Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: työelämän tutkimuskeskus - work research centre (wrc): henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuskeskus - Work Research Centre (WRC)

Simo Aho

Erikoistutkija, YTL
Senior researcher, Lic. Soc. Sc.

Linna, huone 5083
Linna Building, Room 5083
Puh. 050 318 6059
Tel. + 358 (0)50 318 6059
Email: simo.aho@uta.fi

Asiantuntemus / Expertise

  • työllisyys ja työttömyys
  • työvoimapolitiikan vaikuttavuuden arviointi

   

  Tutkimusprojektit / Research projects

  • Nuorten yhteiskuntatakuun tulokset ja toimintaperiaatteet (2006-2007)
  • Muutosturvan toimeenpano ja toteutus - alkuvaiheen tuloksia (2006-2007)
  • Työvoiman ammatillinen liikkuvuus (2006)
  • Työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuneiden rekisteriperusteisen seurannan jatkaminen (2006)
  • Ylä-Pirkanmaan työllistymisen esteet (Nuotta-projekti, 2005-2007)
  • Preconditions of High Employment Rates in the Nordic Countries (2004-2006)
  • Työvoimapalvelujen ja -toimien kohdentamisen tutkimus ja arviointi erityisesti vaikuttavuuden parantamisen näkökulmasta (KoVa) (2003-2006)
  • Työttömyys ja työllistymisen esteet Hervannassa
  • Change and Regulation of Social Divisions of Work
  • The Effectiveness of Employment Policies in Finland 1987-1995
  • Integration of Young People into Education and Labour Market
  • Employment and New Entrepreneurship
  • Economic and Social Transformation in Baltic Countries: A Finnish-Danish-Baltic Research Program
  • Structures and Actors in Transition: Achievements and Problems of Economic Transformation in Estonia
  • Regulation of Businesses, Development of Enterprise Structure and Promotion of Starting Small Firms in Estonia
  • From Implementation of Plan to Profit-making: The Changing Conditions, Reorientations and Cultures of Post-socialist Baltic Enterprises
  • Baltic Cities - Economic Transformation through New Industries

   

  Julkaisuja / Publications

  • Ilkka Virjo & Simo Aho (2007) Työvoiman liikkuvuus 1995-2003. Työpoliittinen aikakauskirja 2/2007. Helsinki: Työministeriö, 6-15.
  • Simo Aho & Hannu Koponen (2007) Työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuneiden seuranta II. Tutkimus rekisteriaineistosta vuosilta 2002-2005. Työpoliittinen tutkimus 324. Helsinki: Työministeriö. (pdf)
  • Simo Aho & Hannu Koponen (2005) Työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuneiden seuranta. Tutkimus rekisteriaineistosta vuosilta 1997-2003. Työpoliittinen tutkimus 281. Helsinki: Työministeriö. (pdf)
  • Simo Aho & Ilkka Virjo & Hannu Koponen (2006) Työnhakusuunnitelmien toteutumisen seuranta. Työpoliittinen tutkimus 319. Helsinki: Työministeriö.
  • Simo Aho (2005) Työmarkkinatuen saajien rakenne, työhistoria ja osallistuminen aktiivitoimiin. Työhallinnon julkaisu 349. Helsinki: Työministeriö.
  • Simo Aho & Ilkka Virjo & Päivi Tyni & Hannu Koponen (2005): Työttömät ja palvelutarve. Työttömille kohdistetun kyselyn ja työnhakusuunnitelmien analyysin tuloksia. Työpoliittinen tutkimus 271. Helsinki: Työministeriö.
  • Simo Aho (2004): Krooninen työttömyys: laajuus, rakenne ja syntytausta, Helsinki: Työministeriö.
  • Simo Aho (2004): The National Programme of Ageing Workers. In mensch.alter.arbeit - Tagungsdokumentation. Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich, Linz, 40-45.
  • Simo Aho & Heikki Lehtonen (2004): State of the welfare state anno 1992 and five years later: Finland, in Jozef Pacolet (ed.) The State of the Welfare State in Europe Anno 1992 and Beyond, Toronto: APF Press, 131-158.
  • Simo Aho & Ilkka Virjo (2003). More Selectivity in Unemployment Compensation in Finland: Has it Led to Activation or More Poverty? In: Standing Guy (ed). Minimum Income Schemes in Europe. Geneva: International Labour Office, 2003. s. 193-218.
  • Ilkka Virjo & Simo Aho (2002): Ikääntyvien työllisyys 1990-luvulla. Rekisteritutkimus yli 50-vuotiaiden erityisongelmista työmarkkinoilla. Työministeriö: Työpoliittinen tutkimus 242.
  • Simo Aho & Antti Saloniemi (2001): Prevention and activation policies for the unemployed and promotion of social inclusion. In: Impacts of the EES. National evaluation of the effects of the European Employment Strategy in Finland. Subproject 1 (50 pages.). Helsinki: Ministry of Labour.
  • Simo Aho (2001): Miksi työvoimapoliittisten toimien työllisyysvaikuttavuus on vaatimaton? Keskustelua arviointitulosten luotettavuudesta ja tulkinnasta sekä aktiivisen työvoimapolitiikan tavoitteista.. Työpoliittinen aikakauskirja 44:4, 45-56.
  • Heikki Lehtonen, Simo Aho, Jarmo Peltola and Mika Renvall (2001): Did the Crisis Change the Welfare State in Finland? In Jorma Kalela, Jaakko Kiander, Ulla Kivikuru, Heikki A. Loikkanen and Jussi Simpura (eds): Down from the Heavens, up from the Ashes. The Finnish Economic Crisis of the 1990's in the Light of Economic and Social Research. VATT Publications 27:6, 102-129. Helsinki: Government Institute for Economic Research.
  • Simo Aho & Susanna Kunttu (2001): Työvoimapoliittisten toimien vaikuttavuuden tutkiminen rekisteriaineistojen avulla. Menetelmäkehittelyä ja 1994-1997 toteutettuja toimia koskevia tuloksia. Työpoliittinen tutkimus (85 s.) Helsinki: Työministeriö.
  • lkka Virjo & Simo Aho (2001): Työnhakuaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät. Työpoliittinen aikakauskirja 44:3.
  • Simo Aho & Hannu Koponen (2001): Nuorten opiskelu- ja työurat 1990-luvulla. Nuorisoasiain neuvottelukunnan tutkimuksia (97 s.). Helsinki: Nuorisoasiain neuvottelukunta.
  • Simo Aho, Jari Holttinen, Jukka Vehviläinen & Ilkka Virjo (2000): Vuoden 1998 työvoimapoliittisen uudistuksen arviointia. Työpoliittinen tutkimus 224 (152 s. + liitteet). Helsinki: Työministeriö.
  • Simo Aho & Ilkka Virjo (2000): Vuoden 1998 työvoimapalvelu-uudistuksen arviointia. Työpoliittinen aikauskirja 43:3, 44-56.
  • Heikki Lehtonen & Simo Aho (2000): Hyvinvointivaltion leikkausten uudelleenarviointia. Janus 8:2, 97-113.
  • Simo Aho & Päivi Österman (1999): Ikääntyvien työssäkäynti, työttömyys ja varhainen eläkkeelle siirtyminen 1987-1996. Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja 1999:7, Helsinki.
  • Palkkatyö yhteiskunnallisen järjestyksen perustana. Tutkijaliitto 1988.
  • Simo Aho & Pasi Koski (1995): Yrittäjyyden rakennemuutos ja kasvualat Työpoliittinen tutkimus 106, Helsinki: Työministeriö.
  • Simo Aho, Riikka Kivimäki & Pasi Koski (1995): Uusi kestävä yrittäjyys? Tutkimus yrittäjäksi ryhtymisestä ja uusyrityskeskusten toiminnasta. Työpoliittinen tutkimus 118, Helsinki: Työministeriö.
  • Aho, Simo, Lavikka, Riitta, Piliste, Toomas, Teder, Juhan & Varendi, Merle (1996) Making the way into the market economy, Transformation in Estonia with a focus on food and light industries. Labour Policy Studies 146, Helsinki: Ministry of Labour. (See summary).
   
  Käyntiosoite: Kalevantie 5, Linna 5. krs
  Postiosoite: WRC, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
  33014 Tampereen yliopisto
  Ylläpito: soc.info@uta.fi
  Muutettu: 22.1.2016 11.15 Muokkaa

  Tampereen yliopisto

  Tampereen yliopisto
  03 355 111
  kirjaamo@uta.fi


  KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

  YLIOPISTO
  Tutkimus
  Opiskelijaksi
  Ajankohtaista
  Yhteistyö ja palvelut
  Yliopisto

  AJANKOHTAISTA
  Aikalainen
  Avoimet työpaikat
  Rehtoriblogi
  Tampere3

  PALVELUT
  Aktuaarinkanslia
  Avoin yliopisto
  Hallinto
  Kansainvälisen koulutuksen keskus
  Kielikeskus
  Kielipalvelut
  Kirjaamo
  Kirjasto
  Liikuntapalvelut
  Viestintä
  Tietohallinto
  Tutkimuspalvelut
  Täydennyskoulutus
  Tietoarkisto
  » lisää palveluita

  OPISKELU
  Opetusohjelma
  Opinto-oppaat
  Opiskelijan työpöytä

  SÄHKÖISET PALVELUT
  Andor-hakupalvelu
  Uusi lainasi
  Intra
  Moodle (learning2)
  NettiOpsu / NettiRekka
  NettiKatti
  Sähköinen tenttipalvelu
  TamPub
  Office 365 webmail
  Utaposti webmail
  Wentti