Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: työelämän tutkimuskeskus - work research centre (wrc): tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuskeskus - Work Research Centre (WRC)

Työkuormituksesta palautuminen: työ- ja ympäristöpsykologisten näkökulmien yhdistäminen (2012-2016)

Koordinaattorit: Ulla Kinnunen ja Kalevi Korpela

Rahoittaja: Suomen Akatemia

Hankkeen tavoite on tuottaa uutta tietoa työkuormituksesta palautumisesta yhdistäen työ- ja ympäristöpsykologisia näkökulmia. Ensinnäkin palautumisesta puuttuu pitkittäistutkimuksia, minkä vuoksi emme tunne hyvin palautumista prosessina, emmekä sen pitkän ajan seurauksia. Myös lounastauon aikaisesta palautumisesta on vähän tietoa, vaikka lounastauko on olennainen työpäivää rytmittävä tauko, jonka lähes kaikki työntekijät viettävät. Kiinnostuksen kohteenamme molemmissa osatutkimuksissa on palautumista edistävien ja ehkäisevien psykologisten mekanismien selvittäminen. Tätä tietoa voi soveltaa käytäntöön esimerkiksi työterveyshuollossa.

Tutkimus edistää palautumisen tutkimusta kahdella tapaa. Ensinnäkin lähestymme palautumista pitkittäistutkimuksen näkökulmasta, sillä tähänastista tutkimusta ovat dominoineet lyhytaikaiset päiväkirjatutkimukset, jotka eivät kerro päivittäisen palautumisen pitkäaikaisista vaikutuksista. Tässä osatutkimuksessa selvitämme, johtavatko riittämätön palautuminen (työpäivinä, iltaisin, viikonloppuina, lomilla) ja heikosti toimivat palautumisen psykologiset prosessit vapaa-ajalla pitkän aikavälin seurauksiin hyvinvoinnin, terveyden ja työssä suoriutumisen näkökulmista. Toiseksi kehittämme työpäivän aikaisia interventioita ja tutkimme, tuottaako lounastauon aikana toteutettu puistokävely tai rentoutuminen suotuisampia tuloksia hyvinvointiin, työssä suoriutumiseen ja palautumisen prosesseihin kuin tavanomaiseen tapaan vietetty lounastauko. Sekä luonnon että rentoutumisen elvyttävistä vaikutuksista on tutkimusnäyttöä, mutta niiden soveltaminen lounastauon aikana on harvinaista.

 
Käyntiosoite: Kalevantie 5, Linna 5. krs
Postiosoite: WRC, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 27.1.2016 15.47 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti