Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus tapri: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI

Osmo Apunen apunen.jpg

Professori, emeritus


Sähköposti: osmo.apunen (at) uta.fi

Tutkimusaiheet

 • Suomen poliittinen historia autonomian ajalta lähtien
 • Kansainvälisten suhteiden historia
 • Suomen ulkopolitiikka ja idänsuhteet, erityisesti vanhasuomalainen tulkintaperinne
 • Kansainvälisen politiikan oppihistoria
 • Kansainvälisen politiikan menetelmälliset perusteet
 • Tekstien tulkinta ja analyysimenetelmät (erityisesti tekstihermeneutiikka ja pragmatistinen semiotiikka)
 • Konfliktien sovittelu ja pienten valtioiden asema suursodan oloissa

Tutkimushankkeet

 • Paasikivi/Aika ja ajattelu, vanhasuomalaisen idänsuhteiden perinteen välittyminen kylmän sodan ajan suomalaiseen valtiotaitoon (SKR, Wellamo Paasikiven rahasto).
 • Miten kirjoittaa oman ajan historiaa? Muisti, muistaminen ja muistelu syvätaustaisen tulkinnan kiinnekohtina.

Julkaisuja

 • Itsenäisen Suomen historia I, Weilin & Göös 1991, 304 s.
 • Kansainvälisen politiikan metodologiset perusteet, Tampereen yliopiston rauhan ja kehitystutkimuksen yksikkö. Tutkimuksia 44/1991, 220 s.
 • Murrosaikojen maailmanpolitiikka, Studia Politica Tamperensis 3, Tampere 1998, 1999, uudistettu laitos 2004, 344 s.
 • Linjamiehet, Paasikivi-seuran historia, Tammi 2005, 439 s.
 • Pettureita ja patriootteja, Taistelu Suomen ulko- ja puolustuspolitiikan suunnasta 1938-1948, (yhdessä Corinna Wolffin kanssa), SKS 2009, 482 s.
 • Silmän politiikkaa, Ulkopoliittinen instituutti 1961-2006, Otava 2012, 264, s.
 • ’Venäjä Tampereelta katsottuna, Klaus Törnudd idäntutkimuksen pioneerina 1957-1971’ s. 26-62 teoksessa Unto Vesa (toim.), Tutkiva diplomaatti, Klaus Törnudd 75,Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura 2007.
 • The Endgame 1943-44: Finnish/Russian Peace Stratagems in the Context of Allied Coalition Policies s. 167-209 teoksessa Helena Rytövuori-Apunen (toim.), Russia Forever: Towards Working Pragmatism in Finnish/Russian Relations, Aleksanteri Series 1/2008, Helsinki: Aleksanteri-instituutti.
 • ’Paasikivi and the Beast: The Habitual Grounds of the Finnish/Russian National Characters during the Political Crisis 1890-1914’, s. 243-279 teoksessa Helena Rytövuori-Apunen (toim.), Russia Forever: Towards Working Pragmatism in Finnish/Russian Relations, Aleksanteri Series 1/2008, Helsinki: Aleksanteri-instituutti.
 • ’Törnuddin testamentti ja muuta yhteiskuntatieteellistä kokemustietoa’, s. 55-62 teoksessa Paula Järvenpää, Mikko Lahtinen ja Kaarle Nordenstreng (toim.), Ajan särmä, Tampereen yliopisto 2009
 • ’Ei hyvästä sisääntulosta haittaa ole’, s. 25-44 teoksessa Hiski Haukkala, Eero Palmujoki ja Juha Vuori (toim), Maailma kansainvälisten suhteiden tutkimuksen haasteena, Juhlakirja professori Harto Hakovirran täyttäessä 70 vuotta, Valtiotieteellinen yhdistys 2011.

 

 

 

(Tämä sivu on henkilön itsensä ylläpidossa)

 
Käyntiosoite: Linna, 6. kerros
Postiosoite: TAPRI, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Puh: (03) 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 5.5.2012 9.14 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti