Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimus oppiaineissa:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Sukupuolentutkimus

Sukupuolentutkimuksen tutkimustoimintaa Tampereen yliopistossa luonnehtii yhteiskuntatutkimuksellinen painotus. Samalla sukupuolentutkimus on perustaltaan tieteidenvälistä tutkimusta, jossa ylitetään vakiintuneita tieteenalojen rajoja. Tärkein sukupuolentutkimuksen kysymyksistä on sukupuolten ja seksuaalisuuksien erottelut ja määrittelyt sekä näiden alati muuttuvat sisällöt yhteiskunnan eri elämänalueilla ja eri kulttuureissa.

Tutkimusaiheita ovat työelämän sukupuolistavat käytännöt, työn uusi ruumiillisuus, työuupumus, naisten yrittäjyys; työn ja yksityiselämän välinen rajankäynti; luontoa ja ympäristöä koskevan tiedon tuotanto paikallisissa ja globaaleissa järjestyksissä ja arjen ekologiset valinnat; poliittisten representaatioiden sukupuolistuminen, julkilesbot ja –homot poliitikot; lesbo- ja homohistoria, seksuaalisuutta koskeva tiedontuotanto; sukupuolistunut vanhemmuus eri näkökulmista; miehet ja maskuliinisuudet, sukupuolistunut ja seksualisoitunut väkivalta.

Tutkimusaiheesta riippumatta kysymykset eriarvoisuudesta ja tasa-arvon saavuttamisen mahdollisuuksista ja edellytyksistä sekä feministisen tiedon tuottamisen käytännöt ovat keskeisiä. Lisäksi sukupuolen, seksuaalisuuden, iän, luokan ja etnisyyden yhteenkietoutumisen tavat ovat esillä monissa edellä mainituissa tutkimusaiheissa.

Sukupuolentutkimuksen tutkimushankkeet

Lisätietoja sukupuolentutkimuksen tutkimushankkeista löytyy projektit-sivulta:

http://www.uta.fi/yky/tutkimus/sukupuolentutkimus/projektit/

Sukupuolentutkimuksen tohtorikoulutus

Sukupuolentutkimuksen tohtorikoulutuksessa harjoitetaan valtakunnallista ja pohjoismaista yhteistyötä.

http://www.helsinki.fi/sukupuolentutkimuksentohtoriohjelma/

http://www.intergender.net/

 

Tuoreet väitöskirjat:

Johanna Närvi: Määräaikainen työ, vakituinen vanhemmuus. Sukupuolistuneet työurat, perheellistyminen ja vanhempien hoivaratkaisut (2014)

Sanna Rikala: Työssä uupuvat naiset ja masennus (2013)

Riikka Homanen: Doing pregnancy. The Unborn, and the Maternity Healthcare Institution (2013)

Tuija Koivunen: Gender in Call Center Work (2011)

Katariina Mäkinen: Becoming Valuable Selves. Self-Promotion, Gender and Individuality in Late Capitalism (2012)

Hanna Ylöstalo: Tasa-arvotyön tasa-arvot (2012)

 

Tiedustelut: Prof Johanna Kantola Johanna.Kantola@uta.fi

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 30.8.2017 11.54 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti