Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: työelämän tutkimuskeskus - work research centre (wrc): tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuskeskus - Work Research Centre (WRC)

Organisaatioon sitoutuminen ja tiedon jakaminen tietointensiivisissä organisaatioissa (2015-2016)

Koordinaattori: Tuula Heiskanen

Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Tutkimuksessa tarkastellaan laadullisen tutkimuksen keinoin organisaatioon sitoutumisen ja tiedon jakamisen välisiä yhteyksiä. Kiinnostus kohdistuu erityisesti tietointensiivisiin yrityksiin, joissa tietopääomalla ja tiedon jakamisella on keskeinen rooli koko organisaation olemassa olon ja siellä tehtävän työn jatkuvuuden näkökulmasta. Tutkimuksen lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan niin organisaatioon sitoutuminen kuin tiedon jakaminenkin edellyttävät vastavuoroisuutta ja luottamusta. Tutkimuksessa hyödynnetään sosiaalisen vaihdon teoriaa.

Tutkimuksissa ei ole juurikaan tarkasteltu organisaatioon sitoutumisen yhteyksiä tiedon jakamiseen. Jotta voidaan tavoittaa muuttunut työelämän todellisuus ja uudella tavalla organisoituneet työelämäsuhteet, tarvitaan sekä sitoutumisen että tiedon jakamisen tutkimuksessa uusia otteita. Tästä syystä tutkimushankkeessa kehitetäänkin sitoutumisen ja tiedon jakamisen tutkimisen metodologiaa ja menetelmiä.

Hankkeen tuottamilla tuloksilla on sekä tieteellistä että käytännöllistä arvoa ja merkittävyyttä työelämän tutkimuksen kentällä. Metodologiset kehittelyt ja uusi tutkimustieto palvelevat erityisesti tieteellistä merkittävyyttä. Hankkeen empiirisistä tapausanalyyseistä saatava yksityiskohtainen tieto palvelee niin osallistuvien yritysten omaa henkilöstövoimavarojen johtamista ja työkäytäntöjen kehittämistä kuin työelämän kehittämisen laajempiakin intressejä.

 
Käyntiosoite: Kalevantie 5, Linna 5. krs
Postiosoite: WRC, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 11.2.2016 5.57 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti