Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: työelämän tutkimuskeskus - work research centre (wrc): tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuskeskus - Work Research Centre (WRC)

Y-sukupolvea etsimässä. Nuoret, työ ja tulevaisuus (2015-2018)

Koordinaattori: Päivi Korvajärvi

Rahoittaja: Koneen Säätiö

Hankkeessa tarkastellaan nuorten aikuisten jakautumista ja jakamista menestyjiin ja syrjäytyneisiin sekä niihin, jotka eivät sovi kumpaankaan määritelmään. Miten jaot, joita julkisuudessa ja nuorisopolitiikassa käytetään, suhteutuvat nuorten tilanteisiin ja heidän tulevaisuudenvisioihinsa? Minkälaisia käsityksiä nuorilla itsellään on menestyksestä ja menestymättömyydestä ja miten he arvottavat toisia ja toisenlaisia nuoria? Olemme erityisesti kiinnostuneita siitä, miten sukupuoli ja luokka liittyvät nuoria koskeviin määrityksiin, arvotuksiin ja odotuksiin.

Toteutamme tutkimuksen erilaisia nuoria kokoavien tilojen ja tilaisuuksien etnografiana ja haastattelemalla 18–30-vuotiaita nuoria aikuisia. Tausta-aineistona käytämme nuorisopoliittisia dokumentteja vuosilta 2009–2014. Aineistoja analysoidaan laadullisin menetelmin: sisällönanalyysin, diskurssianalyysin ja narratiivisen analyysin avulla. Kehitämme laadullisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tulosten julkaisemiseen työtapoja. Tässä välineitämme ovat journalistinen multimediaesitys ja tietokonepeli.

Nuoret aikuiset ovat nuorisotutkimuksen katveryhmä, joka pääsee nyt ääneen. Hanke avaa tutkimustyön yleisölle ja toimittajille. Tutkimuksen kulkua seurataan koko hankkeen ajan blogissa ja sarjakuvissa. Toimittajat osallistuvat tiedon tuottamiseen tutkimuksen suunnittelusta, taustatiedon hankkimisesta haastatteluihin ja raportointiin asti. Tutkimuksen nuoret osallistuvat työpajaan, jossa he valokuvaavat rahan merkitystä arjessaan. Tutkimustuloksia esitetään lisäksi tietokonepelissä.

 
Käyntiosoite: Kalevantie 5, Linna 5. krs
Postiosoite: WRC, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 29.1.2016 13.41 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti