Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: sosiaalitutkimuksen keskus socru: tutkimusalueet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalitutkimuksen keskus SOCRU

4. Vuorovaikutuksen ja kulttuurin tutkimus

Vuorovaikutuksen tutkimuksen kohteena ovat moninaiset intersubjektiiviset prosessit ja niiden seuraukset erilaisissa institutionaalisissa ja muun tyyppisissä ympäristöissä. Vuorovaikutuksen tutkijoita kiinnostavat myös kanssakäymistä edistävät tai ehkäisevät tekijät eri konteksteissa. Kulttuurin tutkimuksen alaa ovat puolestaan ne historiallisesti muuttuvat mielikuvat, käsitteet ja merkitykset, joita ihmiset tuottavat keskinäisen toimintansa ja kanssakäymisensä pohjalta. Kulttuurin tutkimuksen piiriin kuuluvat myös ne artefaktit, joiden avulla ihminen laajentaa henkisiä ja fyysisiä kykyjään sekä mahdollisuuksiaan olla yhteydessä muihin ihmisiin (esim. kännykät).

Vuorovaikutuksen ja kulttuurin tutkimus kohdistuu kulttuurin ja vuorovaikutuksen muotoihin ja merkityksiin sekä niiden kytkeytymiseen yhteiskunnan muutokseen ja kehitykseen. Tutkimusalueella vahva paikallisten prosessien ja toimintojen tutkimus yhdistyy pitkälle vietyyn teoreettiseen osaamiseen. Tutkimusaiheita ovat muun muassa globalisaation merkitykset, emootiot ja addiktiot, sukupuoli ja seksuaalisuus, teknologioiden ja medioiden kotouttaminen, työprosessien ja työelämän uudet muodot.

Tutkimushankkeet

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 8.3.2011 15.29 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti