Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: työelämän tutkimuskeskus - work research centre (wrc): henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuskeskus - Work Research Centre (WRC)

Tuula Heiskanen

Dosentti, YTT
Dr.Soc.Sc.

Linna, huone 5094
Linna Building, Room 5094
Puh. 050 318 6082
Tel. + 358 (0)50 318 6082

Email: tuula.heiskanen@uta.fi

Asiantuntemus / Expertise

 • työpsykologia
 • työnsosiologia
 • psychology of work
 • sociology of work

 

Tutkimusprojektit / Research projects

 • Kuntien PARAS-hankkeen arviointitutkimus  (Evaluation of PARAS-programme of municipalities) (2009-2013)
 • Kuntien sisäinen toimivuus, työelämän laatu, taloudellinen suorituskyky ja asiakkaiden palvelutyytyväisyys (2007)
 • Tieto- ja viestintäteknologia sosiaalisessa verkostossa (2002-2008)
 • Yhteistyön ja oppimisen strategiat julkisen ja yksityisen sektorin verkostoissa/Strategies for Cooperation and Learning in Public and Private Sector Networks
 • Gendered Practices in Working Life
 • Space for Thinking - Frames of Expert Work in Public Sector
 • The Kulta Project: Cooperation and Flexibility in Coping with Changes in Consumer Goods Industries
 • Mobile Boundaries of the Information Society: Restructuring Practices of Working Life

 

Julkaisut /Publications

 • Heiskanen, Tuula & Jokinen, Esa: Stability and change of the quality of working life in restructuring municipalities, Social Indicators Research, September 2013.

 • Jokinen, Esa & Heiskanen, Tuula: Is the measured good quality of working life equivalent to strategically strong HRM system? Procedia – Scoai and Behavioral Sciences, 2013, 81, pp. 131-141

 • Heiskanen, Tuula & Lavikka, Riitta (2012) Flexible production and flexible women – Alice’s story, in Sue Ledwith and Lise-Lotte Hansen (eds.) Trade Union Diversity, Leadership and Change, Routledge, 117-137.

 • Anneli Eteläpelto, Tuula Heiskanen & Kaija Collin (2011) Mahdollisuudet, tilat ja toisin toimimisen paikat työssä ja koulutuksessa, In Eteläpelto, Heiskanen & Collin (eds.) Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa [Power and agency in adult education], Aikuiskasvatuksen 49. vuosikirja, Vantaa, Hansaprint, ss.. 355-365.

 • Anneli Eteläpelto, Tuula Heiskanen & Kaija Collin (2011) Vallan ja toimijuuden monisäikeisyys [Multiple faces of power and agency],  In Eteläpelto, Heiskanen & Collin (eds.) Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa [Power and agency in adult education], Aikuiskasvatuksen 49. vuosikirja, Vantaa, Hansaprint, ss.. 9-30

 • Tuula Heiskanen:  Spaces of innovation – Experiences from two small high-tech firms, Journal of Workplace Learning, 2011 No 2, 97-116.

 • Tuula Heiskanen: Pursuing theory and practice, when “everything is moving”, Journal of Adult and Continuing Education, 2007, vol 13, No 2, 175-191

 • Heiskanen, Tuula (2007) Sukupuolten välistä tasa-arvoa etsimässä - kokemuksia työelämän muutosprojekteista. Teoksessa Kasvio, A. ja Tjäder, J. (toim.) Työ murroksessa. Artikkelikokoelma. Helsinki: Työterveyslaitos.        
 • Heiskanen, T. (2006) Tilat, rajat ja yhteisöt tiedon luomisessa - esimerkkinä asiantuntijatyö. Teoksessa Parviainen, J. (toim.) Kollektiivinen asiantuntijuus. Tampere: Tampere University Press, ss. 188-213.
 • Heiskanen, Tuula & Hearn, Jeff (eds) (2004): Information Society and the Workplace. Spaces, Boundaries and Agency, London/New York: Routledge.
 • Heiskanen, Tuula (2004): Spaces, places and communities of practice, in T. Heiskanen &  J. Hearn (eds) (2004): Information Society and the Workplace. Spaces, Boundaries and Agency, London/New York: Routledge, pp. 3-25.
 • Heiskanen, Tuula (2004): Information society, agency and identity positions, in T. Heiskanen &  J. Hearn (eds) (2004): Information Society and the Workplace. Spaces, Boundaries and Agency, London/New York: Routledge, pp. 193-204.
 • Joustamisen monet muodot. Pukineteollisuus etsimässä tietä huomiseen.
 • Työelämän sukupuolistuneet käytännöt.
 • Gendered Practices in Working Life
 • Tutkimus - koulutus - kehittäminen: tieteidenvälinen tutkimus- ja koulutusohjelma.
 • Yhteistoiminta ja muutoksenhallinta kulutustavarateollisuudessa.
 • Tila ajattelulle
 
Käyntiosoite: Kalevantie 5, Linna 5. krs
Postiosoite: WRC, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 27.9.2017 15.38 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti