Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän muutoksessa pärjääminen - näkökulmana sukupolvi ja sukupuoli

Työelämän muutoksessa pärjääminen - näkökulmana sukupolvi ja sukupuoli on Tampereen yliopistolla Työelämän tutkimuskeskuksessa vuosina 2011-2013 toteutettava hanke. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.

Projektin kuvaus

Tutkimuksen tarkoituksena on työelämän muutoksen tarkastelu sukupolvi ja sukupuoli huomioiden sekä eri sukupolviin kuuluvien naisten ja miesten pärjäämisstrategioiden kartoittaminen. Ovatko työelämän muutokset tuottaneet erilaisia kokemuksia eri sukupuolta oleville ja eri sukupolvien edustajille? Entä millaisin keinoin eri sukupolvien naiset ja miehet pyrkivät selviytymään työelämässä kohtaamistaan haasteellisista tilanteista ja millaisia työelämää muuttavia strategioita he soveltavat?

Tutkimuksessa kerätään kirjoituspyynnön avulla tarinoita työstä, työelämässä kohdatuista haasteista ja kehitetyistä ratkaisuista sekä tavoitellaan erityisesti myönteisten esimerkkien esiin nostamista. Kirjoituspyyntöon melko harvinainen menetelmä työelämän tutkimuksessa, mutta Tampereen yliopistossa menetelmästä on kuitenkin hyviä kokemuksia. Lisäksi hankkeessa kerätään määrällistä aineistoa kyselyllä.


Hankkeen tavoitteet

Tutkimustulokset avaavat uusia näkökulmia esimerkiksi työurien pidentämistä koskeviin tarkasteluihin. Työelämän muutokseen liittyvät kokemukset ja työntekijöiden käyttämät pärjäämisstrategiat määrittävät osaltaan yhteiskunnallisten työuratavoitteiden saavuttamista. Tutkimuksen kautta saadaan näistä asioista sukupuolen ja sukupolven mukaan eriteltyä tietoa.

 
Työelämän tutkimuskeskus
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Kanslerinrinne 1, 33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 15.11.2012 12.34 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti