Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: työelämän tutkimuskeskus - work research centre (wrc):
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuskeskus - Work Research Centre (WRC)

Työelämän tutkimuskeskus (Work Research Centre, WRC)

Työelämän tutkimuskeskus perustettiin 1988 Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitoksen, nykyisen Yhteiskuntatutkimuksen instituutin, yhteyteen. Vuoden 2011 alusta se liitettiin osaksi Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköä.  Sen tavoitteena on edistää tutkimusta työn ja työelämän eri alueilla sekä tukea jatko- ja täydennyskoulutusta omilla erityisalueillaan. Keskuksessa tehdään monitieteistä tutkimustyötä: tutkijoiden edustamia tieteenaloja ovat mm. sosiologia, sosiaalipsykologia, sosiaalipolitiikka, hallintotiede, kunnallistalous, psykologia, kasvatustieteet ja aluetiede.

Useimmat Työelämän tutkimuskeskuksen projektit saavat ulkopuolista rahoitusta mm. Suomen Akatemialta, Työsuojelurahastolta ja eri ministeriöiltä sekä Euroopan Komissiolta. Projekteja tukevat myös useat yritykset, työmarkkinajärjestöt ja kunnat.

Sisällöllisesti tutkimus toteutetaan määriteltyjen tutkimuslinjojen kautta. Keskus kehittää suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti tutkimuslinjoja siten, että tieteellisen pätevyyden ja osaamisen jatkuva kertyminen mahdollistuu.  Keskuksen monitieteinen perusta antaa edellytykset tarkastella työelämän ilmiöitä yksilön, ryhmien, yhteisöjen ja koko yhteiskunnan näkökulmasta samoin kuin työelämän kehityksen kannalta moninaisten sidosryhmien näkökulmasta. Sovellettavat tutkimusmetodit ja -asetelmat kattavat sekä poikkileikkaus- että pitkittäistarkastelut. Tutkimusaineistoina hyödynnetään muun muassa kansallisia ja kansainvälisiä survey- ja rekisteriaineistoja ja käytetään tiedon hankinnassa myös  tutkimusavusteista kehittämistä ja dialogista toimintatutkimusta, haastattelumetodeita, osallistuvaa havainnointia ja videointia.

Tutkimuslinjat ovat seuraavat:

1)      Työ, hyvinvointi ja elämän laatu

2)      Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli

3)      Työmarkkinat ja työvoiman käyttö

4)      Työyhteisöt, muutos ja kehittäminen

Työelämän tutkimuskeskuksella on vahva soveltavan tutkimuksen perinne lähinnä työelämän kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Sen tavoitteena on edistää akateemisen perustutkimuksen ja pitkäkestoisen, informaatio- ja tietoyhteiskunnan ajankohtaisia tarpeita palvelevan sopimustutkimuksen välistä vuorovaikutusta molempien hyödyksi. Monet tutkimusprojekteista ovat toiminta- ja interventiotutkimuksia, joissa tutkijat osallistuvat työorganisaation kehittämiseen. Työelämän tutkimuskeskuksessa henkilökuntaan kuuluu n. 30 työntekijää.

Keskus järjestää vuosittaiset Työelämän tutkimuspäivät  yhteistyössä Työelämän tutkimusyhdistyksen kanssa, erilaisia kansainvälisiä seminaareja ja kokouksia sekä on osallistunut useisiin yhteisprojekteihin, jotka taas ovat myötävaikuttaneet tutkimuskeskuksen mahdollisuuksiin luoda laajoja kansainvälisiä yhteysverkostoja. Työelämän tutkimuskeskus on viime vuosina panostanut yhteistyöhön laajempien kansainvälisten tutkimusverkostojen kanssa.

Työelämän tutkimuskeskuksen ma. tutkimusjohtajana toimii Sirpa Syvänen.

 
Käyntiosoite: Kalevantie 5, Linna 5. krs
Postiosoite: WRC, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 27.9.2017 15.34 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti