Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimus oppiaineissa:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Sosiologinen tutkimus

Sosiologinen tutkimus Tampereen yliopistossa analysoi muutosprosesseja (globalisaatio, Euroopan integraatio, monikulttuurisuus ja teknologinen muutos) kansainvälisten ja monitieteellisten tutkimusprojektien kautta. Tutkimuksen kohteena ovat muun muassa:

 

1. Kansalliset ja transnationaalit muutosprosessit

Keskeinen tutkimusteema on globaalin muutoksen hallinta ja globaalien trendien domestikaatio kansallisvaltioissa ja muissa paikallisissa konteksteissa. Tutkimusaiheet käsittävät myös kansallisvaltioiden vertailevan tutkimuksen, kulttuurisen muutoksen analyysin Suomessa ja ulkomailla sekä globalisaation metodologiset ja sosiaaliset haasteet.

Tampere Research Group for Cultural and Political Sociology (TCuPS)

Citizens in the Making

Cultural Distinctions, Generations and Change (2013-2018, Projektin johtaja: apulaisprof., akatemiatutkija Semi Purhonen, rahoittajat Suomen akatemia ja Koneen säätiö)

DYNAMICS - The Dynamics of Cultural Stratification: How Cultural Classifications, Hierarchies and Tastes Change (2017-2020, Projektin johtaja: apulaisprof., akatemiatutkija Semi Purhonen, rahoittaja Suomen akatemia)

 

2. Työ

Tutkimusaiheet käsittävät työn ja työorganisaatioiden muutokset työmarkkinoiden, työn sisällön ja arkielämän näkökulmasta; yrittäjyyden, epävirallisen työvoiman, sukupuolittuneet käytännöt sekä teknologian ja tietoyhteiskunnan. Kansainvälisissä vertailuissa painopiste on EU:n jäsenvaltioissa, Venäjällä ja Pohjoismaissa.

Work Research Center (WRC)

  

3. Perhe ja elämänkulku

Tutkimusaiheet sisältävät perheen sosiaalisena instituutiona ja sen suhteet toisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin instituutioihin; yksilön, perheen ja yhteiskunnan väliset suhteet; perheen sisäisen vuorovaikutuksen sekä perheen ja yksilöiden elämänkulun väliset suhteet.

Research Centre on Childhood, Youth and Family (PERLA, in Finnish only)  

International Network for Comparative Analysis of Social Inequalities-INC (2016-2019)
Projektin johtaja: Professor Pedro López-Roldan, Universitat Autonònoma de Barcelona
Projektin jäsenet: Principal investigator (PI) yliopistonlehtori Eriikka Oinonen, professori Jukka Havu (LTL)
Rahoittaja: European Commission, H2020-MSCA-RISE-2015

 

4. Tieto, tiede ja teknologia

Tiedon, tieteen ja teknologian tutkimus analysoi kuinka tieto ja teknologia muovaavat modernien yhteiskuntien sosiaalista järjestystä paikallisesti ja globaalisti. Tutkimusalueet käsittävät tiedon ja tiedon politiikan, tutkimusinstituutiot ja tutkimusyhteisöjen toiminnan, teknologian, organisaatiot ja arkielämän sekä innovaatiojärjestelmät ja -toiminnan.

Insurance and the Problem of Insecurity

Research Centre for Knowledge, Science, Technology and Innovation Studies (TasTI)

Knowledge About the Economy. Analyzing and Contextualizing the Construction of the Economy in the EU

 

Tohtoriohjelmat:

The Finnish Doctoral Program on Labour and Welfare Studies (LabourNet)

The Finnish Doctoral Program of Social Sciences (Sovako)

 

 

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 11.10.2017 15.47 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti