Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus tapri:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI

TAPRIn tutkimustoiminta

TAPRIn tutkimus perustuu pohjoismaisiin ja laajempiin eurooppalaisiin rauhan- ja konfliktintutkimuksen perinteisiin, joiden keskeisenä tavoitteena on tutkia sotien ja konfliktien syitä ja kehitysprosesseja sekä konfliktien ratkaisun ja kestävän rauhan edellytyksiä. Tutkimustoiminta on monitieteistä ja tieteidenvälistä ja siinä käytetään oppialarajat ylittäviä teorioita ja menetelmiä. Tutkimus on kansainvälistä.

TAPRIssa tehtävä tutkimus käsittelee rakenteellisen väkivallan aiheuttamia ongelmia valtioiden välillä ja niiden sisällä, konfliktien hallintaa ja ratkaisua, rauhan- ja sovitteluprosesseja ja konfliktien jälkeisiä yhteiskunnallisia ja poliittisia haasteita. TAPRIn tutkimusaiheet sisältävät muun muassa rauhanprosessien, konfliktien jälkeisen yhteiskunnan jälleenrakentamisen, kolmannen osapuolen rauhanomaisen intervention, siviilikriisinhallinnan ja kestävän rauhan teemat. Tutkimus tarkastelee ilmiöitä sekä järjestelmien että yksilöiden tasolta. Tutkimusalueet jäsentyvät esimerkiksi etnisiä- ja kansallisuuskonflikteja, rajojen muodostumista, ihmisten liikkuvuutta, ympäristö- ja kehityskonflikteja, konfliktien ja rauhanrakentamisen sukupuolittuneisuutta ja konfliktien jälkeistä sovintoa, muistia ja etiikkaa koskevien tutkimuskysymysten kautta. Tutkimusta luonnehtii menetelmällinen innovatiivisuus ja erilaisten tutkimusaineistojen käyttäminen. Tampereen yliopiston strategian mukaisesti TAPRIssa tehtävän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa kriittistä tietoa tutkimuksen keskeisistä aihealueista ja se on sitoutunut rauhanomaiseen muutokseen. Tutkimus tuottaa tietoa yhteiskunnallisiin tarpeisiin. 

Käytännössä TAPRIn tutkimustoiminta muodostuu tutkimusprojekteista, jotka ovat laajuudeltaan ja kestoltaan erilaisia.

Meneillään olevat tutkimusprojektit

- The Body Politic of Migration - Embodied and Silent Choreographies of Political Agency

- Peace Mediation in Nordic Countries. A Comparative Study

- Välimeri-projekti

- Wider Europe Initiative (WEI) Security Cluster research

- Proactive Conflict Management at Post-Soviet Deep Borders

 
Käyntiosoite: Linna, 6. kerros
Postiosoite: TAPRI, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Puh: (03) 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 8.8.2014 15.12 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti