Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: työelämän tutkimuskeskus - work research centre (wrc):
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuskeskus - Work Research Centre (WRC)

Työelämän tutkimuskeskuksen uudet sivut julkaistu (näitä sivuja ei enää päivitetä). Uudet sivut osoitteessa: https://research.uta.fi/wrc/

Työelämän tutkimuskeskuksen tutkimusprojektit

TYÖ, HYVINVOINTI JA ELÄMÄN LAATU

Erilaisten taukojen merkitys työkuormituksesta palautumisessa ikäntyvillä opettajilla (2017-2019)

Vastuuhenkilö: Professori Ulla Kinnunen
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

FLEXLIFE - Temporal flexibility of work and its effect on later work and family life (2014-2018)

Koordinaattori: Jouko Nätti
Rahoittaja: Suomen Akatemia

Kohtaavatko työntekijöiden ja lähiesimiesten näkemykset hyvästä työntekijästä? Monimenetelmällinen tutkimus hyveistä ja odotuksista vaativassa ihmissuhdetyössä (2016-2017)

Koordinaattori: Erikoistutkija Mervi Ruokolainen, Työterveyslaitos
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Kuinka saada vapaa-aika toimimaan? Vapaa-ajan aktiivinen käyttö keinona palautua stressaavasta työstä (2017-2022)

Vastuuhenkilö: Akatemiatutkija Jessica De Bloom
Rahoittaja: Suomen Akatemia

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (2016-2019)

Koordinaattori: Johanna Ruusuvuori 
Rahoittaja: Suomen Akatemia (STN)

Organisaatioon sitoutuminen ja tiedon jakaminen tietointensiivisissä organisaatioissa (2015-2016)

Koordinaattori: Tuula Heiskanen
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Osa- ja määräaikainen työ ja myöhempi tulokehitys (2015-2016)

Koordinaattori: Jouko Nätti
Rahoittaja: Palkansaajasäätiö

Työkuormituksesta palautuminen: työ- ja ympäristöpsykologisten näkökulmien yhdistäminen (2012-2016)

Koordinaattorit: Ulla Kinnunen ja Kalevi Korpela
Rahoittaja: Suomen Akatemia

Työn intensifikaatio ja sen hallinta itsesäätelyn voimavarojen avulla: Laaja vertaileva tutkimus eri ammatti- ja ikäryhmissä (IJDFIN) (2017-2021)

Konsortion johtaja: Professori Saija Mauno
Rahoittaja: Suomen Akatemia

Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura (2015-2017)

Koordinaattori: Jouko Nätti
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Työterveysneuvottelu työhönpaluun tuessa (2015-2018)

Konsortio: Tampereen yliopisto ja Työterveyslaitos
Koordinaattori: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Work, in/equality and public policy. WIP (2015-2021)

Koordinaattori: Jouko Nätti is senior member of the research team, project leader Matti Tuomala
Rahoittaja: Suomen Akatemia, Strategic Research Council

Working hours, health, well-being and participation into working life (WOW). Creating new working time models and solutions to Nordic countries (2015-2020)

Koordinaattori Tampereen yliopistossa: Jouko Nätti
Konsortio: Työterveyslaitos ja pohjoismaisia yliopistoja
Rahoittaja: NordForsk

Yksilön ja työyhteisön näkökulma työhyvinvointiin (2012-2017)

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori, dosentti Anne Mäkikangas

 

TYÖELÄMÄN VALTASUHTEET JA SUKUPUOLI

Uuden työn sukupuolistavat käytännöt ja sopimisen muodot (2016–2018)

Koordinaattori: Tuija Koivunen
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Y-sukupolvea etsimässä. Nuoret, työ ja tulevaisuus (2015-2018)

Koordinaattori: Päivi Korvajärvi
Rahoittaja: Koneen Säätiö

 

TYÖMARKKINAT JA TYÖVOIMAN KÄYTTÖ

Chronic unemployment in Germany and Finland (2015-)

Konsortio: Tampereen yliopisto, Institute of Employment Research, Nürnberg
Tutkija: Simo Aho

Irtisanottujen työurat (2012-2016)

Projektin johtaja: Pertti Koistinen
Rahoittajat: Työsuojelurahaston ja KELA

Maahanmuuttajien osallistuminen työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin ja menestys työmarkkinoilla (2015-2016)

Koordinaattorit: Simo Aho, Ari Mäkiaho
Rahoittaja: TEM

Pirstoutuvatko työurat? (2018-2020)

Vastuulinen tutkija: Satu Ojala
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Talouskriisit, työhyvinvointi ja työurat (2015-2017)

Koordinaattori: Pasi Pyöriä

Kohti kaksitahti-Suomea? Työurien pidennys, eläköitymisen polut ja eriarvoistuva vanhuus (2015-2017)

Koordinaattori: Pirjo Nikander
Rahoittajat: Koneen Säätiö ja Työsuojelurahasto

Työpolitiikan vaikuttavuus ja vaihtoehdot. Tutkimus työpoliittisten toimenpiteiden toimivuudesta, tuloksista ja tulevaisuudesta (TYVA) (2014-2016)

Koordinaattorit: Simo Aho, Ari Mäkiaho
Rahoittaja: Valtioneuvoston kanslia

Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (TYPYKE) (2015-2016)

Koordinaattori: Simo Aho
Rahoittaja: Valtioneuvoston kanslia

 

TYÖYHTEISÖT, MUUTOS JA KEHITTÄMINEN

Hyvän elämän mahdollistajat, HELMA-hanke (2015-2017)

Koordinaattori: Sirpa Syvänen
Rahoittaja: Tekes

Kehittämistyön sparraus Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma KunTekossa (2015-2019)

Koordinaattori: Sirpa Syvänen

Organisaatioon sitoutumisen ja työn imun esteet ja edellytykset -vertailututkimus suomalaisyritysten Suomessa ja Venäjällä toimivissa yksiköissä (2016-2018)

Koordinaattorit: Harri Melin ja Tiina Saari
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Management practices, economic performance, innovation and well-being at work (MEADOW II) (2015-2016)

Koordinaattori: Simo Aho
Rahoittaja: Tekes

Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa. Yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden uudet haasteet (2017-2020)

Konsortio: Tampereen yliopisto ja Työterveyslaitos
Koordinaattori: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä (2016-2017)

Koordinaattori: Sirpa Syvänen
Konsortio: Tampereen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: ESR

ROSE – Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (2016-)

Tutkimusryhmän johtaja: Pertti Koistinen
Rahoittaja: Suomen Akatemia

 
Käyntiosoite: Kalevantie 5, Linna 5. krs
Postiosoite: WRC, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 17.10.2018 8.34 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti