Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: sosiaalitutkimuksen keskus socru: tutkimusalueet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalitutkimuksen keskus SOCRU

Rahapelaaminen suomalaisen elämäntavan ja -tyylin jäsentäjänä

Hannele Palukka ja Petra Auvinen
Tampereen yliopisto
Rahapelaaminen on Suomessa varsin yleinen vapaa-ajan harrastus, sillä noin 3,1 miljoonaa
suomalaista pelaa erilaisia rahapelejä vuosittain ja suomalaisten rahapeliyhteisöjen
liikevaihto oli vuonna 2007 yhteensä yli 8 500 miljoonaa euroa. Rahapelaamisen
voi sanoa määrittävän erityisesti suomalaista vapaa-aikaa, sillä kreikkalaisten
ohella suomalaiset pelaavat eniten rahapelejä Euroopassa. Tämän vuosituhannen rahapelaamista
kuvastaa eräänlainen kaksijakoisuus: rahapelaamisen yleistyttyä siihen
suhtautuminen on muuttunut yhtäältä kriittisemmäksi, ja ongelmapelaaminen on
noussut julkiseen keskusteluun. Toisaalta esimerkiksi live- ja nettipokerin pelaamisesta
on tullut tavoiteltava elämäntyyli.
Rahapelaamisen tutkimusta ovat hallinneet psykiatrinen ja psykologinen näkökulma,
jolloin tutkimusintressinä on ollut selvittää ongelmapelaamista yksilöpatologisena ilmiönä
tai addiktiona. Käsillä olevan tutkimuksen tavoitteena ei ole selvittää rahapelaamisen
terveydellisiä, sosiaalisia tai taloudellisia haittoja. Tutkimuksessa pelaamista
lähestytään sosiologisen kulttuurintutkimuksen näkökulmasta analysoimalla rahapelaamisen
ja elämäntavan suhdetta: millaisia merkityksiä rahapelaamiselle annetaan
elämäntapaa ja -tyyliä jäsentävänä vapaa-ajan toimintana.
Tutkimuksessa hyödynnetään monia erilaisia aineistoja ja menetelmiä. Tutkimuksen
pääasiallinen aineisto koostuu kyselystä, havainnoinnista, yksilöhaastatteluista, ryhmähaastatteluista
sekä internetin rahapelejä käsittelevistä keskusteluista. Taustaaineistona
käytetään valmiita survey- ja aikakausilehtiaineistoja. Diskurssi-, argumentaatio-
ja kertomusanalyysi sekä etnografia tarjoavat metodologiset välineet tutkimukselle.
Jälkimodernissa yhteiskunnassa vapaa-ajasta on tullut entistä tärkeämpi tekijä elämäntavan
ja -tyylin jäsentäjänä. Ihanneyhteiskunta näyttäytyy elämyksien, unelmien ja
tarinoiden varaan rakentuneena kokemustaloutena, jossa taloutta ohjaavat enemmänkin
ihmisten henkilökohtaiset valinnat ja tunteet kuin perinteinen tavaratuotanto. Tämä
tutkimus valottaa omalta osaltaan edellä mainittua yhteiskunnallista muutosta tarkastelemalla
rahapelaamisen merkityksiä vapaa-ajan toimintana.
Avainsanat: rahapelaaminen, elämäntapa, elämäntyyli, vapaa-aika, kulttuurintutkimus,
monimenetelmällisyys

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 12.10.2011 12.40 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti