Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus tapri: esittely:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI

Historiaa

Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos TAPRI perustettiin Tampereelle vuonna 1969 eduskunnan säätämällä lailla ja se aloitti toimintansa seuraavana vuonna. TAPRIn ensimmäiseksi perustehtäväksi määriteltiin rauhan säilyttämiseen ja turvaamiseen sekä kansainvälisten ja kansallisten ristiriitojen poistamiseen, ratkaisemiseen ja säätelyyn liittyvä tutkimus ja selvitystyö. CRPV1972.jpg

Ensimmäisten vuosikymmenten aikana TAPRIn tutkimus painottui varsinkin asevarustelun ja aseidenrajoittamisen sekä rakenteellisen väkivallan tutkimukseen. Kylmän sodan jälkeistä TAPRIn tutkimuspolitiikkaa on puolestaan leimannut ajatus rauhanomaisesta muutoksesta sekä globalisaatioon liittyvät kysymykset. Tänä aikana tutkimukselle myös muodostui kolme painopistealuetta. Näistä Euroopan poliittista muutosta ja turvallisuutta koskevassa hankkeessa korostui Itämeren alueen turvallisuusyhteisökehitys, kun taas uusia konflikteja tarkasteleva tutkimus keskittyi identiteetteihin ja etnisyyteen. Kolmas painopistealue, Välimeri-projekti, painotti erityisesti kulttuurien kohtaamisen teemaa sekä alueen sosioekonomista kehitystä.

Tutkimuksen lisäksi kansainvälinen yhteistyö on ollut olennainen osa TAPRIn toimintaa sen perustamisesta lähtien. Alkuvuosina korostui erityisesti pohjoismainen yhteistyö sekä osallistuminen YK:n ja sen erityisjärjestöjen tutkimushankkeisiin. TAPRI on myös ollut aktiivinen alan kansainvälisessä kattojärjestössä, IPRAssa (International Peace Research Association), sekä alueellisessa EuPRAssa (European Peace Research Association). Vuosina 1975—79 TAPRI mm. toimi IPRAn päämajana. Vuonna 1987 TAPRI sai YK:n "peace messenger" -tunnustuksen.

TAPRIn muut perustehtävät liittyvät julkaisutoimintaan, asiantuntijapalveluihin ja kansainväliseen yhteistyöhön. TAPRI on neljän vuosikymmenensä aikana tuottanut satoja julkaisuja, jotka sisältävät sekä sen omien että keskuksen ulkopuolella toimivien tutkijoiden tuotantoa. Vastaavasti keskuksen tutkijat ovat julkaisseet laajalti TAPRIn ulkopuolisilla foorumeilla. TAPRIn asiantuntijapalveluita ovat hyödyntäneet eri viranomaiset – erityisesti ulkoasian-, opetus- ja puolustusministeriöt – yliopisto- ja korkeakoululaitos, tiedotusvälineet, kansalaisjärjestöt, sekä yksittäiset kansalaiset. Lisäksi TAPRIn tutkijat ovat antaneet rauhan- ja konfliktintutkimukseen liittyvää opetusta eri oppilaitoksissa.

Alun perin opetusministeriön alaisuudessa ollut TAPRI liitettiin vuonna 1994 itsenäiseksi tutkimuskeskukseksi Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitoksen yhteyteen. Samalla sen nimi muuttui Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskukseksi. Vuonna 2011 TAPRIsta tuli osa Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköä.

 
Käyntiosoite: Linna, 6. kerros
Postiosoite: TAPRI, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Puh: (03) 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 29.4.2011 16.46 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti