Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus tasti: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus TaSTI

Ilmari Kortelainen

 

Koulutus: FT

Asema:Tutkijatohtori

Tutkimusintressit: Keho sosiaalisena ilmiönä, kehonfenomenologia ja hermeneutiikka, työn ruumiillisuus, mindfulness-perustaisten menetelmien tutkimus, hyvinvoinnin ja terveyden tuotteistaminen, meditaatio, kehotietoisuus, filosofian metodit, metafora teoriat.

Puhelin: 0504904473

Sähköposti: ilmari.kortelainen@uta.fi

Työhuone: Pinni B 3004

Tutkijana tutkimushankkeessa “Working Body in the Post-Industrial Economy” (WORKBOD), jota rahoittaa Suomen Akatemia.

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

Viimeaikaisia julkaisuja:

  • Kortelainen, Ilmari (2013): ”Identifying Bodily States”. Teoksessa: D. Moyal-Sharrock, V. Munz, A. Coliva. (toim.). Mind, Language and Action. Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, (International Wittgenstein Symposium 36), 209-211.

  • Kortelainen, Ilmari (2013). Interpretation and Analysis. Väitöskirja. Tampere: Tampere University Press.

  • Kortelainen, Ilmari, Saari, Antti, Väänänen, Mikko 2014: Mindfulness ja tieteet. Tietoisuustaidot ja kehotietoisuus monitieteisen tutkimuksen kohteena. Tampere: Tampere University Press.

  • Kortelainen, Ilmari & Joose Järvenkylä (2013): Näkökulmia tavallisen kielen filosofiaan. Teoksessa: Joose Järvenkylä ja Ilmari Kortelainen: Tavallisen kielen filosofia, juuret ja kritiikki. Helsinki: Gaudeamus, 11-34.

  • Pro Gradu –tutkielma: Paul Ricoeurin metaforateoria.

Tulossa:

Kokoomateos:

TYÖRUUMIS JÄLKITEOLLISESSA PALVELUTALOUDESSA

(Toim. Parviainen Jaana, Kinnunen Taina, Kortelainen Ilmari)

 
Käyntiosoite: Kanslerinrinne 1, 3. krs
Postiosoite: TaSTI, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: ilmari.kortelainen@uta.fi
Muutettu: 20.2.2015 17.20 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti