Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Kasvokuva 2018.PNG

Aija Logren

tutkija

Puhelin: 050 318 7110
Sähköposti: Aija.Logren@uta.fi
Työhuone: LINNA 5106

Vastaanotto: Sopimuksen mukaan

Erityiset tutkimus- ja opetusalat:

Tavoitteeni on kehittää ymmärrystä sosiaalisista ilmiöistä, joilla on vaikutusta yksilön toimintaan. Kiinnostukseni kohteena ovat muun muassa terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen liittyvät toiminnan mahdollisuudet, joita sosiaaliset ympäristöt tarjoavat ja tukevat.

Väitöskirjatutkimuksessani tutkin ohjattujen muutosorientoituneiden ryhmien vuorovaikutusta. Analysoin, miten ryhmäkeskusteluihin osallistutaan, ja miten oman toiminnan reflektointi ja toiminta-aikomukset muotoutuvat ryhmän vuorovaikutuksessa.

Neuvon mielelläni opiskelijoita audiovisuaalisten aineistojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.


Erityisosaaminen: etnometodologia, keskustelunanalyysi, audiovisuaalisten aineistojen käsittely ja litterointi

Julkaisuja:

Julkaisut SoleCRIS-tietokannassa

Hankkeita:

Promo@Work: Evidence-based health promotion at work

Counseling-hanke: Ryhmän vuorovaikutus ja teknologiavälitteinen ohjaus osana yksilölle räätälöityä terveydenhuoltoa

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 19.2.2018 11.34 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti