Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: sosiaalitutkimuksen keskus socru:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Väkivaltatutkijat

VÄKIVALTATUTKIJAT-VERKOSTO

Väkivaltatutkijat -verkosto on joulukuussa 2005 perustettu sukupuolistuneen väkivallan tutkijoille ja aiheesta gradua tekeville opiskelijoille suunnattu monitieteinen tutkimusverkosto. Verkosto ylläpitää sähköpostilistaa ja järjestää vuosittain seminaarin. Verkostoon kuului lokakuussa 2011 n. 90 tutkijaa ja loppuvaiheen opiskelijaa.

Sukupuolistuneen väkivallan tutkimus tarkastelee monenlaisia väkivallan muotoja kiinnittäen huomion sukupuolen, seksuaalisuuden ja vallan kysymyksiin. Väkivalta voi kohdistua niin naisiin, lapsiin, miehiin kuin sukupuoleltaan moninaisiin. Sukupuolistuneen väkivallan tutkimuksessa analysoidaan yhtä lailla toimijoita, rakenteita kuin kulttuurisia merkityksiä. Väkivalta ymmärretään rakentuvaksi sukupuolten epäsymmetriselle mutta dynaamiselle valtasuhteelle. Siten sukupuoli, seksuaalisuus ja niihin liittyen väkivallan merkitykset muotoutuvat ja tuottuvat jatkuvasti erilaisissa käytännöissä ja merkityksellistämisen prosesseissa. Sukupuoli kytkeytyy muihin hierarkisoiviin eroihin, kuten ikään, seksuaalisuuteen, luokkaan, 'rotuun' ja etnisyyteen.

Verkostoa tai sähköpostilistaa koskevat yhteydenotot: koordinaattori Johanna Hiitola (etunimi.sukunimi@uta.fi).

 

VÄKIVALTATUTKIJAT-VERKOSTON LÄHTÖKOHTA JA TOIMINTA

Ensimmäinen sukupuolistuneen väkivallan tutkijaverkosto perustettiin Suomeen jo 1990-luvun puolivälissä, mutta lupaavasti alkanut yhteistyö hiljeni muutaman vuoden kuluttua. Vuosituhannen alkupuolella sukupuolistuneen väkivallan tutkimus laajeni huomattavasti Suomen Akatemian rahoittaman suunnatun haun Valta, väkivalta ja sukupuoli (2000-2003) ja pohjoismaisen tutkimusohjelman Kön och våld i Norden (2000-2004) myötä. Näiden ohjelmien aikana virinnyttä yhteistyötä ja tutkimusalan kehittämistä jatkamaan perustettiin Väkivaltatutkijat-verkosto joulukuussa 2005. Tuolloin Rovaniemellä tiedotusseminaarin yhteydessä kokoontunut tutkijoiden ryhmä piti tarpeellisena yhteydenpidon tiiviimpää organisoimista ja päätyi verkoston kokoamiseen.

Verkosto järjesti ensimmäisen seminaarinsa Turussa 31.3.2006 teemalla "Sukupuoli, seksuaalisuus ja väkivalta". Sen organisoivat Åbo Akademin Institutet för kvinnoforskning ja Turun yliopiston poliittisen historian laitos. Toinen seminaari järjestettiin Jyväskylässä 2.2.2007 Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen sekä psykologian laitoksen yhteistyönä. Seminaarin teema oli "Väkivaltatutkimuksen metodit". Kolmas seminaari järjestettiin Tampereella 4.-5.4.2008 teemalla "Väkivalta, sukupuoli ja kulttuuri". Seminaarin organisoinnista vastaavat Tampereen yliopiston Naistutkimuksen laitos ja Yhteiskuntatutkimuksen instituutti.

Verkosto on herättänyt runsaasti kiinnostusta jo alkuvaiheesta asti. Sähköpostilista keräsi nopeasti useita kymmeniä tutkijoita ja loppuvaiheen opiskelijoita. Listan tehtävänä on toimia foorumina tutkimusalaa koskevan tiedon välittämiselle ja teoreettis-metodologiselle keskustelulle. Lista on kolmikielinen: suomen lisäksi siellä voi kommunikoida ruotsiksi ja englanniksi.

Verkoston toimintaa organisoi koordinaattorin lisäksi eri yliopistojen tutkijoista koostuva koordinaatioryhmä. Verkoston koordinaattorina toimii tohtorikoulutettava Johanna Hiitola (Tampereen yliopisto). Koordinaatioryhmään kuuluvat: Vappu Sunnari (Oulun yliopisto), Marianne Notko (Jyväskylän yliopisto), Minna Nikunen (Tampereen yliopisto), Suvi Keskinen (Turun yliopisto), Antu Sorainen (Helsingin yliopisto), Suvi Ronkainen (Lapin  yliopisto) ja Malena Björkgren (Åbo Akademi).

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 11.9.2013 13.13 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti