Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Briitta Koskiaho-Cronström

Tutkimustoimintaa kuvaavat artikkelit 'Kilpailuttamisen vaikutuksia: Sosiaalipoliittisten palvelujen kulttuurin murros kohti dualismia' (2007) ja  Jälkeen markkinoistumisen: Miten sosiaalinen kysymys ratkaistaan oikeudenmukaisesti tulevaisuudessa? (2010)

Ura yliopistossa:

 • YTT 1969 Yhteiskunnallinen korkeakoulu (nyk. Tampereen yliopisto)
 • yhteiskuntapolitiikan apulaisprofessori 1970-72 Jyväskylän yliopisto
 • sosiaalipolitiikan apulaisprofessori 1972-1980 Tampereen yliopisto
 • sosiaalipolitiikan professori 1980-2004 Tampereen yliopisto
 • professori emerita 2005-

Nykyiset tutkimusintressit:

 • sosiaalipolitiikka ja kvasimarkkinat, kilpailuttaminen, yksityistäminen,
  kansalaisyhteiskunnan suhde markkinoistamiseen (2006-2010)
 • sosiaalipolitiikka markkinoistumisen jälkeen: kumppanuuden sosiaalipolitiikka eli yhteisöllistäminen, yhteiskunnalliset yritykset, vapaaehtoistoiminta ja kansalaisten vastuuttaminen (2010- )

Viimeaikaiset julkaisut:

2012

 • Koskiaho, Briitta: Kenellä on vastuu hoivamarkkinoilla? Tesso 2/2012, 32-34.
 • Koskiaho, Briitta: Onko sosiaalipolitiikka nykyisin toimintatavoin turhaa puuhaa? Sosiaalitieto 4/2012, 17-18.
 • Koskiaho, Briitta: Vastaako vanhustenpalvelulaki huutoonsa? Sosiaalitieto 7-8/2012, 20-21.
 • Koskiaho, Briitta: Brittien Suuri yhteiskunta – yhteisöllisen vahvistamisen koe. Sosiaalitieto 12/2012, 8-10.
 • Koskiaho, Briitta: Vanhojen ihmisten hoivamarkkinat – epävarmaa bisnestä. Vanhustyö 2/2012.
 • Koskiaho, Briitta: Britannia luo uutta yhteiskuntamallia.  Helsingin Sanomat. Vieraskynä  4.6.2012.

2011

 • Koskiaho Briitta (2011) Palvelujen henkilökohtaistaminen luo uutta sosiaalipoliittista kulttuuria Britanniassa. Sosiaalitieto 1/2011, 24-25.
 • Koskiaho Briitta (2011) Ruotsissa kansalaiset saavat valita terveyspalvelunsa. Sosiaalitieto 3/2011, 12-13.
 • Koskiaho Briitta (2011) Ei enää tavallista bisnestä. Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiskunnallisiin yrityksiin. Sosiaalitieto 7-8/2011, 20-21.
 • Koskiaho Briitta (2011) Markkinoilta kumppanuuteen. Sosiaali- ja terveysviesti 2/2011, 16-17.
 • Koskiaho Briitta (2011) Yhteiskuntatieteet muutoksen kourissa. Kolumni. Aikalainen 4/2011, 10.
 • Koskiaho Briitta (2011) Evan innoton visio. Onko hyvinvointivaltiolla tulevaisuutta. EVA. Helsinki 2011. Puheenvuoro. Aikalainen 5/2011, 12.
 • Koskiaho Briitta (2011) Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa. (käsikirjoitus jätetty 6.12.2011) kustantajan arvioitavaksi.

2010

 • Koskiaho Briitta (2010) Vain täydellinen läpinäkyvyys takaa yksityisten ja julkisten toimien laadun. Sosiaalitieto 10/2010, 14
 • Koskiaho Briitta (2010) Suuri yhteiskunta ja muuta uutta brittisosiaalipolitiikkaa. Sosiaalitieto 6-7/ 2010, 20-21.
 • Koskiaho Briitta (2010) Sosiaalipalvelujen markkinoistaminen vaikuttaa myös alan koulutukseen. Sosiaalitieto 5/2010, 17.
 • Koskiaho Briitta (2010) Vanhoille ihmisille valta ja vastuu päättää omista palveluistaan. Sosiaalitieto 2/2010, 20-21.

2009

 • Koskiaho, Briitta (2009) Arvokas elämä vanhana palveluiden perustaksi. Gerontologia 2/2009, 109-110. 
 • Koskiaho Briitta (2009) Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön yhteistyö – vaivan paikka. Ajan särmä. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1949-2009. Tampereen yliopisto. Tampere, 89-95. 
 • Koskiaho Briitta (2009) Laitoksen yö on eri asia kuin päivä. Sosiaalitieto 4/2009, 11-13.

2008

 • Koskiaho Briitta (2008) Kilpailuttamisen kustannukset voivat yllättää. Sosiaaliturva 1/2008, 24-25.
 • Koskiaho Briitta (2008) Kohti yksilöllistä vapautta. Sosiaaliturva 5/2008, 20-21.
 • Koskiaho Briitta (2008) Lasten sijoittaminen liiketoimintaa Britanniassa - haluammeko samaa? Sosiaaliturva 8/2008, 24-25.
 • Koskiaho Briitta (2008), Britannian sosiaalipolitiikka palasi 1600-luvulle: Sosiaalipalvelujen henkilökohtaistaminen huolehtii vain köyhimmistä. Kuntalehti 18/2008, 58.
 • Koskiaho Briitta (2008) Tilaamisesta henkilökohtaistamiseen. Kolumni. Sosiaali- ja terveysviesti 5/2008, 7.
 • Koskiaho Briitta (2008) Är stiftelseledda sjukhus lösningen? Debattartikeln. Hufvudstadsbladet 2.10.2008.
 • Koskiaho Briitta (2008) Valtaavatko konsernit hoivamarkkinat? Alakerta. Aamulehti 22.2.2008.
 • Koskiaho Briitta (2008) Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa. Palvelutalous ja sosiaalipolitiikka Englannissa, Ruotsissa ja Suomessa. Vastapaino. Tampere 2008, 331 s.
 • Koskiaho Briitta (2008) Mitä on hyvinvointi? Teoksessa: De urbe uloa. 2001 Suomalaisen yhteiskunnan murros ja hyvinvointi.Toim. Ritva Tienari ja Vesa Pynttäri. Suomen kotiseutuliiton julkaisuja A:19. Ei painopaikkaa, ss. 10-16.

2007

 • Koskiaho Briitta (2007) Vanhuspalvelujen näennäisyksityistäminen vaatii tiukkaa valvontaa. Sosiaaliturva 5/2007, 16-17.
 • Koskiaho Briitta (2007) Englannissa sosiaalipalveluiden tarkkaa valvontaa pidetään välttämättömänä. Sosiaaliturva 9-10/2007, 24-25.
 • Koskiaho Briitta (2007) Brittiläinen sosiaalipolitiikka: yksityisiä palveluita ja kansalaisten omaa vastuuta. Sosiaaliturva 16/2007, 18-19,

2006

 • Koskiaho Briitta (2006) Sosiaalipolitiikka yksityistämisensä polun alussa. Sosiaaliturva 3/2006, 16-19.
 • Koskiaho Briitta (2006) EU:ssa kamppaillaan palveludirektiivistä. Sosiaaliturva 4/2006, 14-16.
 • Koskiaho Briitta (2006) Tilaaja-tuottajamalli Tukholmassa: Kohti pehmeiden palvelujen markkinoita. Sosiaaliturva 5 /2006, 18-20.
 • Koskiaho Briitta (2006) Suomi on yksityistämisen perässäkulkija. Sosiaaliturva 6/2006, 18-19.
 • Koskiaho Briitta (2006) Tampere avaa tietä yksityistämiselle. Sosiaaliturva 7/2006, 20-21.
 • Koskiaho Briitta (2006) Palveludirektiivi. Sosiaaliturva 8/2006, 4.

Kirja-arvostelut  2006-2011

 • Koskiaho Briitta Jäävätkö sosiaalipoliitikot itkumuurille vaikeroimaan maailman ajaessa ohi?
  Raija Julkunen, Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. STAKES. Helsinki. 2006, 308 sivua. Kirja-arvostelu. Sosiaaliturva 2 /2007, 24-25.
 • Koskiaho Briitta Sosiaalipolitiikan mennyt kulta-aika ja nykymuutos.
  Raija Julkunen, Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. STAKES. Helsinki. 2006, 308 sivua. Kirja-arvostelu. Sosiologia 1/2007, 57-58.
 • Koskiaho Briitta Jääkö kukaan vierellesi, kun olet vanha ja avuton?
  Tarja Tallqvist ja Elina Simonen, Kuka vierelles jää. Lähihoitajan raportti. Otava 2007. Kirja-arvostelu. Sosiaaliturva 11/2007, 25.
 • Koskiaho Briitta Sosiaalipedagogiikkaa ja kansalaiskasvatusta.
  Leena Kurki & Elina Nivala (toim.), Hyvä ihminen ja kunnon kansalainen. Johdatus kansalaisuuden sosiaalipedagogiikkaan. Tampere University Press, 251 sivua. Kirja-arvostelu. Aikuiskasvatus 4/2007, 320-322.
 • Koskiaho Briitta (2011) Tärkeä asiakas? Asiakkuus sosiaalityössä, toim. Merja Laitinen ja Anneli Pohjola. Gaudeamus 2010. Kirja-arvostelu. Sosiaalitieto 7-8/2011, 28-29. 

 

Esitelmät

2012

 • Olemmeko mekin matkalla markkinoistamisesta Suuren yhteiskunnan ideaalin toteuttamiseen kuten britit? Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus – mitä kohti olemme menossa? Sosiaali- ja terveyspalvelut, mitä seuraavaksi? Kutsuseminaari. Tampereen ammattikorkeakoulu 19.1.2012.
 • Kumppanuuden sosiaalipolitiikka – Mitä se edellyttää julkiselta sektorilta ja asiakkaalta. Aluehallintovirastojen sosiaalihuollon ylitarkastajien päivä. Tampereen yliopisto 25.1.2012.
 • Aktiivinen kansalaisuus – kansalaisten osallistuminen uhka vai mahdollisuus? Ihmisarvofoorumi 2012. Helsingin Diakonissalaitos 25.10.2012.
 • Kumppanuuden sosiaalipolitiikka. Saksasta Britannian kautta Suomeen. Valtakunnallisen työvoiman palvelukeskus –toiminnan juhlaseminaari. Helsinki, Paasitorni 9.11.2012.

2011

 • Sosiaalityön paikka ja mahdollisuudet yhteiskunnassa. Paneeli, alustus ja keskustelu. Valtakunnalliset sosiaalityön tutkimuksen päivät: Sosiaalityön paikka tieteessä ja yhteiskunnassa. Helsingin yliopisto, Helsinki 18.2.2011.
 • Tuotteistamisen jälkeen – uudet palveluvaihtoehdot. Esitelmä. Talentia workshop. Sosiaalialan asiantuntijapäivät: Sosiaalipalvelut – muutoksen avain, Vanha Satama. Helsinki 17.3.2011.
 • Onko brittiläinen Suuri Yhteiskunta myös Suomen tulevaisuus? Jääkö vastuu vapaaehtoistyölle? Esitelmätilaisuus. Elämän puun palvelutalo, Tampere 19.3.2011.
 • Globaalin ja lokaalin haaste sosiaalityön tutkimuksessa. Paneeli, alustus ja keskustelu. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran seminaari: Sosiaalityön tutkimuksen tulevaisuus, Tieteiden talo, Helsinki 15.6.2011.
 • Mitä markkinoistumisen jälkeen? Sosiaali- ja terveyspalvelut hyvinvointiyhteiskunnassa sekä kilpailutaloudessa, mitä seuraavaksi? Esitelmä- ja keskustelutilaisuus, Tampereen Vihreät r.y. ym., Tampereen yliopisto, Linna, Tampere 29.9.2011.
 • Yhteiskunnalliset yritykset hyvinvointipolitiikan uudistajina. Esitelmä.FinSERN-tutkimuskonferenssi, Diakoniakorkeakoulu, Helsinki 16.11.2011.
 • Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa – mitä se edellyttää julkiselta sektorilta ja ikääntyneeltä? Esitelmä. Kansallinen ikääntymisen foorumi 2011: Itsemääräävä ja itsepärjäävä ikäihminen. Kelan päätalo 23.11.2011.

2010

 • Tilaaja-tuottajamalli ja kilpailuttaminen Britanniassa ja Tampereella. TAMK, Terveyden edistämisen jatkokoulutusohjelma, Tampere. 14.1.2010.
 • Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa vaiko halpamyymälässä? Espoon kaupunki, Espoo. 26.1.2010.
 • ”Asiakas johtaa prosessia”. Sosiaaliasiamiespäivät, Kuntaliitto, Helsinki. 5.2.2010.
 • Ostoksilla hyvinvointipalvelujen tavaratalossa vaiko halpamyymälässä? Tasvina, Tampere 11.2.2010.
 • Millaisia palveluita kenelle? Paneelikeskustelualustus. Hyvinvointikuntafoorumi. Sosiaaliturvan Keskusliitto, Kuntaliitto, Helsinki. 17.2.2010
 • Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa? Sosiaali- ja terveysjohtamisen jatkokoulutusohjelma, Kuopion yliopisto,Kuopio.16.4.2010.
 • Hyvinvointipalvelujen markkinoistaminen. JHL, Helsinki. 21.4.2010.
 • Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa vaiko halpamyymälässä Pohjolassa? Pohjola-Norden i Ekenäs, Tammisaari, Raasepori. 27.4.2010.
 • Choice and voice? Sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinoistaminen. Sosiaalipoliittinen Yhdistys, Sosiaalilääketieteellinen Yhdistys, Helsinki. 10.5.2010.
 • Tasa-arvosta vapaan valinnan kautta yhteisöön. Kohti itsenäistä vanhuutta –seminaari. Tampereen kaupunki, Elonpolkuja-verkosto, Tampere. 8.10.2010.

2009

 • Matkallako ei-sosiaalipolitiikkaan? Sosiaali- ja terveyspalvelujen tie julkisesta yksityiseen, kokemuksia Englannista ja Suomesta. Terveyden edistämisen jatkokoulutusohjelma. PIRAMK, myöh. TAMK, Tampere. 9.1.2010.
 • Minkä varassa tulevaisuuden hyvinvointia? Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi, STKL, Lahti. 30.1.2009
 • Onko mahdollista, että vanhus olisi palvelukansalainen? Palvelujen markkinoistaminen ja kansalaisvaikuttaminen Englannissa 2000-luvulla. Valtakunnalliset kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. 5-6.2.2009.
 • Eurooppalaisia kokemuksia hyvinvointipalveluiden muutoksesta. Eurooppalaisia kokemuksia sosiaaliturvan muuttamisesta –työkokous. STKL ja Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. 23.2.2009.
 • Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa Suomessa ja Tampereella. Tampereen ev.lut. seurakuntien diakoniatyön juhlaseminaari, Tampere. 6.3.2009.
 • Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus: Ketä varten uudistetaan sosiaali- ja terveyspalveluja, virkamiehiä, poliitikkoja, yrityksiä vai kansalaisia varten? Sosiaalialan asiantuntijaseminaari, A-klinikkasäätiö, Helsinki 20.4.2009.
 • Kiitospuhe, Sosiaaliturvan tunnustuspalkinto 2009. Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivät, STKL, Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaalijohto ry, Helsinki 21.4.2009.
 • Sosiaalipolitiikan markkinoistaminen. SOSPOL-netin II kesäkoulu. Tampereen yliopisto, Voionmaan opisto, Ylöjärvi. 29.5.2009.
 • Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? Toimittajien jatkokoulutus, SYKE, Finn-Medi, Tampere 15.9.2009.
 • Mihin menet sosiaalipolitiikka? Lasse Murron juhlaseminaari, Säätytalo, Helsinki 21.10.2009.
 • Maltaat mummojen kukkaroista? Sosiaalipalvelut ikääntyneiden omalle vastuulle. Eduskunnan naiskansanedustajien verkoston seminaari, Eduskunta, Helsinki 3.11.2009.

2008

 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden tie julkisesta yksityiseen, kokemuksia Englannista, Ruotsista ja Suomesta. Ikääntymisen yhteiskunnalliset haasteet  – tulevaisuus Tammisaaren näkökulmasta –seminaari, Tammisaaren seurakuntakeskus. Tammisaari 6.3. 2008.

Haastattelut tutkimuksesta

2012

 • Voima 7/2012 (Yhteinen päiväkoti)
 • Motiivi 10/ 2012 (Väitteet puntarissa)

2008

 • Lehdet: Socius; Aikalainen, Kaleva, Kansanuutiset, Eläkeläinen
 • Radio ja TV: Sisuradio, Ruotsi; Tampereen radio; TV1 uutiset, Yle-uutiset, TV 2 Ajankohtainen kakkonen, kaksi kertaa

2009

 • Lehdet: Motiivi; Itä-Savo ja Länsi-Savo; Ahjo; Verkkolehti HAUS; Mediuutiset
 • Radio ja TV: Radio 1; Yle-uutiset; TV 2 Akuutti;

2010

 • Lehdet: Terveys ja talous
 • Radio ja TV: Radio I (Viikon kirja)

 

Tampereen yliopiston julkaisu-, hanke- ja asiantuntijarekisteriin (SoleCRIS)

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 20.10.2014 9.16 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti