Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimus oppiaineissa: sukupuolentutkimus: sukupuolentutkimuksen projektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Markkinaistuminen ja sosiaalinen eriarvoisuus lisääntymiseen liittyvässä terveydenhuollossa

Riikka Homanen (projektinumero 274867)

Tätä tutkijatohtoriprojektia rahoittaa Suomen akatemia. Se käsittelee sosiaalisia suhteita, kuten sukulaisuus-, sukupuoli- ja etnisiä suhteita, lisääntymiseen liittyvässä terveydenhuollossa myöhäisen kulutuskapitalistisen kontekstissa. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti viimeaikaiset terveydenhuollon markkinaistumiseen liittyvät muutokset hedelmöityshoitojen, raskauden ja synnytyksen hoidon sekä abortin käytännöissä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on esimerkiksi havaittu, että markkinaistuminen muuttaa passiiviset potilaat aktiivisiksi kuluttajiksi ja tuotteistaa hoidon sekä ihmiskudoksen, kuten sukusolut, sikiöt ja erityisesti naiskehon. Lisäksi terveydenhuollon markkinat ovat kansainvälistyneet siinä, että ihmiset matkustavat kansallisten rajojen ulkopuolelle hoitoja varten.

Näitä aiheita tarkastellaan tutkimuksessa analysoimalla sitä, miten hoidon eri osalliset osallistetaan ja suhteutetaan toisiinsa sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon käytännöissä. Näitä osallisiin kuuluvat ammattilaiset, potilaat/asiakkaat, luovuttajat, sukusolut, sikiöt, alkiot ja teknologiat. Tämän tarkastelun kautta tutkimuksessa pyritään vastaamaan siihen, millä eri tavoilla markkinamekanismit toimivat käytännöissä ja miten käytännöt rajaavat joidenkin ihmisten toiminta-alaa ja valinnanvapautta enemmän kuin toisten sukupuolen, luokan ja etnisyyden mukaan. Tutkimuksella on myös teoreettisia ja käytännön tavoitteita. Teoreettisesti projektin tavoitteena on empiirisen tutkimuksen perusteella edistää feminististä ja sosiaalitieteellistä keskustelua sosiaalisista suhteista, (lisääntymiseen liittyvästä) toimijuudesta sekä markkinaistumisen vaikutuksista hyvinvointiyhteiskuntaan ja -palveluihin. Se tarjoaa myös hyödyllistä tietoa terveydenhuollon ammattilaisille ja poliittisille päättäjille osoittamalla tapoja, joilla sukupuolistunut ja sosiaalinen eriarvoisuus käytännössä syntyvät.

Tutkimuksen metodologiana on monipaikkainen etnografia, ja tutkimusaineisto koostuu videonauhoituksista, havainnoista, haastatteluista ja dokumenteista. Materiaali kerätään neljästä julkisesti rahoitetusta äitiysneuvolasta ja kolmelta yksityiseltä terveysasemalta, jotka tarjoavat hoitoja lääketieteellisille turisteille. Tutkimus keskittyy empirisesti Suomeen ja sen palvelujärjestelmään, jossa yhdistyvät historiallinen valtion rahoittama perusterveydenhuolto sekä kasvava yksityinen hoitoyritystoiminta. Analyysitapa perustuu feministiseen teknotieteen materiaalissemioottisten käytäntöjen tutkimukseen. Siihen sisältyy käsitys, jossa subjektit, objektit, toimijuus ja institutionaalisen vallan logiikat ymmärretään heterogeenisiksi, epävakaiksi ja muuntuviksi.

Tutkimuksen aikataulu on 1.9.2014-31.8.2017

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 6.10.2014 10.12 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti