Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: sosiaalitutkimuksen keskus socru: tutkimusalueet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalitutkimuksen keskus SOCRU

2. Työn, hyvinvoinnin ja sukupuolen tutkimus

Työn, hyvinvoinnin ja sukupuolen tutkimuksessa yhteiskunnalliset erot ja tasa-arvoisuus kietoutuvat vahvasti yhteen. Työ ansiotyönä, yrittäjyytenä, palkattomana hoivana ja pyrkimys sukupuolten tasa-arvoon kuuluvat pohjoismaisen yhteiskunnan peruspilareihin. Työ on keskeinen toimeentulon, yhteiskunnallisen aseman, ajankäytön ja arvostuksen lähde. Hoivan, työelämän ja muun elämän yhteensovittaminen on monimutkaistumassa. Tasa-arvopyrkimyksistä huolimatta sukupuolten eriarvoisuus on supistunut hitaasti, esimerkkinä palkkaerot ja ammatillinen eriytyminen.

Tutkimusalueella keskeisiä tutkimuskohteita ovat työelämän ja organisaatioiden muutokset työmarkkinoiden, työn sisältöjen ja arjen, työaikojen, palkkatyön, yrittäjyyden, epävirallisen työn ja sukupuolistavien käytäntöjen näkökulmista; teknologia ja tietoyhteiskunta, hyvinvointijärjestelmän ja ammattilaisuuden muutokset ja ratkaisumallit sekä hoivan ja sukupuolistuneen väkivallan kysymykset. Kansainvälisissä vertailuissa painottuvat EU-maat, Venäjä ja Pohjoismaat.

Hoivan ja sosiaalipolitiikan tutkimusryhmä (CaSo)

Hoivatutkijoiden verkosto

Laitoksella toimii yliopistoallianssin puitteissa Työn, oppimisen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskittymä.

Tutkimushankkeet

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 12.10.2011 10.06 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti