Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimus oppiaineissa: sukupuolentutkimus: sukupuolentutkimuksen projektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Uuden työn sukupuolistavat käytännöt ja sopimisen muodot

Hankkeen tavoitteena on tutkia uuden työn sukupuolistavia käytäntöjä sekä sopimisen tapoja. Samalla kun arvioidaan persoonallisuutta ja ruumiillisuutta edellyttäviä uuden työn tekemisen tapoja, keskitytään siihen, miten sukupuoli järjestää työn käytäntöjä, mikä työssä muuttuu ja mikä säilyy ennallaan.

Empiirisesti hanke keskittyy markkinointiviestintäalalla ja yksityisellä liikuntapalvelualalla toimiviin yrityksiin, niiden johtoon ja työntekijöihin. Yhteistä aloille on se, että ne ovat suhteellisen uusia asiakaspalvelualoja, joilla työskentely edellyttää oman persoonan, luovuuden, tunteiden ja ruumiillisuuden käyttämistä osana työn tekemisen arkea. Molempien alojen työntekijöistä suurin osa on naisia. Aineistona käytetään pääasiassa haastatteluja, mutta myös erilaisia dokumentteja ja havainnointeja, joita analysoidaan laadullisen tutkimuksen menetelmin.

Hankkeen tuloksena saadaan uutta tietoa siitä, millaisia sukupuolistavia käytäntöjä ja uuden työn piirteitä suomalaisessa työelämässä on vireillä, sekä millaisten epävirallisten ja virallisten sopimusten varaan työn tekemisen ja teettämisen käytännöt perustuvat. 

Hankkeen tulokset ovat kokonaisuudessaan käytettävissä hankkeen päättymisen jälkeen.

Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto ja sen kesto on 1.9.2016–31.8.2018.

Projektin johtajana toimii tutkijatohtori Tuija Koivunen, asiantuntijoina tutkimusjohtaja Tuula Heiskanen ja professori emerita Päivi Korvajärvi, sekä tutkijoina Katri Otonkorpi-Lehtoranta ja Minna Leinonen.

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 1.6.2017 10.06 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti