Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Sosiaalipsykologia

Sosiaalipsykologinen tutkimus Tampereen yliopistossa tarkastelee sosiaalista vuorovaikutusta, ryhmäilmiöitä sekä yksilön, yhteiskunnan ja kulttuurien välisiä suhteita. Tutkimusaloja ovat: sosiaalisen vuorovaikutuksen perusprosessit, työelämän vuorovaikutus, ammatilliset asemat ja työhyvinvointi, erot ja eriarvoisuus, lapsuus ja perhe, ikääntyminen ja elämänkulku, psykososiaalinen hyvinvointi, addiktiot sekä sosiaalitieteen teoreettiset ja metodologiset kysymykset.


Meneillään olevaa tutkimusta:

Sosiaalisen vuorovaikutuksen perusprosessit

Työelämän vuorovaikutus, erot ja eriarvoisuus

Lapsuus, perhe ja elämänkulku

Addiktiot ja psykososiaalinen hyvinvointi

Sisäilmaongelmat

 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen perusprosessit

Counseling-hanke: Ryhmän vuorovaikutus ja teknologiavälitteinen ohjaus osana yksilölle räätälöityä terveydenhuoltoa (Ruusuvuori)

Facial expression as part of interactional regulation of emotion (Ruusuvuori)

Hate Communities: A Cross-National Comparison (Oksanen, Koneen säätiö 2013-2016)

Disruption, Social Capital and Resilience: A Longitudinal and Comparative Approach (Oksanen, The Research Council of Norway 2015–2017)

Jihadi Culture and Street Culture (Oksanen, The Research Council of Norway 2016-2020)

Työelämän vuorovaikutus, erot ja eriarvoisuus

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (Ruusuvuori, Logren, Ilomäki, Tiitinen)

Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa. Yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden uudet haasteet (Ruusuvuori, Ilomäki)

Työterveysneuvottelu työhönpaluun tuessa (Ruusuvuori, Ristimäki)

Kohti kaksitahti-Suomea? Työurien pidennys, eläköitymisen polut ja eriarvoistuva vanhuus (Nikander)

Kommunikointi kuulokojeen avulla. Vertaileva tutkimus kuulovikaisten henkilöiden kuulokojekuntoutuksen tuloksellisuudesta ja kuulokojeen käytöstä vuorovaikutustilanteissa. (Aaltonen, Ruusuvuori)

Kuulovikaisten työssäolon tukeminen. Kuulokojeen käytön esteet ja edisteet työelämässä (Ruusuvuori)

Monikulttuuriset kohtaamiset lääkärin vastaanotolla (Raudaskoski)

 

Lapsuus, perhe ja elämänkulku

Media, perheen vuorovaikutus ja lasten hyvinvointi (Lahikainen, Suoninen, Mälkiä, Kallio, Mantere, Nätti, Repo)

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto neuvolassa (Tiitinen, Homanen, Ruusuvuori)

Kansallisten symboleiden merkityksen muutos suomalaisten nuorten keskuudessa vuosina 2002, 2008 ja 2014 (Finell)

Lasten psykososiaalinen eriarvoisuus Suomessa ja Norjassa (Järventie)

Nuorten aikuisten velkaongelmat (Oksanen, Suomen Akatemia 2013-2014)

 

Addiktiot ja psykososiaalinen hyvinvointi

Ammatillinen sosiaalisen median käyttö ja nuorten aikuisten työn imu (Oksanen, Oksa, Kaakinen, Ellonen, Työsuojelurahasto 2018-2020)

Rahapeliongelmat ja verkkoyhteisöt: sosiaalipsykologinen tutkimus nuorten toiminnasta sosiaalisen median peliyhteisöissä (Oksanen, SirolaKaakinen, Alkoholitutkimussäätiö 2017-)

Addiktio sosiaalisena representaationa - tutun ja vieraan tulkinnat (Koski-Jännes, Hirschovits-Gerz, Pennonen)

Motivating substance abusers for change --Semiotic perspectives to client-counselor interaction (Sarpavaara)

Prosessi- ja tuloksellisuus päihdeongelmaisten motivoivissa alkuhaastatteluissa (Koski-Jännes, Sarpavaara, Rakkolainen, Tolonen)

Rahapelaaminen suomalaisen elämäntavan ja -tyylin jäsentäjänä (Auvinen, Palukka)

Yliopisto-opiskelijoiden psykososiaalinen hyvinvointi ja eriarvoisuus (Järventie)

 

Sisäilmaongelmat

Sisäilmaongelmat ja koulu (Finell)

Sisäilma ja kokemus (Finell)

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 9.10.2018 9.03 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti