Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus tapri:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI

TAPRIn julkaisut

TAPRI on neljän vuosikymmenensä aikana tuottanut satoja julkaisuja, jotka on koottu tälle sivulle. Sivu ei sisällä yksittäisten tutkijoiden TAPRIn ulkopuolisilla foorumeilla julkaisemaa laajaa tuotantoa, josta osa on kuitenkin nähtävissä henkilökunnan omilla sivuilla. Julkaisuja.jpg

Taprin tutkijoiden julkaisut 2008-2014. Tutkimusprojektien julkaisut ks. projektien alta

 

Tutkimuksia / TAPRI Studies in Peace and Conflict Research (vuoteen 2001 asti "TAPRI Research Reports")

101) Lehti, Marko (toim.): Nordic Approaches to Peace Mediation. Research, Practices and Policies 2014, 150 s.

100) Lefort, Bruno: A Recited Community: Figures of an Identity Foretold 2013, 658 s.

99) Curticapean, Alina: Liminality Matters. Balkanism and its Edges in Bulgarian Political Cartoons 2004-2009, 2011, 316 s. (50 eur)

98) Tamminen, Tanja: Des Frontières Convoitées aux Marches de l'Union Européenne. 2011, 477 s. (50 eur)

97) Heininen, Lassi & Teemu Palosaari (toim.): Jäitä poltellessa: Suomi ja arktisen alueen tulevaisuus 2011, 166 s. (20 eur)

96) Palosaari, Teemu: The Art of Adaptation: a Study on the Europeanization of Finland's Foreign and Security Policy 2011, 248 s. (20 eur)

95) Palosaari, Teemu: Security Through Integration? The Role of Security in the Enlargements of the European Union 2009, 181 s. (20 eur)

94) Nokkala, Arto: Laajeneva sotilaspolitiikka: Strategia ja turvallisuus suomalaisen asevoiman rakentamisessa 2001, 482 s. (20 eur)

93) Pentikäinen, Tapani (toim.): Mater Nostra vai Mare Nostrum? 2000, 176 s. (10 eur)

92) Jukarainen, Pirjo: Rauhan ja raudan rajoilla (toinen, tark. painos, ks. No. 90/2000) 2000, 285 s. (20 eur)

91) Löfgren, Joan - Herd, Graeme P.: Estonia and the EU: Integration and Societal Security in the Baltic Context 2000, 105 s. (10 eur)

90) Jukarainen, Pirjo: Rauhan ja raudan rajoilla 2000, 218 s. (20 eur)

89) Virtanen, Kirsi (toim.): Individual, Society, Ideologies: Tracing the Mosaic of Mediterranean History 2000, 300 s. (30 eur)

88) Pehkonen, Samu: "Tänne, muttei pidemmälle!" Alta-kamppailu ja Pohjois-Norjan monikulttuurinen maisema 1999, 126 s. (10 eur)

87) Männistö, Anssi: Islam länsimaisessa hegemonisessa diskurssissa: Myyttis-ideologinen ja kuva-analyyttinen näkökulma sivilisaatioiden kohtaamiseen 1999, 334 s. (30 eur)

86) Auffermann, Burkhard & al.: CFSP + PESC + GASP = YUTP? Euroopan Unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehityslinjoja 1999, 238 s. (15 eur)

85) Melasuo, Tuomo: Algerian poliittinen kehitys 1800-luvulta vapautussotaan 1954 1999, 554 s. (30 eur)

84) Raik, Kirsti: Towards Substantive Democracy? The Role of the European Union in the Democratisation of Estonia and the other Eastern Member Candidates 1998, 116 s. (10 eur)

83) Huru, Jouko, Olli-Pekka Jalonen & Michael Sheehan (toim.): New Dimensions of Security in Central and Northeastern Europe 1998, 251 s.

82) Nokkala, Arto: Sotilaspolitiikan haasteita Pohjois-Euroopassa 1998, 97 s. (5 eur)

81) Vesa, Unto (toim.): YYA: Aika ja sopimus 1998, 165 s. (15 eur)

80) Heininen, Lassi - Käkönen, Jyrki (toim.): The New North of Europe: Perspectives on the Northern Dimension 1998, 132 s. (10 eur)

79) Seppälä, Nina (toim.): Ääni käheänä: Voiko demokratisoitumista ja osallistumista tukea? 1998, 142 s. (5 eur)

78) Hanska, Jussi, Pekka Masonen & Kirsi Virtanen (toim.): Islamin ja kristikunnan rajoilla: Kulttuurien kohtaaminen ja vuorovaikutus Välimerellä 1998, 320 s. (30 eur)

77) Pesonen, Pertti & Unto Vesa: Finland, Sweden and the European Union 1998, 63 s. (5 eur)

76) Käkönen, Jyrki: Vuosituhannen vaihtumisen mystiikka. Rajanvetoja marxilaiseen tutkimukseen ja marxismiin 1997, 147 s. (10 eur)

75) Perko, Susanna (toim.): Nordic-Baltic Region in Transition. New Actors, New Issues, New Perspectives 1996, 170 s. (15 eur)

74) Chan, Stephen: Towards a Multicultural Roshamon Paradigm in International Relations 1996, 150 s. (20 eur)

73) Käkönen, Jyrki (toim.): Dreaming of the Barents Region: Interpreting Cooperation in the Euro-Arctic Rim 1996, 306 s. (20 eur)

72) Huru, Jouko & Olli-Pekka Jalonen (toim.): Eurooppalaistuvan Suomen turvallisuushaasteet 1995, 226 s. (20 eur)

71) Patomäki, Heikki (toim.): Peaceful Changes in World Politics 1995, 430 s. (25 eur)

70) Ahonen, Anne Marie: Teleologinen ja teleonominen tulkintamalli kansainvälisen politiikan tutkimuksessa: Aronista Waltziin 1995, 225 s. (20 eur)

69) Vesa, Unto: Miten rauhantutkimus tuli Suomeen 1995, 85 s. (10 eur)

68) Perko, Susanna: Verkostojen Itämeri: Vuorovaikutus ja sen merkitys alueellistumiskehitykselle 1995, 133 s. (10 eur)

67) Laitila, Teuvo: Veljeys ja epäsopu: Jugoslavia teoriana ja käytäntönä 1995, 334 s. (20 eur)

66) Melasuo, Tuomo (toim.): Beyond Barcelona: Europe and the Middle East in the Mediterranean International Relations 1995, 161 s. (10 eur)

65) Käkönen, Jyrki: Konfliktit, turvallisuus ja ympäristö: Modernisaation kriisi 1995, 139 (10 eur)

64) Käkönen, Jyrki & Kaisa Lähteenmäki: Regionalization and the Theory of International Relations 1995, 49 s. (5 eur)

63) Archer, Clive & Olli-Pekka Jalonen (toim.): Changing European Security Landscape 1995, 283 s. (15 eur)

62) Vesa, Unto: Maailma myllerryksessä: Analyysejä kylmän sodan jälkeisestä maailmasta 1995, 238 s. (15 eur)

61) Heininen, Lassi, Olli-Pekka Jalonen & Jyrki Käkönen: Expanding the Northern Dimensions 1995, 181 s. (10 eur)

60) Ahonen, Anne (toim.): Kansakunnat murroksessa: Globalisoitumisen ja äärioikeistolaistumisen haasteet 1995, 267 s. (15 eur)

59) Melasuo, Tuomo (toim.): Vieras Välimeri: Kulttuurien ja politiikan kohtauspaikka 1994, 383 s. (15)

58) Lähteenmäki, Kaisa (toim.): Dimensions of Conflict and Cooperation in the Baltic Sea Rim 1994, 216 s. (15 eur)

57) Melasuo, Tuomo (toim.): The Mediterranean Revisited 1994, 152 s. (15 eur)

56) Joenniemi, Pertti & Juris Prikulis (toim.): The Foreign Policies of the Baltic Countries: Basic Issues 1994, 148 s. (15 eur)

55) Käkönen, Jyrki (toim.): Euroopan murroksia 1994, 250 s. (10 eur)

54) Jalonen, Olli-Pekka: Captors of Denuclearization? Belarus, Kazakhstan, Ukraine and Nuclear Disarmament 1994, 91 s. (5 eur)

53) Huru, Jouko (toim.): Uuden ulkopolitiikan haasteet: Kekkosen ajasta Koiviston kautta 2000-luvulle 1993, 221 s. (15 eur)

52) Käkönen, Jyrki (toim.): Changes in the Northern Hemisphere in the 1990s 1993, 164 s. (15 eur)

51) Melasuo, Tuomo (toim.): Dialogue Arabo-Scandinave 1993, 326 s. (25 eur)

50) Joenniemi, Pertti & Peeter Vares (toim.): New Actors on the International Arena: The Foreign Policies of the Baltic Countries 1993, 227 s. (20 eur)

49) Jalonen, Olli-Pekka (toim.): Approaches to European Security in the 1990s 1992,163 s. (20 eur)

48) Jalonen, Olli-Pekka: Japani ja läntiset merivallat: Washingtonin ja Lontoon laivastosopimukset 1922, 1930 ja 1936 1992, 79 s. (5 eur)

47) Käkönen, Jyrki (toim.): Vulnerable Arctic: Need for an Alternative Orientation? 1992 154 s. (5 eur)

46) Thee, Marek: Europe in the Spasm of System-Change in the East: The Pursuit of Stable Peace 1992, 57 s. (5eur)

45) Andreeva, I.S. & Unto Vesa (toim.): European Security and Cultural Values 1991, 287 s. (10 eur)

44) Harle, Vilho: Hyvä, paha, ystävä, vihollinen 1991, 191 s. (10 eur)

43) Heininen, Lassi: Sotilaallisen läsnäolon ympäristöriskit Arktiksessa: Kohti Arktiksen säätelyjärjestelmää 1991, 296 s. (10 eur)

42) Joenniemi, Pertti (toim.): Co-operation in the Baltic Sea Region: Needs and Prospects 1991, 165 s.

41) Punamäki-Gitai, Raija-Leena: Political Violence and Psychological Responses: A Study of Palestinian Women, Children and Ex-Prisoners 1990, 59 s. (5 eur)

40) Auffermann, Burkhard (toim.): NOD or Disarmament in the Changing Europe 1990, 148 s. (5 eur)

39) Melasuo, Tuomo (toim.): National Movements and World Peace 1990, 177 s. (20 eur)

38) Korhonen, Pekka: The Geometry of Power: Johan Galtung s Conception of Power 1990, 207 s. (10 eur)

37) Harle, Vilho (toim.): Studies in the History of European Peace Ideas 1989, 143 s. (10 eur)

36) Kodama, Katsuya & Unto Vesa (toim.): Towards a Comparative Analysis of Peace Movements 1989, 290 s.

35) Joenniemi, Pertti & Unto Vesa (toim.): Säkerhetsutveckling i Östersjöområdet: tendenser, läge, framtidsperspektiv 1988, 239 s. (10 eur)

34) Käkönen, Jyrki: Kuuban ulkopolitiikka: Kuuban ulkopoliittinen ajattelu ja politiikan tavoitteet pikkuvaltiokäsitysten näkökulmasta 1988, 74 s. (5 eur)

33) Käkönen, Jyrki: Natural Resources and Conflicts in the Changing International System: Three Studies on Imperialism 1987, 247 s. (20 eur)

32) Punamäki, Raija-Leena: Childhood under Conflict: The Attitudes and Emotional Life of Israeli and Palestinian Children 1987, 247 s. (20 eur)

31) Harle, Vilho (toim.): Essays in Peace Studies 1986, 209 s.

30) Harle, Vilho (toim.): TAPRI Yearbook 1986: Challenges and Responses in European Security 1986, 264 s.

29) Käkönen, Jyrki: Luonnonvarat ja konfliktit muuttuvassa kansainvälisessä järjestelmässä: Tutkimus imperialismista ja Afrikan konflikteista 1970-luvulla 1985, 313 s. (20 eur)

28) Joenniemi, Pertti: Risteilyohjukset ja Suomen turvallisuuspolitiikka: Tutkimus käydyn keskustelun kahdesta aallosta 1984, 110 s. (2 eur)

27) Hellman, Heikki, Tarja Seppä & Tapio Varis: Aseidenriisunta ja tiedonvälitys: Tutkimus YK:n yleiskokouksen 2. aseidenriisunnan erityisistunnon käsittelystä suomalaisissa tiedotusvälineissä 1983, 121 s. (2 eur)

26) Berger, Jakob & Unto Vesa (toim.): Peace Research in Finnish and Soviet Scientific Literature 1983, 190 s. / Issledovanie problem mira v sovetskoi i finskoi nautsnoi literature, INION, Moskva 1983, 242 s. (5 eur)

25) Joenniemi, Pertti: Siviilivastarinta Suomen puolustuspolitiikassa: Arviointi käydystä keskustelusta 1982, 62 s. (5 eur)

24) Tuomi, Helena & Raimo Väyrynen (toim.): Militarization and Arms Production 1982, 310 s.

23) Punamäki, Raija-Leena: Konfliktin lapset: Israelilaisten ja palestiinalaisten lasten asenteet ja tunne-elämä sodan varjossa 1981, 287 s. (20 eur)

22) Tuomi, Helena & Raimo Väyrynen: Transnational Corporations, Armaments and Development: A Study of Transnational Military Production, International Transfer of Military Technology and Their Impact on Development 1980, 321 s. (20 eur)

21) Harle, Vilho (toim.): Ruoka ja politiikka: Elintarvikekysymys kansainvälisessä järjestelmässä 1980, 290 s.

20) Lindroos, Reijo: Aseidenriisunta ja työllisyys: Tutkimus asevarustelun työllisyys-vaikutuksista ja mahdollisuuksista muuttaa asetuotanto asteittain siviilituotannoksi 1980, 150 s. (20 eur)

19) Engeström, Yrjö: Koululaisten mielikuvitus ja käyttäytyminen rauhankasvatuksen kannalta tarkasteltuna 1979, 285 s. (20 eur)

18) Vesa, Unto: Planen på ett kärnvapenfritt Norden 1979, 51 s.

17) Herrera, Luis: The Latin American Agriculture in the International Division of Labour: Food for Human Survival vs. Food for Capital Accumulation 1978, 84 s.

16) Väyrynen, Raimo: Interdependence vs. Self-Reliance: Two Approaches to International Economic Relations 1978, 47 s.

15) Joenniemi, Pertti: Asevarustelu ja yhteiskunnan voimavarat: Tutkimus asevarustelun muutoksista ja taloudellisista vaikutuksista NATO-maissa vuosina 1960-1970 1977, 243 s. (5 eur)

14) Gustafsson, Mervi: Food Aid in International Relations: The Case of United States 1977, 95 s.

13) Kyröläinen, Hannu: Suomen ja Neuvostoliiton välinen funktionaalinen yhteistyö vuosina 1918-1974 1977, 98 s.

12) Harle, Vilho (toim.): Political Economy of Food: Proceedings of an International Seminar 1976, 301 s. (5 eur)

11) Väyrynen, Raimo: International Patent System, Transnational Corporations and Technological Dominance 1976, 44 s.

10) Varis, Tapio: The Impact of Transnational Corporations on Communication 1975, 55 s.

9) Joenniemi, Pertti - Rosas, Allan: International Law and the Use of Conventional Weapons 1975, 95 s.

8) Leimu, Heikki: Turvallisuuspoliittisista asenteista, tiedosta ja puolustustahdosta 1974, 86 s.

7) Väyrynen, Raimo: Two Approaches to European Security: Arms Control and Cooperation 1974, 53 s.

6) Wallensteen, Peter, Unto Vesa & Raimo Väyrynen: The Nordic System: Structure and Change 1920 - 1970 1973, 130 s.

5) Patokallio, Pasi: Transnationaaliset suhteet kansainvälisessä järjestelmässä 1973, 141 s. (2 eur)

4) Suhonen, Pertti & Liisa Suhonen: Turvattomia suomalaisia: Tutkimus turvattomuuden kokemisesta 1973, 59 s.

3) Väyrynen, Raimo: Militarization, Conflict Behavior and Interaction: Three Ways of Analyzing the Cold War 1973, 239 s.

2) Tuomi, Helena: Dominanssi kansainvälisessä järjestelmässä: Analyysi imperialismin tutkimuksen lähestymistavoista 1972, 93 s.

1) Arosalo, Uolevi & Raimo Väyrynen: Financial and Industrial Oligarchy: Present Structure and Some Trends 1972, 61 s.

 

Tutkimustiedotteita / Occasional Papers

101) Melasuo, Tuomo, Nissinen, Petter & Tomperi, Outi (toim.): A Flying Finn: Finnish Civil Society Actors in the Global Sphere 2013, 174 s. (Teos löytyy myös verkkojulkaisuna.)

100) Juntunen, Marko: Prospects for Sustainable Return. Iraqi and Afghan asylum seekers in Finland 2011, 141 s. (Teos löytyy myös verkkojulkaisuna.)

99) Melasuo, Tuomo, Pesu, Matti & Tomperi, Outi (toim.): Impivaarasta pyramideille: Kulttuurienvälinen vuoropuhelu ja suomalainen kansalaisyhteiskunta 2011. (Teos löytyy myös verkkojulkaisuna.)

98) Kanninen, Tiina: Gender, Vulnerability, and the Obligation to Return: An Overview of Return Assistance to 'Rejected' Asylum Seekers in the Nordic Countries 2010, 152 s. (20 eur)

97) Henriksson, Kirsi & Anitta Kynsilehto (toim.): Building Peace by Intercultural Dialogue: Construction de la Paix par le Dialogue Interculturel 2008, 359 s. (40 eur)

96) Kynsilehto, Anitta (toim.): Islamic Feminism: Current Perspectives 2008, 119 s. (20 eur)

95) Vesa, Unto & Jouko Huru (toim.): The Role of Civil Society in Conflict Resolution: Asian and European Perspectives 2007, 159 s. (20 eur)

94) Melasuo, Tuomo & Anitta Kynsilehto (toim.): Transitions to Democracy and the Palestinians 2006, 199 s. (20 eur)

93) Puumala, Eeva & Unto Vesa: The Twenty Years' Journal: Instant / Current Research on Peace and Violence 1971-1990 2006, 30 s. (5 eur)

92) Penttinen, Elina: Corporeal Globalization: Narratives of Subjectivity and Otherness in the Sexscapes of Globalization 2004, 315 s. (30 eur)

91) Rehtorin asettaman työryhmän raportti Tampereen yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen (TAPRI) kehittämiseksi 2004, 59 s.

90) Palmujoki, Eero (toim.): Southeast Asian Regionalism from Above and from Below 2003, 150 s. (20 eur)

89) Linjakumpu, Aini, Susan Villa & Pirjo Jukarainen (toim.): Sodan ja rauhan identiteetit 2003, 155 s. (20 eur)

88) Vesa, Unto & Frank Möller: Security Community in the Baltic Sea Region? Recent debate and recent trends 2003, 199 s. (20 eur)

87) Camiz, Sergio & Tuomo Melasuo (toim.): Europe and the New Role of the Regions 2003, 149 s. (10 eur)

86) Chan, Stephen: Composing Africa: Civil Society and Its Disconents 2002, 82 s. (10 eur)

85) Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen toimintakertomus vuodelta 2000 2001, 61 s.

84) Kivimäki, Timo: Saarivaltio viidakkoveitsen terällä: Analyysi Indonesian konflikteista 2001, 132 s. (10 eur)

83) Vesa, Unto (toim.): Democratic Security Building: Cases from the Baltic and Black Sea Regions 2000, 170 s. (10 eur)

82) Melasuo, Tuomo & Tapani Pentikäinen (toim.): La Méditerranée dans quelques perspectives environnementales / Some environmental perspectives on the Mediterranean 2000, 100 s.

81) Kirsi Henriksson: Suomi ja rajaton rajojen Eurooppa: Muuttoliikkeet Eurooppaan ja Euroopassa kylmän sodan jälkeen 2000, 85 s. (5 eur)

80) Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen toimintakertomus vuodelta 1999 2000 108 s. (5 eur)

79) Uurtimo, Yrjö & Tarja Väyrynen (toim.): Peace-building in the Great Lakes Region of Africa 2000, 128 s. (10 eur)

78) Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen toimintakertomus vuodelta 1998 1999, 74 s.

77) Kuitunen, Jorma: Tieteen yhteistyöpolitiikkaa Välimerellä: Tutkimus, teknologia ja koulutus Euro-Välimeri -yhteistyön elementteinä 1999, 140 s.

76) Pentikäinen, Tapani (toim.): Voix pour l'avenir commun / Voices for a Common Future 1999, 218 (10 eur)

75) Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen toimintakertomus vuodelta 1997 1998, 87 s.

74) Vesa, Unto: Euroopan turvallisuus valinkauhassa: Silmäyksiä Suomen ja Euroopan uusiin haasteisiin 1997, 67 s. (5 eur)

73) Linjakumpu, Aini & Kirsi Virtanen (toim.): Under the Olive Tree: Reconsidering Mediterranean Politics and Culture 1997, 298 (20 eur)

72) Linjakumpu, Aini (toim.): Eurooppa tänään: 900 vuotta ristiretkien perintöä 1997, 104 s. (10 eur)

71) Vesa, Unto: Rauhantutkimuksesta ja rauhanajattelusta 1997, 31 s. (5 eur)

70) Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus: Toimintakertomus vuodelta 1996 1997, 41 s.

69) Jukarainen, Pirjo (toim.): Eurooppa laidasta laitaan: TAPRIn opas Euroopan ymmärtämiseen 1996, 165 s. (10 eur)

68) Heininen, Lassi & Jyrki Käkönen: Rajalta maailmaan: Tutkijoiden matka periferiaan 1996, 341 s. (10 eur)

67) Vesa, Unto: 25 vuotta TAPRIn taivalta: Taustoja, tietoja, tilastoja 1996, 57 s. (2 eur)

66) Käkönen, Jyrki & Susanna Perko: Alueellistuminen Euroopassa ja suomalaisten alueiden verkottuminen: Näkökulma Euroopasta Pirkanmaalle ja Pirkanmaalta maailmaan 1996, 29 s. (5 eur)

65) Borawski, John: A Better Peace: the Organization for Security and Cooperation in Europe 1996, 173 s. (10 eur)

64) Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen toimintakertomus vuodelta 1995 1996, 56 s.

63) Jalonen, Olli-Pekka & Unto Vesa (toim.): Ydinsulkusopimuksen tulevaisuus 1995, 96 s. (5 eur)

62) Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen toimintakertomus vuodelta 1994 1995, 37 s.

61) Lagerspetz, Kirsti & al.: Peace-Mindedness of the Superpowers as Perceived in four Countries: Changes in Student's Images of the USA and the USSR from 1988 until 1991 1994, 25 s. (2 eur)

60) Joenniemi, Pertti: Det nya Norden: Svanen Bland de Europeiska Regionerna 1994, 41 s. (3 eur)

59) Jalonen, Olli-Pekka: Ukrainan, Valkovenäjän ja Kazakstanin suhde ydinteknologian leviämisen rajoittamispyrkimyksiin 1994, 23 s. (2 eur)

58) Lähteenmäki, Kaisa: Alueellistuminen eurooppalaisen järjestelmän muutoksessa 1994, 87 s. (5 eur)

57) Joenniemi, Pertti: Regionality and the Modernist Script: Tuning into the Unexpected in International Politics 1994, 26 s. (4 eur)

56) Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 1993 1994, 82 s.

55) Nilson, Håken: Europeanization of the Barents Region: Some Organizational Possibilities for Environmental Cooperation 1994, 140 s. (5 eur)

54) Jalonen, Olli-Pekka (toim.): Finnish Essays on Arctic Issues 1994, 153 s. (10 eur)

53) Joenniemi, Pertti, Risto Alapuro & Kyösti Pekonen: Suomesta Euro-Suomeen 1993, 92 s. (10 eur)

52) Harle, Vilho (toim.): Erilaisuus, identiteetti & politiikka 1993, 109 s. (10 eur)

51) Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 1992 1993, 52 s.

50) Joenniemi, Pertti: Neutrality beyond the Cold War 1992, 19 s. (3 eur)

49) Käkönen, Jyrki (toim.): Kestävä kehitys arktisilla alueilla 1992, 107 s. (10 eur)

48) Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 1991 1992, 56 s.

47) Thee, Marek: Disintegration of the Soviet Empire: Dangers and Opportunities 1991, 18 s. (3 eur)

46) Käkönen, Jyrki: Realismista utopiaan: Kohti kansalaisyhteiskuntien yhteisöä? 1991, 176 s. (5 eur)

45) Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 1990 1991, 42 s.

44) Heininen, Lassi & Jyrki Käkönen (toim.): Arctic Complexity: Essays on Arctic Interdependencies 1991, 153 s. (10 eur)

43) Joenniemi, Pertti: The Port Call Issue: Finnish Policies in a Nordic Perspective 1991, 91s. (2 eur)

42) Melasuo, Tuomo & Amare Worku: Peasant Association Study in Wollo, Ethiopia 1990, 61 s. (5 eur)

41) Heininen, Lassi: Arctic Environmental Problems 1990, 127 s. (10 eur)

40) Arkoun, Mohammed: Actualité d'une Culture Méditerranéenne 1990, 26 s. (3 eur)

39) Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 1989 1990, 44 s.

38) Kasanen, Pirkko, Maija Koponen & Jyrki Käkönen: Suomen energiahuollon kansainväliset uhkatekijät 1989, 118 s. (5 eur)

37) Niemelä, Pirkko & al.: Perceived Peace-Mindedness of the Superpowers: Images of the USA and the USSR 1989, 51 s. (2 eur)

36) Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 1988 1989, 35 s.

35) Albrecht, Ulrich, Burkhard Auffermann & Pertti Joenniemi: Neutrality: The Need for Conceptual Revision 1988, 41 s.

34) Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 1987 1988, 34 s.

33) Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 1986 1987, 34 s.

32) Käkönen, Jyrki: Näkökulmia kehitykseen ja tasa-arvoon: Brasilia ja Kuuba 1970-luvulla 1987, 97 s. (2 eur)

31) Iivonen, Mirja: Bibliografinen katsaus 1980-luvun alun suomalaiseen ja Suomessa julkaistuun rauhanliikekirjallisuuteen 1986, 67 s. (2 eur)

30) Trofimenko Henry A.: New Thinking in Soviet Foreign Policy 1986, 17 s. (2 eur)

29) Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 1985 1986, 30 s.

28) Soikkanen, Timo: Rudolf Holstin ulkoministerikaudet 1936-38 1986, 24 s. (2 eur)

27) Suhonen, Pertti, Unto Vesa & Hannu Virtanen: Suomalaisten rauhankäsitykset ja tulevaisuudenodotukset: Perusaineisto 1985, 178 s. (5 eur)

26) Käkönen, Jyrki (toim.): Puheenvuoroja kansainvälisen järjestelmän muutoksesta 1985, 34 s. (2 eur)

25) Vesa, Unto (toim.): Rauhantutkimus tiedeyhteisössä 1985, 49 s. (2 eur)

24) Vesa, Unto (toim.): Puheenvuoroja Euroopasta 1984, 95 s. (2 eur)

23) Joenniemi, Pertti & Tapani Vaahtoranta (toim.): Report on the Baltic Sea Workshop 1983, 16 s.

22) Seppä, Tarja & Unto Vesa (toim.): Aseidenriisuntakasvatuksen käsikirja 1982, 204 s. (2 eur)

21) Vesa, Unto: The Nordic Nuclear-Weapon-Free Zone: Purposes, Problems, Prospects 1982, 25 s. (2 eur)

20) Varis, Tapio: Peace and Communication in the Light of the Flow Studies 1981, 17 s. (2 eur)

19) Varis, Tapio (toim.): The International System: One or Many? Summary of a Nordic Conference, 13-14 November, 1980 1981, 20 s. (2 eur)

18) Lehtinen, Sinikka & Unto Vesa: Rauhankasvatuskirjallisuuden bibliografia 1981, 62 s. (2 eur)

17) Väyrynen, Raimo: Asevarustelua ja aseidenriisuntaa koskeva tutkimus Suomessa: bibliografia ja katsaus tutkimustrendeihin II 1980, 29 s. (2 eur)

16) Vesa, Unto (toim.): Luottamusta lisäävät toimet: erittelyjä ja ehdotuksia 1980, 69 s. (2 eur)

15) Vesa, Unto (toim.): Aseidenriisuntatutkimus ja -politiikka 1979, 36 s. (2 eur)

14) Joenniemi, Pertti: Sosiologian ensimmäinen ja toinen kentällinen: osallistuminen henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunnan toimintaan, kommentit: Seppo Randell, Antti Eskola & Yrjö Littunen, 1978, 84 s. (2 eur)

13) Väyrynen, Raimo: Luonnonvarojen sotilaallinen käyttö 1978, 30 s. (2 eur)

12) Herrera, Luis: The Panama Canal: An Exercise in International Relations 1978, 48 s. (2 eur)

11) Vesa, Unto (toim.): YK:n aseidenriisunnan erityisistunto 1978, 104 s. (2 eur)

10) Gustafsson, Mervi: Suomen elintarvikeapu kehitysmaille 1978, 36 s. (2 eur

9) Väyrynen, Raimo: The International Patent System and the Transfer of Technology to Africa 1977, 30 s. (2 eur)

8) Väyrynen, Raimo: Suomen ja Etelä-Afrikan taloussuhteet 1977, 32 s. (2 eur)

7) Väyrynen, Raimo (toim.): Asevarustelua ja aseidenriisuntaa koskeva tutkimus Suomessa: bibliografia ja katsaus tutkimustrendeihin 1977, 43 s. (2 eur)

6) Vesa, Unto: Uusi kansainvälinen taloudellinen järjestys 1977, 31 s. (2 eur)

5) Harle, Vilho & Pertti Joenniemi: Asevarustelun valkoinen kirja: Tietoja ja tilastoja Suomen puolustuspolitiikasta 1976, 269 s.

4) Vesa, Unto (toim.): ETYKistä eteenpäin 1976, 66 s. (2 eur)

3) Väyrynen, Raimo: The Role of Transnational Corporations in International Trade 1976, 34 s. (2 eur)

2) Harle, Vilho: Neuvostoliiton viljaostot Yhdysvalloista vuonna 1975 1976, 67 s. (2 eur)

1) Väyrynen, Raimo: Miniydinaseet 1975, 20 s. (2 eur)

 

 

Verkkojulkaisuja / TAPRI Net Series

10) Lehti, Marko (toim.): Nordic Approaches to Peace Mediation. Research, Practices and Policies 2014

9) Lefort, Bruno: A Recited Community: Figures of an Identity Foretold 2013

8) Heininen, Lassi & Teemu Palosaari (toim.): Jäitä poltellessa: Suomi ja arktisen alueen tulevaisuus 2011

7) Palosaari, Teemu: Security Through Integration? The Role of Security in the Enlargements of the European Union 2009

6) Henriksson, Kirsi & Kynsilehto, Anitta (toim.): Building Peace by Intercultural Dialogue : Essays in Honour of Professor Tuomo Melasuo on the Occasion of his 60th Birthday 2008

5) Melasuo, Tuomo, Nissinen, Petter & Tomperi, Outi (toim.): A Flying Finn: Finnish Civil Society Actors in the Global Sphere 2013 (Teos on julkaistu myös Tutkimustiedotteita-sarjassa.)

4) Juntunen, Marko: Prospects for Sustainable Return. Iraqi and Afghan asylum seekers in Finland 2011

3) Melasuo, Tuomo, Matti Pesu & Outi Tomperi (toim.), Impivaarasta pyramideille: kulttuurienvälinen vuoropuhelu ja suomalainen kansalaisyhteiskunta 2011. (Teos on julkaistu myös Tutkimustiedotteita-sarjassa.)

2) Calistri, Andrea: Committed to Peace: Historical Introduction to Finnish Defense and Security Policy 2010

1) Linjakumpu, Aini (toim.): Globalization and the State in the Middle East 2003 

 

TAPRI Studies in International Relations (London: Pinter Publishers) 1990-1992

Allan Rosas & Jan Helgesen (toim.): Human Rights in a Changing East-West Perspective 1990, 375 s.

Harle, Vilho (toim.): European Values in International Relations 1990,208 s.

Harle, Vilho & Iivonen, Jyrki (toim.): Gorbachev and Europe 1990, 213 s.

Harle, Vilho & Sivonen, Pekka (toim.): Nuclear Weapons in a Changing Europe 1991, 210 s.

Harle, Vilho & Sivonen, Pekka (toim.): Europe in transition : Politics and nuclear security 1989, 183 s.

Käkönen, Jyrki (toim.): Perspectives on Environmental Conflict and International Relations 1992, 162 s.

Current Research on Peace and Violence -aikakauslehti (vuoteen 1978 asti Instant Research on Peace on Violence) 1971-1990

Linkki pdf-tiedostoon, jossa on listattu lehden artikkelit vuosina 1971 - 1990.

 

Eripainossarja

 17) Tuomi, Helena: International Humanitarian Aid for the People of Kampuchea, 1983

16) Vesa, Unto: Peace Education in Finnish Scientific Literature, 1983

15) Rytövuori, Helena: Development Research in Finland, 1983

14) Hietanen, Aki: Finnish Research on Armament, Arms Control and Disarmament, 1983

13) Varis, Tapio: Peace and Communication: An Approach by Flow Studies, 1982

12) Vesa, Unto: Finland and the New International Economic Order, 1979

11) Väyrynen, Raimo: Curbing International Transfers of Arms and Military Technology, 1978

10) Vesa, Unto: Vart är UN på Väg?, 1977

9) Väyrynen, Raimo: Disarmament and Détente: Diverging or Converging Phenomena?, 1977

8) Väyrynen, Raimo: The Theory of Collective Goods, Military Alliances and International Security, 1976

7) Hakovirta, Harto & Pasi Patokallio: East-West Economic Co-operation: Is There a Finnish Model?, 1975

6) Väyrynen, Raimo: The Position of Small Powers in the West European Network of Economic Relations, 1974

5) Väyrynen, Raimo: Towards a More Secure Europe: An Analysis of Problems in European Security and Cooperation, 1973

4) Arosalo, Uolevi: Alliances: Coercion or Mutual Support?, 1973

3) Väyrynen, Raimo: Some Bases of Soviet Foreign Policy: A Review of Western Behavioural Literature, 1972

2) Väyrynen, Raimo: Prospects for Arms Limitation Talks: Negotiations, Asymmetries and Neutral Countries, 1972

1) Väyrynen, Raimo: On the Definition and Measurement of Small Power Status, 1971

 

 

Muut julkaisut

Unto, Vesa (toim.): Maailman tutkimisesta ja muuttamisesta: Studying the World and Changing It, Tampere Peace Research Institute 2003, 384 s. (30 eur)

International Détente and Disarmament: Contributions by Finnish and Soviet Scholars, Tampere Peace Research Institute / Finnish Peace Research Association 1977, 271 s.

 

 
Käyntiosoite: Linna, 6. kerros
Postiosoite: TAPRI, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Puh: (03) 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 6.10.2014 10.32 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti