Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: työelämän tutkimuskeskus - work research centre (wrc): tutkimusprojektit: flexlife:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Flexlife

Julkaisut / Publications:

Kirjoja / Books:

Mustosmäki, Armi (2017) How Bright Are the Nordic Lights? Job Quality Trends in Nordic Countries in a Comparative perspective. University of Jyväskylä: Jyväskylä Studies In Education, Psychology And Social Research 586.

Pyöriä, Pasi toim. (2017) Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus. Lehdistötiedote.

Anttila, Anu-Hanna & Anttila, Timo & Liikkanen, Mirja & Pääkkönen, Hannu toim. (2015) Ajassa kiinni ja irrallaan - Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus.

Artikkeleita / Articles:

Pyöriä, Pasi (2018) Telework. In Warney Barf (Ed.) The SAGE Encyclopedia of the Internet. Beverly Hills, CA: Sage Reference. Forthcoming (April 2018).

Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi (2017) Mobile knowledge workers and traditional mobile workers: Assessing the prevalence of multi-locational work in Europe. Acta Sociologica. DOI: https://doi.org/10.1177/0001699317722593

Tammelin, Mia & Anttila, Timo (2017) Mobile life of middle-aged employees: Fragmented time and softer schedules. In Sakari Taipale & Terhi-Anna Wilska & Chris Gilleard (Eds.) Digital Technologies and Generational Identity: ICT Usage Across the Life Course. London: Routledge.

Tammelin, Mia & Koivunen, Tuija & Saari, Tiina (2017) Female knowledge workers and the illusion of working-time autonomy. International Journal of Sociology and Social Policy. DOI: https://doi.org/10.1108/IJSSP-08-2016-0100

Anttila, Timo & Oinas, Tomi (2017) Kohti 24/7-yhteiskuntaa? Teoksessa Pasi Pyöriä (toim.) Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus, 100-112.

Tammelin, Mia & Mustosmäki, Armi (2017) Työn ja perheen yhteensovittaminen. Teoksessa Pasi Pyöriä (toim.) Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus, 113-129.

Koivunen, Tuija (2016) Täyttä päivää työttömänä: Työn ja ei-työn rajalla. Aikuiskasvatus 36(4): 270-278.

Oinas, Tomi & Anttila, Timo & Nätti, Jouko (2016) Parempi työn laatu, pidemmät työurat? Työn laadun vaikutus varhaiselle eläkkeelle siirtymiseen. Teoksessa Noora Järnefelt (toim.) Työolot ja työurat - Tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä. Helsinki: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 08/2016, 127-146.

Oinas, Tomi & Tammelin, Mia & Anttila, Timo (2016) Työ, perhe ja hoiva - heijastuvatko kasautuvat aikapaineet myöhempään työuraan? Teoksessa Noora Järnefelt (toim.) Työolot ja työurat - Tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä. Helsinki: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 08/2016, 79-103.

Pyöriä, Pasi & Saari, Tiina & Ojala, Satu (2016) Kokoaikainen kotietätyö - yleisyys, työn organisointi ja tuloksellisuus sekä työyhteisön vastavuoroisuus. Työelämän Tutkimus 14(2): 185-203.

Saari, Tiina (2016) Resilienssi työntekijän voimavarana asiantuntijatyön aikapaineiden hallinnassa. Hallinnon Tutkimus 35(3): 232–243.

Pyöriä, Pasi & Ojala, Satu (2015) Kuka tekee palkkatyötä kotona? Tieto & Trendit - Talous- ja hyvinvointikatsaus 15.12.2015.

Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi (2015) Working around the clock? The time and location of paid work in Finland, 1979-2010. Electronic International Journal of Time Use Research 12(1): 73-96.

Pyöriä, Pasi & Ojala, Satu (2015) 24/7-yhteiskunta on myytti. Tieto & Trendit - Talous- ja hyvinvointikatsaus 1(1): 42-45.

Anttila, Timo & Oinas, Tomi & Nätti, Jouko (2015) Kadotettu viikonloppu - Ajankäytön muutokset viikonloppuisin. Teoksessa Anu-Hanna Anttila & Timo Anttila & Mirja Liikkanen & Hannu Pääkkönen (toim.) Ajassa kiinni ja irrallaan - Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus, 19-32.

Anttila, Timo & Oinas, Tomi & Tammelin, Mia & Nätti, Jouko (2015) Working-time regimes and work-life balance in Europe. European Sociological Review 31(6): 713-724. 

Nätti, Jouko & Oinas, Tomi & Anttila, Timo (2015) Time pressure, working time control and long-term sickness absence. Occupational & Environmental Medicine 72(4): 265-270.

Oinas, Tomi & Tammelin, Mia & Anttila, Timo (2015) Epätyypillinen työaika ja lasten kanssa vietetty aikaTeoksessa Anu-Hanna Anttila & Timo Anttila & Mirja Liikkanen & Hannu Pääkkönen (toim.) Ajassa kiinni ja irrallaan - Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus, 99-108

Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi & Nätti, Jouko (2015) Ansiotyötä ajasta ja paikasta riippumatta? Teoksessa Anu-Hanna Anttila & Timo Anttila & Mirja Liikkanen & Hannu Pääkkönen (toim.) Ajassa kiinni ja irrallaan - Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus, 61-72.

 
Käyntiosoite: Kalevantie 5, Linna 5. krs
Postiosoite: WRC, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 26.10.2017 23.42 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti