Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimus oppiaineissa: sukupuolentutkimus: sukupuolentutkimuksen projektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Jako kahteen? Nuoret, työ ja tulevaisuus

Nuoret luokitellaan julkisessa keskustelussa usein kahteen ryhmään: syrjäytyneisiin ja menestyjiin. Syrjäytyneet herättävät huolta – ja jopa pelkoja – menestyjät puolestaan toiveikkuutta. Syrjäytyneiden ajatellaan tekevän vääriä valintoja sekä tarvitsevan neuvoja ja ohjausta. Menestyjien päätöksiä pidetään onnistuneina ja lahjakkuuteen perustuvina. Kumpikin leima on ahdas ja yksiulotteinen.

Projektimme tarkastelee nuorten suhdetta tulevaisuuteensa ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Olemme kiinnostuneita siitä, minkälaisia affektiivisia tyylejä tulevaisuussuhteessa ilmenee; missä määrin ne ovat yksilöllisiä, missä määrin jaettuja? Miten ajatukset menestyksestä ja syrjäytymisen mahdollisuuksista, erityisesti työelämän suhteen, värittävät tulevaisuuden visioita? Miten menestymisen ideaalit, kuten yrittäjähenkisyys tai kansainvälisyys tai syrjäytymisen kuvat, kuten peräkammarin poika, kytkeytyvät visioihin itsestä ja muista nuorista? Ovatko nämä affektiiviset tyylit, tulevaisuuden visiot sekä ideaalit ja niiden vastakohdat joillain tavoin sukupuolittuneita tai luokka-asemiin kytkeytyneitä?

Haastattelemme tutkimusta varten noin 40 pirkanmaalaista 18–30­-vuotiasta nuorta naista ja miestä. Olemme hakeneet haastateltavia tilaisuuksien ja ryhmien kautta, jotka kokoavat erilaisia nuoria. Lisäksi olemme tavoittaneet nuoria aikuisia lumipallomenetelmän ja yhteishenkilöiden avulla. Haastattelujen lisäksi olemme tehneet ja teemme pienoisetnografioita tilaisuuksista, jotka ovat koonneet yhteen nuoria, erityisesti liittyen työelämäteemaan.

Jako kahteen? on toimittajien ja tutkijoiden yhteishanke. Sen etenemistä voi seurata blogista ja tutkimushankkeen Facebook­-sivulta. Tutkimustuloksia ja nuorten kertomuksia taas esitellään nettipelissä, minidokumentissa, lehtiartikkeleissa sekä valokuvanäyttelyssä.

Tieteelliset tulokset raportoidaan kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimusjulkaisuissa.

Hanke toteutetaan Koneen säätiön Jakautuuko Suomi? ­ohjelman rahoituksella.

Projektin johtajana toimii professori Päivi Korvajärvi, tutkijoina toimivat tällä hetkellä YTT, dosentti Minna Nikunen ja HTT Hanna-Mari Ikonen. Mukana projektissa ovat myös YTT Tuija Koivunen ja YTT Sanna Rikala. Toimittajat ovat Paula Sallinen, Tuija Sorjanen ja Päivi Kerola. YTK Klaudia Mäkinen tekee graduaan yhteistyössä projektin kanssa hyödyntäen omaa aineistoaan.

Projektin kotisivu: jakokahteen.fi

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 21.10.2016 15.46 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti