Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus tasti:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus TaSTI

Viimeaikaiset julkaisut

2016 

2015 

2014 

2013

2012 

2011 

2010

Julkaisut 2017

Vuolanto Pia (2017) The Universities’ Transformation Thesis Revisited : A Case Study of the Relationship Between Nursing Science and Society. Science and Technology Studies 30 (2), 34-52.

Vuolanto Pia, Laiho Anne (2017) The Gender Perspective in Nursing Research: A Theoretical Treasure Chest or a ‘Thorn’ in the Side?. Minerva A Review of Science, Learning and Policy, doi: 10.1007/s11024-017-9318-0.

Julkaisut 2016

Alastalo Marja, Homanen Riikka, Kynsilehto Anitta, Rantanen Pekka. (2016). Maistraatin tiskiltä tilastoksi. Ulkomaalaisten rekisteröinnin ja tilastoinnin käytännöt Suomessa. Turku: Siirtolaisuusinstituutti. (Tutkimuksia A 54).

Alasuutari, Pertti, Rautalin, Marjaana & Syväterä, Jukka (2016) Organizations as epistemic capital: The case of Independent Children's Rights InstitutionsInternational Journal of Politics, Culture, and Society, 29 (1), 57-71.

Anu Lyytinen, Reetta Muhonen, Outi Koskinen ja Olli Eskola: Ulkomaiset tutkijat ja julkaisuaktiivisuus. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016: 16.

Muhonen Reetta & Pölönen Janne (2016) Paljonko on paljon? Bibliometrisen tutkimuksen näkökulmia yhteiskunta- ja humanististen tieteiden julkaisukäytäntöihin.

Muhonen Reetta, Eskola Olli, Leino Yrjö ja Pölönen Janne (2016) Tutkimuksen monitieteisyys ja laatu. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:12,

Pölönen, Janne & Muhonen, Reetta (2016) Monitieteisen tutkimuksen asema Julkiasufoorumi-luokituksessa. Tieteessä tapahtuu 2016:3, 40-43.

Syväterä, Jukka (2016) Creation and domestication of global policy trends. The case of national bioethics committees. Acta Universitatis Tamperensis 2159. Tampere: Tampere University Press.

Vuolanto Pia. (2016). Academic Nursing: An Epitome of a Conflict-Prone Domain. Teoksessa Scarafile Giovanni, Gold Leah Gruenpeter (toim.) Paradoxes of Conflicts. Switzerland: Springer, 109-122.

Vähä-Savo, Valtteri (2016) Sektoritutkimuksen genealogia: Komissioista ja toimistoista valtiolliseen tutkimusjärjestelmään. Acta Universitatis 2138. Tampere: Tampere University Press.

**********

Julkaisut 2015

Alastalo Marja, Homanen Riikka. (2015). Hyvinvointivaltion rajankäyntiä maistraatissa. Ulkomaalaisten rekisteröintikäytännöt erilaisten statusten ja valtiollisen tiedon lähteenä. Yhteiskuntapolitiikka 2015 (2), 147-155.

Kortesoja Matti (2015). Kirjasta! Levoton valokuva. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 2015 (8.1.2015).

Kortesoja Matti (2015). Articulations of Well-being in Images of Beauty and Health. Teoksessa Sharma Devika, Tygstrup Frederik (toim.) Structures of Feeling: Affectivity and the Study of Culture. New York: De Gruyter, 235–242. (Concepts for the Study of Culture (CSC) 5).

Kortesoja Matti (2015). Althusser ja paluu Marxiin. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 2015 (2.6.2015).

Muhonen, Reetta (2015) Yhteiskuntatieteet ja tutkimuksen moninainen vaikuttavuus. Teoksessa Vastuullinen ja vaikuttava: tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:13, 99-116.

Syväterä, Jukka & Qadir, Ali (2015) The construction and spread of global models: worldwide synchronisation and the rise of national bioethics committees. European Journal of Cultural and Political Sociology, 2 (3-4), 267-290.

Vuolanto, Pia (2015). Boundary Work and Power in the Controversy over Therapeutic Touch in Finnish Nursing Science. Minerva 53(4), 359-380.

Vuolanto Pia, Vanhala Anni, Apponen Eevi (2015). Moniammatillisuuden ja monitieteisyyden maastoissa - sosiaalityö ja hoitotiede kumppaneina. Yhteiskuntapolitiikka 80 (3), 292-298.

****************

Julkaisut 2014

Alastalo Marja, Homanen Riikka. (2014). Maistraatin tiskiltä tilastoksi - ulkomaalaisten rekisteröinti ja tilastokäytännöt Suomessa. Hyvinvointikatsaus 25 (2), 42-49.
Alastalo Marja, Homanen Riikka, Rantanen Pekka. (2014). Eriarvoistavatko maistraattien rekisteröitymiskäytännöt Suomessa asuvia elkomaalaisia?. Teoksessa Kiuru Berit (toim.) Oikeus sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon maahanmuuttajan näkökulmasta. Helsinki: Euroopanmuuttoliikeverkosto, 115-124.

Alastalo, Marja, Kunelius, Risto, Muhonen, Reetta. (2014). Evidenssiä eliitille ja kansainvälistä huipputiedettä? Tutkimuksen vaikuttavuuden mielikuvastot tiedepolitiikan resursseina. Teoksessa Muhonen Reetta, Puuska, Hanna-Mari (toim.) Tutkimuksen kansallinen tehtävä. Tampere: Vastapaino, 119-149.

Alasuutari, Pertti and Ali Qadir eds. (2014) National Policy-Making: Domestication of Global Trends. London: Routledge.

Homanen Riikka. (2014). Raskaus, biologia ja äidillinen osaaminen. Teoksessa Irni Sari, Meskus Mianna, Oikkonen Venla (toim.) Muokattu elämä: teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus. Tampere: Vastapaino, 86-121.

Homanen Riikka. (2014). Suhteellinen ja moninainen sikiö. Teoksessa Lummaa Karoliina, Rojola Lea (toim.) Posthumanismi. Turku: Eetos, 57-80. (Eetos-julkaisuja 15).

Kautonen Mika, Muhonen Reetta, Charles David, Hyvönen Jukka, Kutvonen Antero, Lehenkari Janne, Tuunainen Juha (2014). Open Innovation in University-Industry Collaboration: Towards Mutually Benefiting Relationships. In Huizingh K.R.E, Conn S, Torkkeli M, Bitran I (eds.) The Proceedings of XXV ISPIM Conference - Innovation for Sustainable Economy and Society (June 2014).

Kortesoja Matti (2014). Yhteiskuntaa ja sosiaalista toimintaa kuvaava artikulaation käsite. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 2014 (25.02.2014).

Muhonen Reetta (2014) Opinteitä ikääntyvien yliopistoon. Sotien sukupolvi ja yliopiston ylistys. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 506.

Muhonen Reetta (2014). Kirjasta! Julkaise tai tuhoudu! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti Alusta! 21.10. 2014.

Muhonen Reetta & Puuska Hanna-Mari toim. (2014) Tutkimuksen kansallinen tehtävä. Tampere: Vastapaino.

Muhonen Reetta & Puuska Hanna-Mari (2014) Kansallista tiedettä tekemässä. Teoksessa Muhonen Reetta, Puuska, Hanna-Mari (toim.) Tutkimuksen kansallinen tehtävä. Tampere: Vastapaino, 11-33.

Puuska, Hanna-Mari, Muhonen, Reetta & Leino, Yrjö (2014). International and domestic co-publishing and their citation impact in different disciplines. Scientometrics 98:2, 823-839.

Rautalin, Marjaana (2014) The role of PISA publicity in forming national education policy: the case of Finnish curriculum reform. In Pertti Alasuutari and Ali Qadir (eds) National Policy-Making: Domestication of Global Trends. London: Routledge, 95-110.

Syväterä, Jukka and Pertti Alasuutari (2014) Converging national with stakeholder interests: establishing a national bioethics committee in Finland. In Pertti Alasuutari and Ali Qadir (eds) National Policy-Making: Domestication of Global Trends. London: Routledge, 164-180.

Vuolanto, Pia (2014). Hyvän tieteen määrittely ja rajanvetokiistat. Teoksessa Reetta Muhonen & Hanna-Mari Puuska (toim.) Tutkimuksen kansallinen tehtävä. Tampere: Vastapaino, 259-270.

Vuolanto Pia. (2014). Hoitotieteen kiistat paastosta ja terapeuttisesta kosketuksesta lähitarkastelussa. Pro terveys 42 (1), 4-6.

Wang, Li, Vuolanto, Pia & Muhonen, Reetta (2014). Bibliometrics in the research assessment exercise reports of Finnish universities and the relevant international perspectives. TaSTI Working papers: 10/2014. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Tampereen yliopisto.

****************

Julkaisut 2013

Alasuutari, P., E. Mikola, M. Rautalin, J. Syväterä, & L. Valkeasuo (2013). Globaalien kehityslinjojen luominen ja kotoistaminen (The Creation and Domestication of Global Developmental Trends). In Liikkuva maailma: Liike, raja, tieto (The Fluid World: Movement, Boundary, Knowledge), 33-53. Tampere: Vastapaino.

Auranen, Otto, Leino, Yrjö, Poropudas, Olli & Pölönen, Janne (2013). Julkaisufoorumi-luokitus ja viittausindeksit tieteellisten julkaisujen laadun mittareina. Web of Science -aineistoon perustuva vertailu. Työraportteja 8/2013. Tampere: Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto.

Andersen, Vaarst Kristina, Bugge, Markus, Hansen, Högni Kalso, Isaksen, Arne & Raunio, Mika 2013. One size fits all? Applying the creative class thesis onto a Nordic context. In Mellander, C., Florida, R., Asheim, T. and & Gertler, M. (Eds.) The creative class goes global. Regions and Cities. Routledge.

Hoffman, David, Sama, Thomas, El-Massari, Ahmad, Raunio, Mika & Korhonen, Marjaana 2013. The best science, the best science in Finnish - and English -or the best Finnish scientists? In Recherches en Education No 16 Juin, 2013, (special issue) Dervin, Fred (Ed.) Le myhte de l'educaiton finlandaise. pp.48-62.

Homanen, Riikka (2013). Doing Pregnancy, the Unborn, and the Maternity Healthcare Institution. Acta Electronica Universitatis Tamperensis: 1273. Tampere University Press.

Homanen, Riikka (2013). Reflecting on Work Practices: Possibilities for Dialogue and Collaborative Knowledge Production in Institutional Ethnography. In Phillips, Louise & Kristiansen, Marianne & Vehviläinen, Marja & Gunnarsson, Ewa  (eds.) Knowledge and Power in Collaborative Research: A Reflexive Approach. Routledge, New York, 213–235. (Routledge Advances in Research Methods 6).

Homanen, Riikka (2013). Syntymättömän ja sen suhde raskaana olevaan naiseen neuvolakäytännöissä (The unborn and its relation to the pregnant woman in maternity healthcare practices). Lektio. Naistutkimus – Kvinnoforskining 26: 2, 44–48.

Kortesoja, Matti (2013). Lacanilainen psykoanalyysi – tiedettä vai ei? Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 26.02.2013.

Kutvonen, Antero, Lehenkari, Janne, Kautonen, Mika, Savitskaya, Irina & Tuunainen, Juha & Muhonen, Reetta (2013). University-industry collaboration and knowledge transfer in the open innovation framework. Teoksessa Kliewe Thorsten et al. (toim.) University-Industry Interaction Conference. Challenges and Solutions for Fostering Entrepreneurial Universities and Collaborative Innovation, 694–710.

Muhonen, Reetta (2013). "Työläisten lapsista ei herroja kouluteta". Kokemuksia opinteillä etenemisestä itsenäisyyden alun Suomessa. Sosiologia 50 (1), 29-45.

Muhonen Reetta (2013). Myöhemmän iän opiskelun oikeutus. Aikuiskasvatus 2/2013, 84-94.

Muhonen, Reetta (2013). Koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuus – missä menet Suomi? Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 29.1.2013.

Muhonen Reetta, Puuska Hanna-Mari, Leino Yrjö (2013). Geographical orientation and impact of Finland's international co-publications. Teoksessa Gorraiz Juan et al. (toim.) 14th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Proceedings Volume II, 1992–1994.

Rautalin, M. 2013. Domestication of international comparisons: The role of the OECD Programme for International Student Assessment (PISA) in Finnish education policy. Academic dissertation. Tampere: School of Social Sciences and Humanities. University of Tampere.

Syväterä, Jukka & Alasuutari, Pertti (2013). Conforming to global policy trends: legitimating narratives in the case of ethical policy advice. Critical Policy Studies, 7 (1), 37–52.

Tiitinen, Sanni, Homanen, Riikka, Lindfors, Pirjo & Ruusvuori, Johanna (2013). Approaches used in investigating family support in transition to parenthood. Health Promotion International. Published in the Internet January 8, 2013 . In print.

Toivo, Miia (2013) Kirja-arvio: Ympäristöongelmat tieteiden yhteisenä haasteena. Janus 21:2, 180-183.

Valve, Helena; Åkerman, Maria & Kaljonen, Minna (2013). "You only start filling in the boxes": natural resource management and the politics of plan-ability. Enviornment and Planning A 2013:45, 2084-2099.

Vuolanto, Pia (2013). Boundary-Work and the Vulnerability of Academic Status: the Case of Finnish Nursing Science. Acta Universitatis Tamperensis 1867. Tampere University Press, Tampere.

Vuolanto, Pia (2013). Huuhaata vai pätevää tiedettä? Rajanvetokiistat hyvän tieteen määrittelemisen paikkoina. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti. 19.11.2013.

Vuolanto Pia. (2013). Väitöskirja Skepsiksen toiminnasta. Skeptikko 4, 30-31.

Ylijoki, Oili-Helena (2013). Boundary-work between work and life in the high-speed university. Studies in Higher Education 38 (2), 242-255.

****************

Julkaisut 2012

Alasuutari, Pertti & Alasuutari, Maarit (2012). The domestication of early childhood education plans in Finland. Global Social Policy 12 (2), 129-148.

Alasuutari, Pertti, Gray, Ann & Hermes, Joke (2012). The think-tank of American cultural studies. European Journal of Cultural Studies 15 (3), 251-253.

Alasuutari, Pertti, Luomanen, Jari & Peteri, Virve (2012). Hobbies and Vices, Book Lovers and Nerds: Discursive Management of the Digital Media Environment. Television & New Media, Online First, June 2012.

Citation Index Working Group II (Poropudas Olli, Auranen Otto, Leino Yrjö, Miettinen Maija, Muhonen Reetta, Nuutinen Anu, Puuska Hanna-Mari, Pölönen Janne) (2012). Report from the Finnish Citation Index Working Group II: Finnish research organizations’ publications and citations in the Web of Science, 1990-2009. Reports of the Ministry of Education and Culture, Finland 2012:19.

Heiskala, Risto (2012). Semiootilise sotsioloogia suunas: semioloogia, semiootika ning fenomenoloogilise sotsioloogia süntees (Towards Semiotic Sociology. A synthesis of Semiology, Semiotics and Phenomenological Sociology). Acta Semiotica Estica (9), 42-65.

Kautonen, Mika (2012). Balancing Competitiveness and Cohesion in Regional Innovation Policy: The Case of Finland. European Planning Studies 20 (12).

Liu, Ju (2012). Dynamics of Technological Innovation Network and Its Impact on Organisational Learning and Innovation Performance, Innovation and Development 2 (1).

Muhonen, Reetta, Leino, Yrjö & Puuska, Hanna-Mari (2012). Suomen kansainvälinen yhteisjulkaiseminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:4.

Muhonen, Reetta, Leino, Yrjö & Puuska, Hanna-Mari (2012). International co-publishing in Finland. Reports of the Ministry of Education and Culture, Finland 2012:19.

Peltola, Taru & Åkerman, Maria (2012). Roskiskarhut ja politiikan aineellisuus. Alue ja ympäristö 41:2, 46-57.

Phillips, Louise, Kristiansen, Marianne, Vehviläinen, Marja & Gunnarsson, Ewa (2012). Tackling the Tensions of Dialogue and Participation: Reflexive Strategies for Collaborative Research. In Louise Phillips, Marianne Kristiansen, Marja Vehviläinen, Ewa Gunnarsson (eds.) Knowledge and Power in Collaborative Research: A Reflexive Approach. Routledge, 1-20.

Saarikoski Heli, Åkerman Maria, Primmer Eeva. (2012). The Challenge of Governance in Regional Forest Planning : An Analysis of Participatory Forest Program Processes in Finland. Society and Natural Resources 25 (7), 667-682.

Tiaynen, Tatiana (2012). Iäkkäät inkeriläisnaiset rajalla: neuvotteluja arjen kansalaisuudesta transnationaalissa tilassa. In Keskinen Suvi, Vuori Jaana, Hirsiaho Anu (eds.) Monikulttuurisuuden sukupuoli : kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa. Tampere: Tampere University Press, 206-231.

Vehviläinen, Marja (2012). Environmental Counselling in a Women’s Organisation: An Analysis of Practices in the Tension Between Diffusion and Dialogue. In Louise Phillips, Marianne Kristiansen, Marja Vehviläinen, Ewa Gunnarsson (eds.) Knowledge and Power in Collaborative Research: A Reflexive Approach. Routledge, 84-104.

Åkerman, Maria, Peltola, Taru (2012). How does natural resource accounting become powerful in policymaking? : A case study of changing calculative frames in local energy policy in Finland. Ecological Economics 80, 63-69.

*********************

Julkaisut 2011

Alastalo, Marja (2011) Miten muodostui tahto tilastoida väestön elinoloja. Teoksessa Marja Alastalo & Maria Åkerman (toim.) Tieto hallinnassa. Tietokäytännöt suomalaisessa yhteiskunnassa. Vastapaino, Tampere, 167-195. 

Alastalo, Marja & Åkerman, Maria (toim.) (2011) Tieto hallinnassa. Tietokäytännöt suomalaisessa yhteiskunnassa. Vastapaino, Tampere.

Alastalo, Marja & Åkerman, Maria (2011) Tietokäytännöt ja hallinnan politiikka. Teoksessa Marja Alastalo & Maria Åkerman (toim.) Tieto hallinnassa. Tietokäytännöt suomalaisessa yhteiskunnassa. Vastapaino, Tampere, 17-38.

Himanen, Laura, Muhonen, Reetta & Puuska, Hanna-Mari (2011) Yliopistotutkimuksen tuottavuuden mekanismit ja mittaaminen. Teoksessa Erkki Kaukonen, Laura Himanen, Reetta Muhonen, Hanna-Mari Puuska, Nina Talola ja Otto Auranen (toim.) Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa, 10-15. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:12. Helsinki: Yliopistopaino

Hoffman David M, Välimaa Jussi, Saarinen Taina, Söderqvist Minna, Raunio Mika and Korhonen Marjaana (2011). The International Sole™ of Finnish Higher Education : A Virtual Vanishing Act. International Journal of Cyber Ethics in Education 1 (3), 25-39.

Hoffman, David M., Babila Sama, Thomas, El-Massri, Ahmad, Korhonen, Marjaana & Raunio, Mika (2011): Parasta tiedettä, parasta tiedettä suomeksi – /ja englanniksi /–vai parhaat suomalaiset tieteentekijät? Teoksessa Lasonen, Johanna & Ursin, Jani (toim.) Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia. Suomen kasvatustieteellinen seura: Jyväskylä.

Hoffman David M., Raunio Mika, Korhonen Marjaana (2011). Finnish Universities : Car Dealerships, Churches or Cultural Institutions?. Teoksessa Teixeira Pedro N., Dill David D. (toim.) Public Vices, Private Virtues? Assessing the Effects of Marketization in Higher Education. Rotterdam: Sense Publishers, 273-296.

Kaukonen, Erkki, Himanen, Laura, Muhonen, Reetta, Puuska, Hanna-Mari, Talola, Nina & Auranen, Otto (toim.) Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:2.

Kautonen Mika, Raunio Mika. (2011). Trans-nationalizing innovation systems: Defining, measuring and building framework for interconnected “silicon valleys”.. Teoksessa Proceedings of the Triple Helix IX International Conference : "Silicon Valley: Global Model or Unique Anomaly?", 11-14 July 2011, 1-23.

Liu Ju (2011). Regional Institutional Environment and Its Impact on Intra-firm and Interorganizational Innovation Networks: A Comparative Case Study in China and Switzerland, CIRCLE working paper series: WP 2011/07, Sweden.

Liu Ju, Baskaran Angathevar, Mummo Muchie (2011). Global Recession and the National System of Innovation in China: ‘A Blessing in Disguise’? African Journal of Science, Technology, Innovation & Development, Vol. 3, No.4., pp:109-142

Lyytinen, Anu & Marttila, Liisa & Ylijoki, Oili-Helena (2011) Yliopistojen tutkimustoiminnan profiilit - yksikkötason analyysi. Tiedepolitiikka 36:3, 7-20.

Muhonen, Reetta (2011): Opiskelua Humboldtin hengessä - ikääntyvien yliopistot yliopistollisuutta etsimässä. Teoksessa Lasonen, Johanna & Ursin, Jani (toim.) Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia. Suomen kasvatustieteellinen seura: Jyväskylä, 136–159.

Muhonen, Reetta & Puuska, Hanna-Mari (2011) Yliopistotutkimuksen rahoitusmuutokset ja tuottavuus. Teoksessa Erkki Kaukonen, Laura Himanen, Reetta Muhonen, Hanna-Mari Puuska, Nina Talola ja Otto Auranen (toim.) Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa, 109-112. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:12. Helsinki: Yliopistopaino.

Muhonen, Reetta & Talola, Nina (2011) Suomalaisten yliopistojen tutkimustuottavuuden kehitys. Teoksessa Erkki Kaukonen, Laura Himanen, Reetta Muhonen, Hanna-Mari Puuska, Nina Talola and Otto Auranen (toim.) Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa, 47-79. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:12. Helsinki: Yliopistopaino.

Pitkänen Pirkko, Raunio Mika. (2011). Kohtaamisia ja kokemuksia monikulttuurisista toimintaympäristöistä. Teoksessa Pitkänen Pirkko (toim.) Kulttuurien kohtaamisia arjessa. Tampere: Vastapaino, 154-172.

Raunio Mika, Kautonen Mika. (2011). Policies of trans‐nationalizing innovation systems: emerging channels and platforms. Teoksessa 6th International Seminar on Regional Innovation Policies, 1-15.

Raunio Mika, Kautonen Mika. (2011). Trans-nationalizing innovation systems : system failures and policy perspective. Teoksessa Creativity, innovation and economic development : GLOBELICS 2011, 9th International Conference, 1-45.

Raunio Mika, Hammar-Suutari Sari, Säävälä Minna. (2011). Kaupunkiseudut kulttuurien välisen vuorovaikutuksen ympäristöinä. Teoksessa Pitkänen Pirkko (toim.) Kulttuurien kohtaamisia arjessa. Tampere: Vastapaino, 51-76.

Raunio Mika, Säävälä Minna. (2011). Metallin ja korkean teknologian työyhteisöt monikulttuurisen oppimisen areenoina. Teoksessa Pitkänen Pirkko (toim.) Kulttuurien kohtaamisia arjessa. Tampere: Vastapaino, 101-141.

Raunio Mika, Säävälä Minna, Hammar-Suutari Sari, Pitkänen Pirkko. (2011). Monikulttuurisuus ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen areenat. Teoksessa Pitkönen Pirkko (toim.) Kulttuurien kohtaamisia arjessa. Tampere: Vastapaino, 17 - 50.

Sitaatioindeksityöryhmä II (Poropudas Olli, Auranen Otto, Leino Yrjö, Miettinen Maija, Muhonen Reetta, Nuutinen Anu, Puuska Hanna-Mari, Pölönen Janne) (2011). Sitaatioindeksityöryhmä II:n raportti: suomalaisten tutkimusorganisaatioiden Web of Science -julkaisut ja niiden vaikuttavuus vuosina 1990–2009. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:34.

Välimaa, Jussi, Ursin, Jani, Lasonen, Johanna, Aittola, Helena, Hoffman, David, Kärkkäinen, Katarzyna, Muhonen, Reetta, Piesanen, Ellen ja Volanen, Matti Vesa (2011) Koulutuksen ja yhteiskunnan välistä suhdetta kartoittamassa. Teoksessa Lasonen, Johanna & Ursin, Jani (toim.)  Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia. Suomen kasvatustieteellinen seura: Jyväskylä, 9-21.

Ylijoki Oili-Helena, Lyytinen Anu, Marttila Liisa. (2011). Different research markets : a disciplinary perspective. Higher Education 62 (6), 721-740.

*********************

Julkaisut 2010

Aittola, Helena & Marttila, Liisa (eds.) (2010): Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos. RAKE-yhteishankkeen (2008-2009) loppuraportti. Opetusministeriön julkaisuja 2010:5. Helsinki: Opetusministeriö.

Andersen, Kristina Vaarst, Hansen, Hoslashgni Kalsoslash, Isaksen, Arne & Raunio, Mika (2010): Nordic City Regions in the Creative Class Debate - Putting the Creative Class Thesis to a Test. Industry & Innovation 17 (2), 215-240.

Auranen, Otto & Nieminen, Mika (2010): University research funding and publication performance—An international comparison. Research Policy 39 (6), 822-834.

Kaukonen, Erkki & Välimaa, Jussi (2010): Yliopistopolitiikan ja rakenteellisen kehittämisen taustoja. In Aittola, Helena & Marttila, Liisa (eds.): Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos. RAKE-yhteishakkeen (2008-2009) loppuraportti. Opetusministeriön julkaisuja 2010:5. Helsinki: Opetusministeriö, 13-20.

Kautonen, Mika & Hyypiä, Marja (2010): Knowledge Intermediaries or Routine Service Producers? Exploring Finnish M-KIBS Using the Innovation System Approach. In Doloreux, D., Freel, M. & Shearmur, R. (eds.): Knowledge-Intensive Business Services: Geography and Innovation. Ashgate, Farnham, 123-143.

Konttinen, Jari, Nieminen, Mika & Suvinen, Nina (2010): Välittäjäorganisaatioiden merkitys tutkimuslähtöisessä yritystoiminnassa. Tiedepolitiikka 35 (1), 7-18.

Lyytinen, Anu, Marttila, Liisa, Ylijoki, Oili-Helena & Kaukonen Erkki (2010): Rakenteet muuttuvat - muuttuuko tutkimus? In Aittola, Helena & Marttila, Liisa (eds.): Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos. RAKE-yhteishankkeen (2008-2009) loppuraportti. Opetusministeriön julkaisuja 2010:5. Helsinki: Opetusministeriö, 23-49.

Marttila, Liisa (2010): Mistä ammattikorkeakouluopettajuus on tehty? Lisensiaatintutkimus, Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto.

Marttila, Liisa, Lyytinen, Anu, Ylijoki, Oili-Helena & Kaukonen, Erkki (2010): Tutkimusyhteisöjen ja akateemisen työn muutos. Laitosjohtajakyselyn tulokset. Työraportteja 5/2010. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö, Yhteiskuntatutkimuksen instituutti, Tampereen yliopisto.

Nieminen, Mika & Auranen, Otto (2010): Arvioita suomalaisen yliopistotutkimuksen tuloksellisuudesta. Tieteessä tapahtuu 28 (3), 14-22.

Pihlajamaa, Elina, Raunio, Mika & Karppi, Ilari (2010): Työmarkkinoiden kansainvälistymispalvelut Pirkanmaalla. Kehityksen suunta, haasteet ja mahdollisuudet. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 1/2010.

Puuska, Hanna-Mari (2010): Effects of scholar’s gender and professional position on publishing productivity in different publication types. Analysis of a Finnish university. Scientometrics 82 (2), 419-437.

Raunio, Mika, Korhonen, Marjaana & Hoffman, David (2010): Kannattaako kansainvälistyä? Suomen yliopistot kansainvälisinä akateemisina ympäristöinä. Loppuraportti. Työraportteja 7/2010. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö, Yhteiskuntatutkimuksen instituutti, Tampereen yliopisto.

Suvinen, Nina, Konttinen, Jari & Nieminen, Mika (2010): How Necessary are Intermediary Organizations in the Commercialization of Research? European Planning Studies 18 (9), 1365-1390.

Vehviläinen, Marja, Vuolanto, Pia & Ylijoki, Oili-Helena (2010): Gender Equality in Interface Organizations between Science, Technology and Innovation. Journal of Technology Management & Innovation 5 (1), 64-74.

Vuolanto, Pia, Puuska, Hanna-Mari & Kaukonen, Erkki (2010): Tutkimusresurssien kehitys Suomen yliopistoissa vuosina 1991-2006. Työraportteja 6/2010. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö, Yhteiskuntatutkimuksen instituutti, Tampereen yliopisto.

Ylijoki, Oili-Helena (2010): Future orientations in episodic labour: Short-term academics as a case in point. Time & Society 19 (3), 365-386.

*********************

 
Käyntiosoite: Kanslerinrinne 1, 3. krs
Postiosoite: TaSTI, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 30.5.2017 19.11 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti