Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: sosiaalitutkimuksen keskus socru:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalitutkimuksen keskus SOCRU

2. Työn, hyvinvoinnin ja sukupuolen tutkimus

 

Tutkimushankkeet

Nimi: Space – työn tilallinen hajauttaminen
Rahoittaja: Suomen Akatemian tutkimushanke
Tutkimusryhmä: Jouko Nätti, Satu Ojala, Timo Anttila ja
Tomi Oinas
Kesto: 2010–2013

Nimi: Palvelujärjestelmä murroksessa: ensihoidon ja sairaankuljetuksen työ- ja toimintakäytänteet
Rahoittaja: Työsuojelurahasto ja Yliopistoallianssi: Työn, oppimisen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskittymä 
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Hannele Palukka   
Muut tutkijat: Petra Auvinen ja Tiina Tiilikka
Kesto: 2010-2012

Nimi: Demographic Change and Firms’ Life-Course Policies- A cross-country comparison of
life-course policies, working-time options and working-time arrangements
in European firms
Rahoittaja: Haetaan 7stä puiteohjelmasta
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Collette Fagan
Muut tutkijat: Pertti Koistinen, Jouko Nätti, Anna Pärnänen, Tiina Soininen, (avoin)
Kesto: 2010 - 2014 

Nimi: Osaavan työvoiman saatavuus ja osaamisen kehittämisen muodot tulevaisuudessa
Rahoittaja: Sektoritutkimuksen neuvottelukunta
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Harri Melin
Muut tutkijat: Simo Aho (UTA), Risto Rinne (UTU), Jaakko Pehkonen (JYU)
Kesto: 2009-2011.

Nimi: Vanhuus, hoiva ja kuluttajuus (2009–2012)
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Anneli Anttonen
Muut tutkijat: Liina Sointu, Heli Valokivi ja Minna Zechner
Kesto: 2009–2012

Nimi: Care at Home for Older People: Meanings, Experiences and Policies
Rahoittaja: NordForsk (Nordic Centre of Excellence: Reassessing the Nordic Welfare Model)
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Anneli Anttonen
Tutkija: Liina Sointu
Kesto: 2009-2011

Nimi: Sosiaaliset riskit ja niiden hallinta yritystoiminnan lopettamisen yhteydessä
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Pertti Koistinen
Muut tutkijat: Arja Jolkkonen, Arja Kurvinen, Kimmo Jarvanne, Tiina Soininen
Kesto: 2010 -2013

Nimi: Ovatko määräaikaiset huono-osaisia (TEMPWELL)
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Ulla Kinnunen (konsortio), Jouko Nätti, Saija Mauno (JY)
Muut tutkijat: Anne Mäkikangas (JY), Katri Siponen (UTA), Maarit Ruotsalainen (UTA)
Kesto: 2008–2011
Kotisivu: http://www.uta.fi/laitokset/sostut/tutkimus/labour/tempwell.htm

Nimi: Sukupuolten epätasa-arvoisuudet, emotionaalinen ja esteettinen työ ja hyvinvointi
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Päivi Korvajärvi
Muut tutkijat: Ikonen Hanna-Mari, Koivunen Tuija, Mäkinen Katariina, Vehviläinen Marja
Kesto: 1.1.2008-31.12.2011

Nimi: Organisaatioiden menestys ja henkilöstön hyvinvointi tietotyössä (Successful Organisations and Employee Well-being in Knowledge-intensive Work, SOWK)
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Harri Melin (UTA / UTU)
Muut tutkijat: Raimo Blom (UTA), Jouko Nätti (UTA), Timo Anttila (JY), Pertti Jokivuori (JY), Pasi Pyöriä (UTA), Suvi Mäntylä (UTU), Satu Ojala (UTA), Mia Väisänen (JY), Ari Hautaniemi (UTA), Tero Mamia (UTA)
Kesto: 2008 – 2011
Kotisivu: http://www.soc.utu.fi/laitokset/sosiologia/tutkimus/projektit/sowk/index.html

Nimi: Työllisyyden ja työttömyyden välimaastossa. (NORDIC)
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Jouko Nätti
Muut tutkijat: Anita Haataja (Kela), Merja Kauhanen (PT), Tomi Kyyrä (VATT), Ossi Korkiamäki (VATT), Riikka Lätti (UTA), Noora Ellonen (UTA), Joonas Miettinen (UTA)
Kesto: 2008–2011
Kotisivu:
Between employment and unemployment (Nordic)

Nimi: Työn epävarmuuden seuraukset työn ja perheen suhteille ja hyvinvoinnille (WINFAR)
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Minna Salmi (THL)
Muut tutkijat: Nikunen Minna (UTA), Korvajärvi Päivi (UTA), Nätti Jouko (UTA), Sutela Hanna (TK, UTA), Anna-Maija Lehto (TK), Johanna Lammi-Taskula (THL), Johanna Närvi (THL)
Kesto: 1.1.2008–31.12.2011.

 

Päättyneet hankkeet:

Nimi: Transition and continuity. Urban governance and citizen participation in the Nordic welfare model
Rahoittaja: NordForsk (Nordic Centre of Excellence: Reassessing the Nordic Welfare Model)
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Anneli Anttonen
Tutkija: Liisa Häikiö
Kesto: 2008–2010

Nimi: Irtisanomisen yhteiskunnallisista kustannuksista – tutkimus muutosturvan ja yhteiskunnallisten tukitoimien kustannuksista joukkoirtisanomisten yhteydessä (tapaus Perlos – Joensuun tehtaat)
Rahoittaja: haetaan
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Arja Jolkkonen
Muut tutkijat: Arja Jolkkonen, Arja Kurvinen, Pertti Koistinen
Kesto: 2009 - 2010

Nimi: Työsuhteen päättyminen ja uudelleentyöllistymisen todennäköisyys – Vertaileva tutkimus lomautettujen, irtisanottujen tai määräaikaisen työsuhteen päättäneiden uudelleentyöllistymisestä ja sen yhteydestä talouden suhdannekehitykseen (LFS –data 1986-2007; Fleed 1986 - 2006)
Rahoittaja: haetaan
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Pertti Koistinen
Muut tutkijat: Arja Jolkkonen, Tiina Soininen, (avoin)
Kesto: 2009-2010

Nimi: Joustavuus ja turvallisuus irtisanomistilanteessa - Tapaustutkimus Perloksen Joensuun ja Kontiolahden tehtailla irtisanomisen uhan alla olevien työntekijöiden työllistymisestä ja integroitumisesta työmarkkinoille
Rahoittaja: Työsuojelurahasto
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Arja Jolkkonen
Muut tutkijat: Arja Jolkkonen, Arja Kurvinen, Pertti Koistinen
Kesto: 2008 - 2009

Nimi: On the Edge of Neighbourhood: Regional Dimensions of the EU-Russia Interface
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Heikki Eskelinen
Muut tutkijat: Heikki Eskelinen, James Scott, Pirjo Jukarainen, Ilkka Liikanen, Dmitry Zimin, Elena Belokurova, Aleksander Izotov, Pertti Koistinen, Oxana Krutova, Tuukka Arosara
Kesto: 2006-2009

Nimi: Kilpailulliset toimintatavat perusterveydenhuollossa - argumentit ja narratiivit
Rahoittaja: Työsuojelurahasto, Tampereen ja Jyväskylän yliopiston yliopistoallianssin Työn ja hyvinvoinnin tutkimuskeskittymä
Tutkimuksen vastuuhenkilö: YTT Tiina Tiilikka
Muut tutkijat: YTT Hannele Palukka ja yht.yo, hall.yo Helena Tolkki
Kesto: 1.2.2008–31.12.2009
Kotisivu:

Nimi: Osaamisen merkitys työvoimavarojen, tuottavuuden ja hyvinvoinnin turvaamisessa. Esiselvitys Työ- ja elinkeinoministeriölle
Rahoittaja: Työ- ja elinkeinoministeriö
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Harri Melin (UTA)
Muut tutkijat: Ari Hautaniemi (UTA), Mikko Aro (UTU)
Kesto: 2008 – 2009

Nimi: Quality of life in a changing Europe
Rahoittaja: EU 6. puiteohjelma
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Jouko Nätti
Muut tutkijat: Timo Anttila (JY), Sakari Taipale (JY), Mia Väisänen (JY)
Kesto: 2006–2009
Kotisivu: http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/ykp/tutkimus/laatu/

Nimi: Ristiriitainen kotihoidon tuki - Kotihoidon tuki vanhempien mahdollisuutena sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämää ja sen vaikutukset vanhempien työuraan
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Jorma Sipilä
Muut tutkijat: Minna Rantalaiho, Katja Repo ja Tapio Rissanen
Kesto: 2006–2009

Nimi: Sukupuolen harjoittaminen työssä
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Päivi Korvajärvi
Muut tutkijat:
Kesto:
1.8.2008 - 31.12.2009

Nimi: Sukupuolistuneet työyhteisöt, konfliktit ja sosiaalinen pääoma
Rahoittaja: Suomen Akatemia, Työsuojelurahasto, Yksityisyrittäjien liitto
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Päivi Korvajärvi
Muut tutkijat: Hasanen Kirsi, Koivunen Tuija ja Saloniemi Antti
Kesto: 1.1.2004-31.12.2009

Nimi: Työaika ja ajankäyttö kotitaloudessa
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Jouko Nätti
Muut tutkijat: Timo Anttila (JY), Tomi Oinas (JY), Mia Väisänen (JY)
Kesto: 2005–2009
Kotisivu: http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/ykp/tutkimus/tak/

Nimi: Väkivalta perheessä, maahanmuuttajuus ja suomalainen hyvinvointivaltio
Kesto: 2006-2009
Rahoittajat: Suomen Kulttuurirahasto, UTACAS, Scandinavian Research Council for Criminology
Vastuuhenkilö: YTT Suvi Keskinen

Nimi: Ansiotyö kotona
Rahoittaja: Työsuojelurahasto
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Jouko Nätti
Muut tutkijat: Satu Ojala (UTA), Timo Anttila (JY)
Kesto: 2007-2008

Nimi: Hoivaympyrän neliöinti - Vanhushoivan uusia ratkaisumalleja suomalaisissa ja italialaisissa perheissä
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Anneli Anttonen
Muut tutkijat: Riitta Kyllönen ja Minna Zechner
Kesto: 2005–2008

Nimi: Paperitehdasyhteisö murroksessa
Rahoittaja: Paperiliitto, Toimihenkilöunioni
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Harri Melin (UTA / UTU)
Muut tutkijat: Tero Mamia (UTA), Sanna Putila (UTU), Tiina Kytömäki (UTA)
Kesto: 2007 - 2008

Nimi: Sosiaalinen pääoma, luottamus ja hoiva - Miten informaali ja formaali hoivapääoma syntyvät ja jakautuvat hyvinvointiyhteiskunnissa?
Rahoittaja: Suomen Akatemia (Sosiaalisen pääoman tutkimusohjelma)
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Anneli Anttonen
Muut tutkijat: Teppo Kröger, Riitta Kyllönen, Juha Kääriäinen, Katja Repo, Liina Sointu, Heli Valokivi ja Minna Zechner
Kesto: 2004–2008

Nimi: Tietotyö, aika, paikka ja kotitalous
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Jouko Nätti
Muut tutkijat: Kimmo Jarvanne (UTA)
Kesto: 2003–2008
Kotisivu: http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/ykp/tutkimus/ttapk/

Nimi: Vuoden 2005 vuosilomalain seurantatutkimus
Rahoittaja: Työ- ja elinkeinoministeriö
Tutkimuksen vastuuhenkilö: Harri Melin (UTA / UTU)
Muut tutkijat: Anu-Hanna Anttila (UTU), Heikki Uhmavaara (UTU), Martti Kairinen (UTU), Tiina Kupari (UTU)
Kesto: 2008
Kotisivu: http://www.soc.utu.fi/laitokset/sosiologia/tutkimus/projektit/vuosilomalaki/Vuosilomalaki.html

 

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 12.10.2011 12.29 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti