Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: sosiaalipsykologia:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Ammatillinen sosiaalisen median käyttö ja nuorten aikuisten työn imu

Hankkeen johtaja: Atte Oksanen

Hankkeen tutkijat: YTM Reetta Oksa, YTT Markus Kaakinen, YTT Noora Ellonen

Rahoitus: Työsuojelurahasto 2018–2020

Hankkeen kuvaus:

Hankkeessa analysoidaan ammatillisen sosiaalisen median käytön yhteyttä työhyvinvointiin erityisesti nuorilla aikuisilla. Tutkimuksessa kerätään fokusryhmähaastatteluaineisto sekä kyselyaineisto viiden asiantuntijaorganisaation edustajilta. Hanke kerää myös kansallista kyselyaineistoa 2019 ja 2020. 

Tutkimuksen tuloksena on kokonaiskuva nuorten työntekijöiden ammatillisesta sosiaalisen median käytöstä ja sen yhteydestä työn imuun. Tutkimus tuottaa tärkeää tietoa yrityksille siitä, miten sosiaalista mediaa voidaan käyttää työhyvinvoinnin edistämiseen ja kuinka siihen liittyviä riskejä voidaan välttää. Lisäksi tutkimus tuo yhteiskunnallisesti uutta tietoa ammatillisesta sosiaalisen median käytöstä työelämäkontekstissa.

HUOM! Tätä kotisivua ei enää päivitetä. Ajantasainen projektisivu löytyy osoitteesta: https://projects.tuni.fi/tyosome/

Ks. myös: Emerging Technologies Lab

Esitelmät ja julkaisut:

Esitelmät kotimaisissa konferensseissa:

2018

Oksa, R., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A. Sosiaalinen media asiantuntijatyössä – uhka vai mahdollisuus? Sosiaalipsykologian minikonferenssi: sosiaalipsykologia ajassa ja paikassa. 9.11.2018, Tampere. 

Oksa, R., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A. Sosiaalinen media asiantuntijatyössä – uhka vai mahdollisuus? Työelämän tutkimuspäivät 1.-2.11.2018, Tampere.

 

*****************************

Social Media and Work Engagement among Young Adults

Please Note! This page is no longer updated. New Tampere University project site at: https://projects.tuni.fi/worksome/  

See also: Emerging Technologies Lab

 

Principal investigator: Professor of social psychology, DSocSci Atte Oksanen

Researchers: MSocSci Reetta Oksa, DSocSci Markus Kaakinen, DSocSci Noora Ellonen

Funding: The Finnish Work Environment Fund 2018–2020

The project analyzes professional use of social media and work engagement. Data includes focus group interviews and surveys from five expert organizations. These were collected in 2018. National surveys will be collected during 2019–2020.

The research gives comprehensive view on how young adults use social media at work and the association to their work engagement. The results provide organizations with important information on how social media can be utilized to promote wellbeing at work and how to avoid the risks involved. The research also provides new information on societal level of social media usage in the work context.

Presentations and publications:

Presentations in Finland

2018

Oksa, R., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A. Sosiaalinen media asiantuntijatyössä – uhka vai mahdollisuus? Sosiaalipsykologian minikonferenssi: sosiaalipsykologia ajassa ja paikassa. 9.11.2018, Tampere. 

Oksa, R., Kaakinen, M., Ellonen, N., & Oksanen, A. Sosiaalinen media asiantuntijatyössä – uhka vai mahdollisuus? Työelämän tutkimuspäivät 1.-2.11.2018, Tampere.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 6.7.2019 11.17 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti