Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus TaSTI

Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus TaSTI

Keskuksessa tutkitaan tietoa, tiedettä, teknologiaa ja innovaatioita nyky-yhteiskuntien keskeisinä prosesseina ja rakenteina. Erilaiset ihmiset, ihmisryhmät, organisaatiot ja instituutiot kietoutuvat yhteen yhteiskunnissa, joissa arvostetaan tietoa, tieteellistä asiantuntemusta, teknologian uusiutumista ja innovaatioiden kehittämistä.

TaSTI on alansa Suomen keskeisin tutkimusyksikkö, jossa työskentelee yli 30 henkilöä. TaSTI on osa Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköä. TaSTIlla on laaja paikallinen, alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto.

 

Ajankohtaista

TaSTIn tutkija Pia Vuolannolle Emil Aaltosen säätiön projektiapuraha

Hanke: Terveys, tieto ja asiantuntijuus. Vaihtoehtohoitoihin ja rokotteisiin liittyvä lääketiedekriittisyys 1900-luvun alusta nykypäivään

Rokottamattomien lasten kasvava määrä ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen suosio ovat viime vuosina nousseet yhteiskunnallisen huolen aiheeksi Suomessa. Terveydenhuoltohenkilökunta kohtaa yhä enemmän haasteita rakentaa luottamuksellisia suhteita kriittisiin potilaisiin. Rokotuksiin ja vaihtoehtohoitojen käyttöön liittyvä polarisoitunut julkinen keskustelu on vaarassa johtaa kriittisten väestöryhmien marginalisoitumiseen ja heikentyneeseen luottamukseen virallisia suosituksia ja julkista terveydenhuoltoa kohtaan. Tämä hanke vastaa sosiologian ja historiantutkimuksen keinoin ajankohtaiseen tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen tarpeeseen ymmärtää näitä ilmiöitä sekä minimoida niihin liittyviä kansanterveydellisiä riskejä. Hankkeen vahvuutena on sosiologisen ja historiallisen tutkimuksen yhdistäminen, sillä pitkän aikavälin perspektiivistä katsottuna lääketiedekriittisyys ei ole hetkellinen, vaan syvälle moderniin yhteiskuntaan juurtunut ilmiö. Tarkastelemme rokotekriittisyyteen ja vaihtoehtohoitoihin kiinnittyvää koululääketieteen kritiikkiä kansalaisten, mutta myös terveydenhoitoalan ammattilaisten keskuudessa. Tarkastelun kohteena ovat kritiikin taustalta löytyvät käsitykset sairaudesta, terveydestä, tiedosta ja asiantuntijuudesta, sekä näiden käsitysten historiallinen jatkumo 1900-luvun alusta nykypäivään. Tavoitteemme on selvittää sosiaalisia ja kulttuurisia syitä vaihtoehtohoitojen käyttöön ja rokotekriittisyyteen nyky-yhteiskunnassa, jota leimaavat muuttuvat terveys- ja sairauskäsitykset, koululääketieteen auktoriteetin kyseenalaistaminen, terveyden yksilöllistyminen ja kaupallistuminen sekä valinnanvapauden korostuminen.

Hankkeen johtajat: VTT Johanna Nurmi ja YTT Pia Vuolanto

Hankkeen sijoituspaikka: Turun yliopisto

 

 
http://www.uta.fi/ajankohtaista/yliopistouutiset/ilmoitus.html?id=117606
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 4.12.2017 11.59 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti