Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Anna_Elomäki picture.jpg

Anna Elomäki

yliopistotutkija

Puhelin: 050 437 7562
Sähköposti: Anna.Elomaki@uta.fi

Erityiset tutkimus- ja opetusalat:

Tutkimukseni keskittyy talouden, tasa-arvon ja feministisen politiikan kytköksiin Suomessa ja EU-tasolla.

Hankkeita:

Tällä hetkellä työskentelen ERC Consolidator Grant -projektissa (2018-2023) "Gender, party politics and democracy in Europe: A study of European Parliament's party groups" https://research.uta.fi/eugendem/

Suomen Akatemian rahoittama tutkijatohtorihankkeeni "Equality for Growth and Competitiveness: Economization of Gender Equality in the European Union Gender Equality Policy and Advocacy" (2016-2018) käsitteli tasa-arvon taloudellistahyötyä korostavan puhetavan yleistymistä.

Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan liittyvässä hankkeessa "Tasa-arvoa talousarvioon" (2017-2018) kehitimme talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin menetelmiä ja sukupuolitietoisen budjetoinnin Suomen mallia. Hankkeen raportit oivat luettavissa täällä: https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1927382/tasa-arvoa-talousarvioon 

Koneen säätiön rahoittama "Tasa-arvovaje" -hanke (2016-2017) pyrki tuomaan tutkittua tietoa taloudesta ja tasa-arvosta suomalaiseen talouspoliittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. www.tasaarvovaje.fi 

Julkaisut:

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkellit

Anna Elomäki, Johanna Kantola, Anu Koivunen and Hanna Ylöstalo (2019) "Affective Virtuosity: Challenges for Governance Feminism in the Context of the Economic Crisis". Accepted for publication in Gender, Work & Organization. Forthcoming.

Anna Elomäki, Paula Koskinen Sandberg, Johanna Kantola and Milja Saari (2019) "Työmarkkinajärjestöt valtiollisen tasa-arvopolitiikan tyhjiötä täyttämässä? Työmarkkinakeskusjärjestöjen tasa-arvoulostulot vuosina 2010-2016". Accepted for publication in SosiologiaForthcoming.

Anna Elomäki and Johanna Kantola (2018) Theorizing Feminist Struggles in the Triangle of Neoliberalism, Conservatism and Nationalism. Social Politics. Online first. https://doi.org/10.1093/sp/jxy013

Elomäki, Anna (2017) Gender Quotas for Corporate Boards. Depoliticizing gender and the economy NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research.

Elomäki, Anna ja Hanna Ylöstalo (2017) Tasa-arvopolitiikan U-käännös. Hallituksen tasa-arvo-ohjelmat hallinnan välineenä. Politiikka : Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisu. 59, 2, p. 82-95.

Elomäki, Anna, Johanna Kantola, Anu Koivunen ja Hanna Ylöstalo (2016) Kamppailu tasa-arvosta: tunne, asiantuntijuus ja vastarinta strategisessa valtiossa. Sosiologia. 53, 4, p. 257-275 19 p

Elomäki, Anna (2015) The economic case for gender equality in the European Union: Selling gender equality to decision-makers or neoliberalism to feminist organizations. In European Journal of Women’s Studies.

Elomäki, Anna (2009) Rethinking political action and enforcing sexual morality: Finnish women’s struggle for suffrage as conceptual politics. Redescriptions. 13, p. 147-168 22 p.

Elomäki, Anna (2007) Kansalaisuuden sukupuolittuneet representaatiot suomalaisissa eduskuntavaalijulisteissa. Naistutkimus 20, 2

Toimitetut kirjat ja erikoisnumerot

Elomäki, Anna, Jauhola, Marjaana, Meskus, Mianna (eds.) 2015. A special issue of Sukupuolentutkimus–Genusforskning: Feministisiä näkökulmia talouteen [Feminist perspectives to the economy] 28:2.

Elomäki, Anna, Jauhola, Marjaana, Meskus, Mianna (eds.) 2015. A special issue of Sukupuolentutkimus–Genusforskning: Kasvatus, koulutus ja sukupuoli [Education and gender] 27:4.

Kirjan luvut

Elomäki, Anna ja Johanna Kantola (2017) Austerity politics and feminist resistance in Finland: From established women's organizations to new feminist initiatives. In Gender and the Economic Crisis in Europe: Politics, Institutions and Intersectionality. Kantola, J. & Lombardo, E. (toim.). Springer, s. 231-255.

Elomäki, Anna (2011) Politiikan siveellisyys ja siveellisyyden politiikka suomalaisten naisasianaisten teksteissä. Teoksessa Siveellisyydestä seksuaalisuuteen: Poliittisen käsitteen historia.Pulkkinen, T. & Sorainen, A. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Tärkeimmät yleistajuiset julkaisut ja raportit

Elomäki, Anna ja Hanna Ylöstalo (toim.) (2018) Tasa-arvoa talousarvioon – sukupuolitietoinen budjetointi ja talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi. 

Elomäki, Anna ja Anita Haataja (toim.) (2018) Vero- ja etuusmuutosten vaikutus sukupuolten taloudelliseen tasa-arvoon. 

Elomäki, Anna ja Hanna Ylöstalo (2018) Sukupuolitietoinen budjetointi Suomen valtionhallinnossa - nykytila, haasteet ja suositukset kehittämistyölle. 

Elomäki, Anna (2018) Sukupuolitietoinen budjetointi - muiden maiden hyvät käytännöt.  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 22/2018. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.

Elomäki, Anna (2018) Feministisempää talouspolitiikkaa. Helsinki: Kalevi Sorsa -säätiö.

Elomäki, Anna (2014) Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen valtionhallinnossa, 2004-2014. Arvioiva selvitys. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:40 Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Elomäki, Anna (2012) The price of austerity: The impact on women's rights and gender equality in Europe. European Women's Lobby.

 

 

 
Ylläpito: anna.elomaki@uta.fi
Muutettu: 17.9.2018 22.27 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti