Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: maisteriohjelmat: työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma: opiskelukäytännöt ja ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman pro gradu -tutkielmia

2018

Elo, Heidi: Nuorten ja työvoiman palvelukeskuksen viranomaisten vuorovaikutus : ensikohtaamisten institutionaalinen kehys nuorten toiveiden pohjana

Hemmi-Lehtola, Riikka:
Työkykykoordinaattorit kunta-alalla

Malander, Johanna: Prekariaattitekijät yksityisellä turvallisuusalalla

2017

Ahlström, Mariliinu: Työhön paluu traumaattisen surun jälkeen : surevien kokemuksia työhön paluustaan

Heinonen, Jenni: Organisaation tuki työhyvinvointia edistävänä tekijänä suomalaisilla palkansaajilla : töiden organisoinnin kehittämisestä uusi kiplailuvaltti?

Lammi, Marjaana: Lähijohtajien osaaminen sosiaali- ja terveysalalla: näkökulmana työlainsäädäntö ja työ-/virkaehtosopimus

Oja, Nina: Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työtapa oman työ- ja elämäntyytyväisyyden taustastalla

Posti-Ahokas, Elina: Työolojen yhteys työssä jatkamiseen eläkeiän kynnyksellä

Tuominen, Piia: Toimijuus ja sen mahdollisuudet ja rajoitteet työttömyysaikana

Äijälä, Sarri: Esimiesten ja verojohtajien näkemyksiä esimiesvalmennusohjelman vaikuttavuudesta Verohallinnon Henkilöverotusyksikössä

2016

Hynninen, Outi: Tunteet, johtaminen ja työhyvinvointi - Työntekijöiden, esimiesten ja ylimmän johdon kokemuksia vanhustyössä

Lehtilä, Briitta: Esimiestyö kotihoidossa : lähijohtaminen ja osaamistarpeet

Lehmusvuori, Lotta: Sitoutuminen ja motiivit vapaaehtoistyössä. Vertaileva tutkimus Setlementti Naapuri Ry:n organisaatiossa.

Pulkki, Maiju: Artistic interventions in Finnish social and health care organizations: a case study of developing work comminities with community's artists

Sarkkinen, Jenni: Recovery from Job Strain within Different Industries: do the recovery experiences act universally across industries?

Stolt, Sini: Työhyvinvoinnin kehittäminen rakennustuotteita valmistavassa yrityksessä

2015

Haake, Niki: "Niille ei oo enää mitään tehtävissä" - vai onko sittenkin? Ikääntyvien palomiesten työurat psykologisen sopimuksen näkökulmasta

Jortikka, Anne: Yksinyrittäjien työhyvinvointi

Kynkäänniemi, Katja: Vuokratyöyritysten vastuullisuus internetsivuilla

Lönnberg, Mari: Lojaali puurtaja vai hyvä tyyppi? Tapaustutkimus projektityöstä

Maijala, Riikka: Hukkatunnistimella hukan arvioimiseen ja poistamiseen

Mäntylä, Henriikka: "Ei pystyis tekee tällasta duunia yksin". Tiimi sosiaalisen pääoman lähteenä ja voimavarana vuokratyössä

Rintala, Anna-Stina: Työelämä kaltoinkohtelee, pelottaa ja pelastaa : nuoret ja työelämä Helsingin Sanomien vuosien 2009-2010 mielipidekirjoituksissa

Sipilä, Paula: Työn epävarmuuden ja työllistymisuskon yhteys työilmapiiriin - Kvantitatiivinen katsaus toimihenkilöiden työhyvinvointiin

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 6.9.2018 11.06 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti