Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
anneli_kuva kotisivulle.jpg

Anttonen Anneli

professori (sosiaalipolitiikka), vastaanotto ke 11-12
Puhelin: 050 318 6063
Sähköposti: Anneli.Anttonen@uta.fi
Työhuone: LINNA 5095

Research projects at the moment

Who provides, who pays, who benefits? 2011-2012, University of Tampere

The New Care Consumer, 2009-2012, Academy of Finland

The loca Governance of Elderly Care, 2012-2015, Social Insurance Institution (Kela)

Latest publications

Mahon, Rianne & Anttonen, Anneli & Brennan, Deborah & Bergqvist, Christina & Hobson Barbara (2012) Convergent Care Regimes: Child Care Arrangments in Australia, Canada, Finland and Sweden. Journal of European Social Policy Vol 22: 4.

Anttonen, Anneli, Häikiö Liisa & Stefansson, Kolbeinn (eds) (2012) Welfare State, Universalism and Diversity. Edward Elgar, Cheltenhamn, 202 pages.

Anttonen, Anneli & Häikiö, Liisa & Stefansson, Kolbeinn & Sipilä, Jorma (2012) Universalism and the challenge of diversity. In Anttonen, Anneli & Häikiö, Liisa & Stefansson, Kolbeinn (eds) Welfare State, Universalism and Diversity. Edward, Elgar, Cheltenhamn, 1-15.

Anttonen, Anneli & Sipilä, Jorma (2012) Universalism in British and Scandinavian social policy debates. In Anttonen, Anneli & Häikiö, Liisa & Stefansson, Kolbeinn (eds) Welfare State, Universalism and Diversity. Edward, Elgar, Cheltenhamn, 16-41.

Anttonen, Anneli & Häikiö, Liisa & Stefansson, Kolbeinn (2012) The future of the welfare state: rethinking universalism. In Anttonen, Anneli & Häikiö, Liisa & Stefansson, Kolbeinn (eds) Welfare State, Universalism and Diversity. Edward, Elgar, Cheltenhamn, 187-196.

Häikiö, Liisa, Aerschot Van, Lina & Anttonen, Anneli (2011) Vastuullinen ja valitseva kansalainen: vanhushoivapolitiikan uusi suunta. [Responsible citizen making choices: new direction of elder care policies] Yhteiskuntapolitiikka Vol. 76:3, 2011, 239-249.

Anttonen, Anneli & Häikiö, Liisa (2011) Care ‘going market’: Finnish elderly-care policies in transition. Nordic Journal of Social Research, Special Issue: Welfare-state change, the strengthening of economic principles, and new tensions in relation to care in Europe. Vol 2 (2011), 1-21. Location: https://boap.uib.no/index.php/njsr.

Häikiö, Liisa & Anttonen, Anneli (2011): Local welfare governance structuring informal carers’ dual position. International Journal of Sociology and Social Policy, 31(3/4), 363–384.

Anttonen, Anneli & Zechner, Minna (2011) Theorising care and care work. In Pfau-Effinger, Birgit & Rostgaard, Tine (eds) Care, Work and Welfare in Euorpe. Palgrave Macmillan, Houndmills, 15-34.

Anttonen, Anneli (2011) Hoivan sosiaaliset merkitys [Social meanings of care]. In Kotiranta, Tuija & Niemi, Petteri & Haaki, Raili (eds) Sosiaalisen toiminnan perusta [The foundations of social activities]. Gaudeamus, Helsinki, 135-151-

Anttonen, Anneli & Häikiö, Liisa (2011) From social to active citizenship? Tensions between policies and practices in Finnish elder care. In Tonkens, Evelien & Newman, Janet (eds) Summoning the Active citizen: Responsibility,  Participation and Choice in Western Europe. Amsterdam University Press, Amsterdam, 67-85.

Anttonen, Anneli & Sipilä, Jorma (2010) Universalismi Britannian ja Pohjoismaiden sosiaalipolitiikassa [Universalism in the British and Nordic Social Policies]. Janus 18(2), 104-120.

Anttonen, Anneli (2010) Dinamismo y activación de los mayores en Europa. In Mulas-Cranados (coord.) FIIAPP (ed.) El Estado Dinamizador. Nuevos riesgos, nuevas políticas y la reforma del estado de bienestar en europa. Editorial Complutense, Madrid, 243-256.

Sipilä, Jorma & Anttonen, Anneli (2010) Miten hyvinvointivaltio muutti elämäämme? [How did Welfare State Change our Life?] In Suomalaisen arjen suuri tarina [The story of Finnish Everyday Life]. WSOY, Helsinki, 30-61 (reprinted).

Sipilä, Jorma & Anttonen, Anneli & Kröger, Teppo (2009) A Nordic Welfare State in Post-industrial Society. In Powell, Jason L & Hendricks, Jon (eds) The Welfare State n Post-industrial society. A Global Perspective. Springer, Dordrecht, 181-200.

Anttonen, Anneli & Valokivi, Heli & Zechner, Minna (eds.) (2009) Hoiva: tutkimus, politiikka, arki [Care – research, policy and everyday life]. Vastapaino, Tampere, 298 pages.

Anttonen, Anneli, Valokivi, Heli & Zechner, Minna (2009) Johdanto [Introduction]. In Anttonen, Anneli & Valokivi, Heli & Zechner, Minna (eds.) Hoiva: tutkimus, politiikka, arki [Care – research, policy and everyday life]. Vastapaino, Tampere 2009, 7-15.

Anttonen, Anneli & Zechner, Minna (2009) Tutkimuksen lähestymistapoja hoivaan [Theoretical approaches to care]. In Anttonen, Anneli & Valokivi, Heli & Zechner, Minna (eds.) Hoiva: tutkimus, politiikka, arki [Care – research, policy and everyday life]. Vastapaino, Tampere 2009, 16-53.

Anttonen, Anneli (2009) Hoivan yhteiskunnallistuminen ja politisoituminen [Public policies of care]. In Anttonen, Anneli & Valokivi, Heli & Zechner, Minna (eds.) Hoiva: tutkimus, politiikka, arki [Care – research, policy and everyday life]. Vastapaino, Tampere 2009, 54-98.

Anttonen, Anneli & Sointu, Liina & ja Valokivi, Heli & Zechner, Minna (2009) Lopuksi. In Anttonen, Anneli & Valokivi, Heli & Zechner, Minna (eds) Hoiva: tutkimus, politiikka ja arki. Vastapaino, Tampere, 238-255.

Sipilä, Jorma & Anttonen, Anneli (2008) Hyvinvoinnin tuottaminen ikääntyneille. [Welfare Production and Old People]. Juhlakirja. Pentti Arajärvi. Joensuun yliopiston  oikeustieteellisiä julkaisuja. Joensuun yliopisto, Joensuu, 79-94.

Sointu, Liina & Anttonen, Anneli (2008) Omaistaan hoivaavan arki. Rakastamista, sitoutumista ja jaksamista. [Informal Care and Everyday Life]. In Lipponen, Päivi (ed.) Rakas velvollisuus. Omaishoitajan arjen haasteet. Kirjapaja, Helsinki, 21-63.

Anttonen, Anneli (2011) Mitä vikaa on julkisesti tuotetuissa palveluissa? [What’s wrong with public service provision?], Helsingin Sanomat, Mielipide C 15, 5.11.2011 (newspaperarticle).

Anttonen, Anneli (2011) Hoivapalvelujen kilpailuttaminen ongelmallista [Tendering social care services is problematic]. Aamulehti Lukijalta-sivut B 17, 21.4.2011 (newspaper article).

Zechner, Minna & Valokivi, Heli & Anttonen, Anneli (2009) Palveluasuminen on kunnalle edullista. Aamulehti Lukijalta A 18, 18.6.2009 (mielipide).

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 26.9.2012 9.18 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti