Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimus oppiaineissa:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Sukupuolentutkimus

Sukupuolentutkimuksen tutkimustoimintaa Tampereen yliopistossa luonnehtii yhteiskuntatutkimuksellinen painotus. Samalla sukupuolentutkimus on perustaltaan tieteidenvälistä tutkimusta, jossa ylitetään vakiintuneita tieteenalojen rajoja. Tärkein sukupuolentutkimuksen kysymyksistä on sukupuolten ja seksuaalisuuksien erottelut ja määrittelyt sekä näiden alati muuttuvat sisällöt yhteiskunnan eri elämänalueilla ja eri kulttuureissa.

Keskeisiä tutkimusaiheitamme ovat sukupuolen, vallan ja politiikan suhteet; tasa-arvopolitiikka Suomessa ja Euroopan unionissa; työmarkkinajärjestelmä; sukupuoli, tiede ja teknologia; työelämän sukupuolistavat käytännöt; palkkatasa-arvo; työn uusi ruumiillisuus, työuupumus, naisten yrittäjyys, ja työn ja yksityiselämän välinen rajankäynti; affektiiviset käytännöt ja eriarvoisuudet; seksuaalisuutta koskeva tiedontuotanto; luontoa ja ympäristöä koskevan tiedontuotanto; sukupuolistunut vanhemmuus eri näkökulmista; miehet ja maskuliinisuudet.

Sukupuolentutkimuksen kansainvälisestä ja kansallisesta merkityksestä ja tasosta kertoo, että Tampere3:ssa "Sukupuoli, instituutiot, ja politiikka" on yksi tutkimusstrategian keihäänkärjistä.

Tampereella päätoimitetaan sukupuolentutkimukseen keskittyvää tieteellistä journaalia NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, jonka päätoimittajina toimivat Tampereen yliopiston Paula Koskinen Sandberg, Tiina Suopajärvi ja Rebecca Lund (Ks. Tampereen yliopiston ja Alustan uutiset aiheesta).

NORA journal.jpg

Lisäksi Palgrave Macmillanin kustantaman kirjasarjan Gender and Politics päätoimittajina toimivat Johanna Kantola (Tampereen yliopisto) ja Sarah Childs (Birbeck, University of London).

 5011_2015_Gender-and-politics-series-banner_600x120_V2-300x60.jpg 

 

Sukupuolentutkimuksen tutkimushankkeet

Käynnissä olevat tutkimusprojektit:

Gender, party politics and democracy in Europe: A study of European Parliament's Party Groups (EUGenDem), European Research Council Consolidator Grant (ERC CoG) (2018-2023)

EuGenDem_pyorea_musta.png

 

Beyond the gender paradox: Women's careers in technology-driven research and innovation in and outside of academe (Nordwit), Nordic Center of Excellence, Nordforsk (2017-2022)

Nordwit_0.png

 

Gender, Power and Reconfigured Corporatism in Finland (GePoCo), Suomen Akatemian rahoittama akatemiahanke (2016-2020)

gepocologo.jpg

 

Vain me kaksi? Affektiivinen eriarvoisuus intiimisuhteissa, Suomen Akatemian rahoittama akatemiahanke (2015-2019)

ai_logo_norm-1.png

 

Jako kahteen, Koneen säätiön rahoittama tutkijoiden ja toimittajien yhteishanke (2015-2019)

Uuden työn sukupuolistavat käytännöt, Työsuojelurahasto (2016-2018)

Hyvinvointivaltiota uusliberalisoimassa: ideologia, institutionaaliset toimijat ja sukupuolittuneet työmarkkinat, Paula Koskinen Sandbergin Suomen Akatemian tutkijatohtoriprojekti (2018-2021)

Episteeminen epäoikeudenmukaisuus akatemiassa: Luokka ja sukupuoli feministisessä tiedontuotannossa, Rebecca Lundin Suomen Akatemian tutkijatohtorin projekti (2017-2020)

Naisten työ murroksessa: tarkastelussa äitiysblogit, Katariina Mäkisen Suomen Akatemian tutkijatohtorin projekti (2017-2020)

Poissa pelistä? Nuorten aikuisten masennus ja työkyvyttömyys, Sanna Rikalan Suomen Akatemian tutkijatohtorin projekti (2016-2018)

Kaikki tutkimusprojektit

Lisätietoja sukupuolentutkimuksen tutkimushankkeista löytyy projektit-sivulta:

http://www.uta.fi/yky/tutkimus/sukupuolentutkimus/projektit/

 

Henkilökunta:

http://www.uta.fi/yky/sos/yhteystiedot/index.html#sukup

 

Sukupuolentutkimuksen tohtorikoulutus

Sukupuolentutkimuksen tohtorikoulutuksessa harjoitetaan valtakunnallista ja pohjoismaista yhteistyötä.

http://www.helsinki.fi/sukupuolentutkimuksentohtoriohjelma/

http://www.intergender.net/

 

Tuoreet väitöskirjat:

Johanna Hiiltola: Hallittu vanhemmuus. Sukupuoli, luokka ja etnisyys huostaanottoasiakirjoissa (2015)

Johanna Närvi: Määräaikainen työ, vakituinen vanhemmuus. Sukupuolistuneet työurat, perheellistyminen ja vanhempien hoivaratkaisut (2014)

Sanna Rikala: Työssä uupuvat naiset ja masennus (2013)

Riikka Homanen: Doing pregnancy. The Unborn, and the Maternity Healthcare Institution (2013)

Tuija Koivunen: Gender in Call Center Work (2011)

Katariina Mäkinen: Becoming Valuable Selves. Self-Promotion, Gender and Individuality in Late Capitalism (2012)

Hanna Ylöstalo: Tasa-arvotyön tasa-arvot (2012)

 

Tiedustelut: Prof Johanna Kantola Johanna.Kantola@uta.fi

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 22.10.2018 13.32 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti