteinen maailmansa on murtunut. Kohderyhmiksi on valittu kaksi erilaista oireistoa ja tilannetta: Afaatikko läheisineen ja allerginen lapsi perheineen.

Afasia on hankitun kielikyvyn menetys. Afasioissa vuorovaikutus vaikeutuu konkreettisesti, koska puhetta ei ymmärrä tai ei kyetä itse tuottamaan. Afasian saa Suomessa vuosittain noin 3500 ihmistä aivoverenkierron häiriön seurauksena. Allergiaa sairastavaa on kutsuttu välitilapotilaaksi. Hänen sairautensa on vaikeasti havaittava, sille ei ole aina selkeää syytä eikä hoitoa, silti se on krooninen sairaus. Allergiaa sairastavan lapsen vanhemmat kertovat usein kokemuksesta, että heitä ei ymmärretä eli heidän kokemanaan intersubjektiivisuus murtuu yhteisten, jaettujen kulttuuristen tarinoiden puuttuessa. Alle 6-vuotiaista arvioidaan 10 % (noin 28 000 lasta) potevan ruoka-aineallergiaa Suomessa.

Hanke syventää väitöskirjassa käynnistynyttä pohdintaa intersubjektiivisen maailman mahdollisuudesta. Aineistona käytetään haastatteluja ja kirjoitettuja tarinoita. Analyysimenetelminä ovat keskustelunanalyyttinen välineistö ja tarinallinen tutkimusote. Analyysi keskittyy aineistojen muotoon ja sisältöön tavoitellen mahdollisimman yksityiskohtaista vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan erittelyä ja haastattelutilanteessa syntyvän merkityksen jäsennystä. Tutkimus tuottaa käytännön hoitotyöhön sovellettavaa tietoa. Samanaikaisesti se on yhteiskuntatieteellinen kannanotto intersubjektiivisuudesta käytyyn tieteelliseen keskusteluun.

Vastuuhenkilö: Tarja Aaltonen,
Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos
33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 – 3551 6949
s-posti: tarja.aaltonen@uta.fi
Kesto: 1. 8. 2005 – 31. 7. 2008
Rahoittaja: Suomen Akatemia

 

Endangered intersubjectivity

The purpose of the research is to explore the social reality of people living their everyday life in the shadow of chronic disease or handicap. The study is continuation to my doctoral thesis where I presented the question: What happens to the experience of the world as shared when you get a stroke and as the aftermath of stroke aphasia. Aphasia and allergy are two different chronic conditions taken as examples.

Aphasia means a loss of ability to use language and allergy is a disease not self-evidently visible or audible. People with allergies have a chronic disease but they lack disease with clear and objectively verified symptoms, cause and treatment. Though so different syndromes aphasia and allergy have something in common. In both cases disease threatens intersubjectivity, the sense of the shared social world and mutual understanding. In Finland 3500 people get aphasia every year and it is estimated that 10% of all under six-year-old children (approximately 28 000) suffer from food allergies..

Conversation analysis and narrative methodology will be used as methods when analysing the data. Already existing date will be used. The new data will be collected by interviewing and by asking people to write their stories. Both methods are necessary in order to capture the dialectic of the form and content in storytelling and in the formation of shared understanding during the interviews.

The result of the study are: 1) a description of possibilities to cross the cap between ill people and their listeners; 2) a deeper understanding of the artfullness of people with language impairments to cope with the social world; 3) a typology of allergy stories and 4) social scientific contribution to the theoretical debate about intersubjectivity.

Person in charge: Tarja Aaltonen
Department of Sociology and Social Psychology
FIN-33014 University of Tampereen yliopisto
Tel. +358-3-3551 6949
E-mail: tarja.aaltonen@uta.fi
Duration: 1.8. 2005 – 31. 7. 2008
Funded by: Academy of Finland

Etusivu | Tutkimus | Murtunut intersubjektiivisuus |

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 12.10.2011 12.43 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti