Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: sosiaalitutkimuksen keskus socru:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalitutkimuksen keskus SOCRU

Väitöskirjat

Tampereen yliopiston väitökset 25.9.2010 lukien.

Tampereen yliopiston väitöskirjat 24.9.2010 saakka.


2008

Ellonen Noora
Kasvuyhteisö nuorten turvana. Sosiaalisen pääoman yhteys nuorten masentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen [sosiaalipolitiikka]

Jokiranta Kari
Konkretisoituva uhka. Ilkka-lehden huumekirjoitukset vuosina 1970-2002 [sosiologia]

Koivumäki Jaakko
Työyhteisöjen sosiaalinen pääoma: Tutkimus luottamuksen ja yhteisöllisyyden rakentumisesta ja merkityksestä muuttuvissa valtion asiantuntijaorganisaatioissa. [sosiologia]

Kontula Anna
Punainen eksodus. tutkimus seksityöstä Suomessa [sosiologia]

Korhonen Piia
Lasten TV-ohjelmiin liittyvät pelot, painajaisunet ja pelonhallinta [sosiaalipsykologia]

Mälkiä Tiina

Moraalia vai lääketiedettä? Kuinka sikiödiagnostiikasta ja selektiivisestä abortista puhutaan perinnöllisyysneuvonnassa. [sosiaalipsykologia]

Määttä Paula
The ILO Principle of Equal Pay and Its Implementation (ILO:n samapalkkaperiaate ja sen toimeenpano) [sosiaalipolitiikka]

Raitasalo Kirsimarja

Informal Social Control of Drinking. Finland in the light of international comparison. Research Report 172. Helsinki: Stakes. [sosiaalipsykologia]

2007

Lammi-Taskula Johanna
Parental leave for fathers? Gendered conceptions and practices in families with young children in Finland [sosiologia]

Rastas Anna
Rasismi lasten ja nuorten arjessa. Transnationaalit juuret ja monikulttuuristuva Suomi [sosiaaliantropologia]

2006

Oksanen Atte
Haavautuva minuus: väkivallan barokki kontrolliyhteiskunnassa [sosiaalipsykologia]

Peteri Virve
Mediaksi kotiin. Tutkimus teknologioiden kotouttamisesta [sosiologia]

Pyöriä Pasi
Understanding Work in the Age of Information. Finland in Focus [sosiologia]

Rasimus Ari 
Uudet liikkeet. Radikaali kansalaisaktivismi 1990-luvun Suomessa [sosiologia]

2005

Alastalo Marja
Metodisuhdanteiden mahti. Lomaketutkimus suomalaisessa sosiologiassa 1947-2000 [sosiologia]

Hilden-Paajanen Tarja
Pahojen poikien piiri: Joensuun skinien epäilty rikollisuus 1995-1998 [sosiologia]

Häikiö Liisa
Osallistumisen rajat. Valta-analyysi kestävän kehityksen suunnittelusta Tampereella. [sosiaalipolitiikka]

Isotalo Riina
Many Routes to Palestine. The Palestinian Return, Forged Transnationalism and Gender [sosiaaliantropologia]

Lindfors, Pirjo

Homeopaatin vastaanotolla - tutkimus vuorovaikutuksesta ja päätöksenteosta [sosiaalipsykologia]

Nikunen Minna  
Surman jälkeen itsemurha. Kulttuuriset luokitukset rikosuutisissa [sosiaalipsykologia]

Salonen Marko 
Hiljainen heteroseksuaalisuus? [sosiaalipsykologia]

2004

Hautaniemi Petri
Pojat! Somalipoikien kiistanalainen nuoruus Suomessa [sosiaaliantropologia]

Järvinen Riitta
Ammatillisen maahanmuuttotyön kulttuuri: erilaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon jäsennyksissä [sosiologia]

Kunz Jan
Unemployment and employment policy at the local level: a comparative case stud,y [sosiaalipolitiikka]

Oinonen Eriikka  
Finnish and Spanish Families in Converging Europe [sosiologia]

Sarpavaara Harri
Ruumiillisuus ja mainonta. Diagnoosi tv-mainonnan ruumiillisuusrepresentaatioista  [sosiaalipsykologia] 

2003

Eriksson-Piela Susan 
Tunnetta, tietoa vai hierarkiaa? Sairaanhoidon moninainen ammatillisuus [sosiologia]

Palukka Hannele
Johtotähdet. Lennonjohtajien ammatti-identiteetin rakentuminen  ryhmähaastatteluissa [sosiologia]

Valkonen Jarno 
Lapin luontopolitiikka: analyysi vuosien 1946-2000 julkisesta keskustelusta [sosiologia]

2002

Hautamäki Tiina
Tuberkuloosin ja aidsin kulttuuriset merkitykset [sosiologia]

Huttunen Laura
Kotona, maanpaossa, matkalla. Kodin merkitykset maahanmuuttajien omaelämänkerroissa [sosiaaliantropologia]

Härkki-Santala Maria
Oman elämänsä ehtoisa emäntä: maatilan emännän emäntäkuva työn mielekkyyden ja muutoksen näkökulmasta [sosiaalipsykologia]

Juvonen Tuula
Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia: homoseksuaalisuuden rakentuminen sotienjälkeisessä Suomessa [sosiaalipolitiikka]

Muttilainen Vesa
Luottoyhteiskunta: kotitalouksien velkaongelmat ja niiden hallinnan muodonmuutos luottojen säännöstelystä velkojen järjestelyyn 1980- ja 1990-luvun Suomessa [sosiaalipolitiikka]

Sounela Raimo
Työllisyys talouspoliittisessa retoriikassa työllisyystavoite Suomen valtion budjettiperusteluissa ja Kansantaloudellisen aikakauskirjan talouspoliittisessa kirjoittelussa vuosina 1991-1997 [sosiaalipolitiikka]

2001

Kinnunen Merja 
Luokiteltu sukupuoli  [sosiologia]

Vuori Jaana 
Äidit, isät ja ammattilaiset. Sukupuoli, toisto ja muunnelmat asiantuntijoiden kirjoituksissa [sosiologia]

2000

Kuula Arja
Toimintatutkimus [sosiologia]

Ruusuvuori Johanna  
Control in the medical consultation: Practices of giving and receiving the reason for the visit in primary health care [sosiaalipsykologia]

Tourunen Jouni
Epäilyksen polttopisteessä: tutkimus päihdekuntoutusosastosta vankilassa [sosiaalipolitiikka]

Tuorila Helena
Potilaskuluttaja terveysmarkkinoilla: yksityisten terveydenhuoltopalvelusten käyttäjien oikeuksien toteutuminen lääkäriasemien asiakaspalvelussa [sosiaalipolitiikka]

1999

Aro Jari
Sosiologia ja kielenkäyttö: retoriikka, narratiivi, metafora [sosiologia]

Hänninen Vilma
Sisäinen tarina, elämä ja muutos [sosiaalipsykologia]

Kolehmainen Sirpa
Naisten ja miesten työt: työmarkkinoiden segregoituminen Suomessa 1970-1990 [sosiaalipolitiikka]

Niemelä Jorma
Usko, hoito ja toipuminen: tutkimus kääntymyksestä ja kristillisestä päihdehoidosta
[sosiaalipolitiikka]

1998

Eskelinen Ossi
Peukalo keskellä kämmentä, pikkuhiljaa perusparantamalla: evaluaatio valtion 1980-luvun perusparannuslainajärjestelmästä [sosiaalipolitiikka]

Korvajärvi Päivi: Gendering Dynamics in White-Collar Work Organizations. Acta Universitatis Tamperensis 600. University of Tampere, Tampere. [sosiaalipsykologia]

1997

Anttonen Anneli
Feminismi ja sosiaalipolitiikka: miten sukupuolesta tehtiin yhteiskuntateoreettinen ja sosiaalipoliittinen avainkäsite [sosiaalipolitiikka]

Lavikka Riitta 
Big Sisters. Spacing Women Workers in the Clothing Industry. A Study on Flexible Production and Flexible Women (lektio) [sosiologia]

Nätkin Ritva
Kamppailu suomalaisesta äitiydestä: maternalismi, väestöpolitiikka ja naisten kertomukset [sosiaalipolitiikka]

1995

Takahashi Mutsuko
Japanese welfare society: analysing the Japanese welfare discourses
Tampere : University of Tampere, Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A 462, 1995 [sosiaalipolitiikka]

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 8.3.2011 15.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti