Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: sosiaalitutkimuksen keskus socru:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalitutkimuksen keskus SOCRU

Tutkimuksen vastuuhenkilö: Professori Anneli Anttonen
Hankkeen nimi: Vanhuus, hoiva ja kuluttajuus
Tutkimuksen sijoituspaikka: Tampereen yliopisto, sosiaalitutkimuksen laitos

Hankkeen tavoite ja lyhyt kuvaus hankkeesta
Hankkeen tavoitteena on tutkia hoivaa ja hoivapolitiikkaa muuttuvassa sosiaalipoliittisessa tilanteessa. Tutkimuksessa kysytään, millä tavoin kotona asuvat vanhat ihmiset, hoivaajat ja hoivaa tarvitsevat, määrittelevät hoivatarpeita, miten tarpeet tulevat tyydytetyiksi ja millaisia hoivavajeita esiintyy. Arvioimme sosiaalipolitiikan muutoksen vaikutuksia vanhojen ihmisten elämään. Muutoksella viitataan universalismin heikentymiseen, hoivan markkinoistumiseen ja informalisoitumiseen sekä kansalaisen aseman muutokseen asiakkaasta kuluttajaksi. Tutkimuksen kontekstin muodostaa tilaaja-tuottaja-malliin vuonna 2007 siirtynyt Tampereen kaupunki, jota verrataan Hämeenlinnaan. Hyvinvointivaltion muutos, ikääntyminen, kodin keskeisyys sekä vanhojen ihmisten hoivatarpeiden erilaistuminen luovat kehykset, joissa hoivaa tutkitaan. Hanke yhdistää erilaisia aineistoja ja analyysitekniikoita.

Tavoitteenamme on:

  • Tutkia vanhojen ihmisten hoivatilanteiden moninaisuutta yhtä lailla hoivan tarvitsijoiden kuin hoivaajien näkökulmasta;
  • Kehittää sellaista hoivateoriaa, joka perustuu vanhojen ihmisten ja etenkin hoivan tarvitsijan toimijuuden huomioimiseen;
  • Kartoittaa vanhojen ihmisten hoivatarpeita, heidän käytössään olevia informaaleja ja formaaleja resursseja, hoivavajeita ja ongelmia uudessa kuluttajuudessa;
  • Tutkia kotia hoivan antamisen ja saamisen tilana muuttuvien hoivatarpeiden ja hoivan informalisoitumisen näkökulmasta;
  • Arvioida vanhushoivapolitiikan seurauksia ikääntyneille ja heidän hoivaajilleen kiinnittäen erityistä huomiota eriarvoisuuden mahdolliseen lisääntymiseen;
  • Kehittää eettisiä tutkimusmenetelmiä vanhojen ihmisten haastatteluun.

Pyrkimyksenä on saavuttaa mahdollisimman laaja-alainen ymmärrys vanhusten hoivasta sekä yksilöiden että yhteiskunnan tasolla. Hankkeessa muotoillaan toimintasuosituksia, joiden avulla voidaan vastata vanhushoivan erilaistuviin tarpeisiin sekä kehittää osallistavia menetelmiä ikääntyneiden elämäntilanteiden tutkimiseen. Hanke osallistuu näin hyvinvointivaltion ja hoivatarpeiden muutosta sekä ikääntymistä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

 

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 18.12.2013 16.26 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti