Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Huippuyksikkö, tutkimuskeskukset ja tutkimusyksiköt

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä toimii monta omilla tutkimusaloillaan vahvaa tutkimusyksikköä, joiden työtä rahoittavat erilaiset ulkopuoliset tahot (säätiöt, yritykset, Suomen Akatemia, TEKES, jne).

Huippuyksikkö

Suomen akatemian nimittämä (2012-2017) Yhteiskunnan historian huippuyksikkö  tutkii suomalaisen yhteiskunnan muodostumista, sen rakenteita ja identiteettejä vuosina 1400-2000.

Tutkimuskeskukset

PERLA on Tampereen yliopiston Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus. Keskuksen tavoitteena on koota yhteen, vahvistaa ja edistää Tampereen yliopistossa tehtävää lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimusta ja opetusta.

Rauhan ja konfliktintutkimuskeskus (TAPRI) keskittyy tutkimustyössään Euroopan turvallisuusyhteistyön, uusien konfliktimuotojen ja niiden ratkaisemisen sekä Välimeren alueen kysymyksiin.

Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus (TaSTI) tutkii tutkimusyhteisöjen toimintaa, innovaatioympäristöjä ja sekä tiede- ja innovaatiopolitiikkaa.

Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies (TRIVIUM) on antiikin, keskiajan ja renessanssin tutkijoiden monitieteinen verkosto Tampereen yliopistossa.

Työelämän tutkimuskeskus (WRC) yhdistää akateemista perustutkimusta ja yhteiskunnan ajankohtaisia tiedontarpeita palvelevaa sopimustutkimusta. Tutkimuksen painopisteitä ovat muun muassa työorganisaatiot, niiden käytännöt ja verkostot, työmarkkinat ja työvoimapolitiikka sekä hyvinvointi, sosiaaliset suhteet ja sukupuoli työelämässä.

Tutkimusyksiköt

Human Information Processing Laboratory  (HIP-Lab) tutkii sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta tärkeän aisti-informaation havaitsemista ja sen hermostollista perustaa. Keskuksessa tutkitaan erityisesti sitä, kuinka ihmiskasvojen välittämät erilaiset vihjeet (esimerkiksi kasvonilmeet ja katseen suunta) vaikuttavat havaitsijan tarkkaavaisuuteen, emootioihin ja motivaatioon.

Irtisanottujen työurat -projekti Yritysten henkilöstövähennysten vaikutukset työpaikkansa menettäneiden ja yritykseen jääneiden työntekijöiden työuriin on Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Työsuojelurahaston ja KELA:n tutkimusosaston yhteisesti rahoittama ja Tampereen yliopiston ja Itä-Suomen yliopistojen toteuttama tutkimusprojekti. 

Social Science for the C21st is designed and led by Academy of Finland Distinguished Professor (FiDiPro) Lisa Adkins. The research programme runs from 2015-19 and considers shifts in the economy-society relation in post-Fordist capitalism.

Sosiaalitutkimuksen keskus (SOCRU) kokoaa yhteen sosiaalitieteiden tutkijoita. Tutkimuksen painopisteitä ovat muun muassa transnationaalit muutosprosessit, työn, hyvinvoinnin ja sukupuolen tutkimus, lapsuuden ja perheen kysymykset sekä tieteen, tiedon ja teknologian muutos.

Tampere Research Group for Cultural and Political Sociology (TCuPS) on monitieteinen tutkimusryhmä, jonka piirissä valtaa ja politiikkaa lähestytään kulttuurisesta, konstruktionistisesta ja uusinstitutionalistisesta näkökulmasta. 

Kansanperinteen arkisto toimii tutkimusta avustavana yksikkönä säilyttäen kulttuurihistoriallisten kokoelmiensa ääni-, valokuva- ja käsikirjoitusaineistoa sekä palvellen aineistoa käyttäviä tutkijoita.

Psyke on psykologian opetus- ja tutkimusklinikka, jossa tehdään psykologian ammattikäytännön kehittämistyötä.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 4.2.2016 13.53 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti