Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: työelämän tutkimuskeskus - work research centre (wrc): tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuskeskus - Work Research Centre (WRC)

Työterveysneuvottelu työhönpaluun tuessa (2015-2018)

Konsortio: Tampereen yliopisto ja Työterveyslaitos

Koordinaattori: Johanna Ruusuvuori

Useiden tutkimusten mukaan tärkein työhön paluuta vauhdittava tekijä on mahdollisuus muokata työntekijän työtä ja työolosuhteita jäljellä olevan työ- ja toimintakyvyn mukaan. Tämä tapahtuu työterveysneuvottelussa työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijän kanssa. Tutkimustietoa neuvotteluprosessin kulusta, hyvistä käytänteistä ja hyödyistä ei kuitenkaan ole saatavilla.

Tutkimushankkeessa selvitetään, miten työterveysneuvottelu toimii työhönpaluun tuen suunnittelun ja seurannan välineenä, mistä työterveysneuvotteluissa puhutaan, millaisen neuvotteluprosessin kautta työhönpaluuseen liittyvät ratkaisut tehdään ja millä tavoin neuvottelun eri osapuolet osallistuvat päätöksentekoon. Lisäksi hankkeessa selvitetään työterveysneuvotteluun osallistuneiden toimijoiden kokemuksia työterveysneuvottelun onnistumisesta. Hankkeessa käytetään laadullisen tutkimuksen, erityisesti vuorovaikutustutkimuksen menetelmiä.

Hankkeen tuloksena syntyy kuvauksia yhteistyön käytänteistä, rakenteista ja muodoista, joita tarvitaan eri tilanteissa ja erilaisissa työhönpaluuprosessin vaiheissa. Näiden käytänteiden ja erilaisten neuvottelumallien kuvaaminen mahdollistaa niiden soveltamisen työterveysneuvottelutoimintaan. Tulosten pohjalta kootaan vapaasti saatavilla oleva digitaalinen oppimisohjelma esimiesten, henkilöstön ja työterveyshuollon käyttöön.

 
Käyntiosoite: Kalevantie 5, Linna 5. krs
Postiosoite: WRC, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 29.1.2016 13.25 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti