Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: työelämän tutkimuskeskus - work research centre (wrc): tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuskeskus - Work Research Centre (WRC)

Kohtaavatko työntekijöiden ja lähiesimiesten näkemykset hyvästä työntekijästä?
Monimenetelmällinen tutkimus hyveistä ja odotuksista vaativassa ihmissuhdetyössä (2016-2017)

Koordinaattori: Mervi Ruokolainen

Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Tutkimushankkeen tavoitteet

Kaksivuotisen tutkimushankkeen päätavoitteena on selvittää, millaisia ominaisuuksia (hyveitä ja odotuksia) hyvään ja arvostettavaan työntekijään ihmissuhdetyössä tänä päivänä liitetään. Tämä työelämän hyveisiin ja odotuksiin keskittyvä tutkimushanke on uusi päänavaus Suomessa. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, kuinka yhteneväisiä työntekijöiden ja lähiesimiesten arviot hyveistä ja odotuksista ovat. Tutkimuksen tavoitteena on myös tarkastella, kuinka arviot hyveistä ja odotuksista sekä niistä jaettu ymmärrys ovat yhteydessä työntekijöiden työssä suoriutumisen eri ulottuvuuksiin. Lisäksi tutkimushanke etsii vastauksia kysymyksiin: a) eriytyvätkö näkemykset hyveistä ja odotuksista työn, työympäristön ja työntekijän ominaisuuksien mukaan ja b) ovatko hyveiden ja odotusten yhteydet työssä suoriutumiseen erilaisia ominaisuuksiltaan erilaisiksi arvioiduissa töissä ja työympäristöissä sekä erilaisilla työntekijöillä.

Tutkimusaineistot

Tutkimushankkeessa kerätään laadullista ja määrällistä aineistoa Porin kaupungin ja Sastamalan kunnan sosiaalityöntekijöiltä/-ohjaajilta ja heidän lähiesimiehiltään. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2016 tehdään haastattelututkimus ja toisessa vaiheessa vuonna 2017 kyselytutkimus. Molemmissa tutkimuksissa tavoitteena on yhdistää lähiesimiesten ja alaisten vastaukset. Yksilöhaastatteluihin osallistuu lähiesimiehiä alaisineen yhteensä noin 30. Kyselyaineisto muodostuu noin 100 esimies-alaisparin havainnoista.

Yhteistyö

Hanketta toteutetaan Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön tutkijoiden toimesta yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten tutkijoiden kanssa, joiden erityisosaamisaluetta ovat työhyvinvointi, psykologinen sopimus työelämässä ja eettinen organisaatiokulttuuri. Hanke kuuluu Työ, hyvinvointi ja elämän laatu -tutkimuslinjaan. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.

Yhteystiedot:

Hankkeeseen liittyvä Tampereen yliopiston tutkimusryhmä:

Yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen, hankkeen vastuuhenkilö, s-posti: mervi.ruokolainen@uta.fi

Tutkija, YTM Tyyne Ylinen, s-posti: tyyne.ylinen@uta.fi

Professori Ulla Kinnunen, s-posti: ulla.kinnunen@uta.fi

Professori Saija Mauno, s-posti: saija.mauno@uta.fi

Tutkijatohtori Mari Huhtala, s-posti: mari.annele.huhtala@uta.fi

 
Käyntiosoite: Kalevantie 5, Linna 5. krs
Postiosoite: WRC, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 2.2.2016 15.45 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti