Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Eerika Finell

Eerika Finell

yliopistonlehtori (sosiaalipsykologia)

Puhelin: 050 318 7646
Sähköposti: Eerika.Finell@uta.fi
Työhuone: LINNA 5063

Vastaanotto: sopimuksen mukaan

   


Asiantuntemus:

 • Sisäilmaongelmat ja psykososiaalinen hyvinvointi
 • Kansalliset symbolit
 • Ryhmien väliset suhteet
 • Ryhmät ja identiteetit


Käynnissä oleva tutkimus:

Sisäilmaongelmat ja koulu: poikkitieteellinen tutkimusprojekti analysoi laadullisin ja määrällisin menetelmin sisäilmaongelmien vaikutusta koululaisten psykososiaaliseen hyvinvointiin ja koettuun sisäilmaan.

Mamanet: monimenetelmällinen tutkimusprojekti analysoi, millaisia keskinäisiä sosiaalisia suhteita samalla alueella asuvat pienten lasten äidit luovat. Projektin kotisivut osoitteessa: https://projects.tuni.fi/mamanet/.

Kansallisten symboleiden merkityksen muutos suomalaisten nuorten keskuudessa vuosina 2002, 2008 ja 2014:  tutkimusprojekti tutkii määrällisin ja laadullisin menetelmin suomalaisiin kansallisiin symboleihin liittyviä merkityksiä ja niiden muutosta.

 

Julkaisut:

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit    

 1. Finell, E., Portman, A., & Silfver-Kuhalampi, M. (In press). Christianity as a criterion of nation in Finland among upper secondary school students in 2002, 2008 and 2014. To be in Sinnemäki, K., Portman, A., Tilli, J. & Nelson, R. H (eds.), On the Legacy of the Reformation in Finland: Societal Perspectives. Studia Fennica Historica -series. Helsinki: Finnish Literature Society.

 2. Finell, E. (2019). The nation, social networks and meaning: qualitative research on autobiographical memories associated with the national flag-raising rituals among Finnish adolescents. Political Psychology,40, 21-36.

 3. Finell, E., Tolvanen, A., Pekkanen, J., Minkkinen, J., Ståhl, T. & Rimpelä, A. (2018).  Psychosocial problems, indoor air-related symptoms and perceived indoor air quality among students in schools without indoor air problems: A longitudinal study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15, 1497, doi: 10.3390/ijerph15071497.

 4. Finell, E., Tolvanen, A., Haverinen-Shaughnessy, Laaksonen, L., Karvonen, S., Sund R., Luopa, L., Pekkanen, J. & Ståhl, T. (2018). An association between schools’ indoor air problems and perceived school’s social climate – a multilevel structural equation analysis. Science of the Total Environment, 624, 1504-1512.

 5. Finell, E., Seppälä, T. & Suoninen, E. (2018). “It was not me who was sick, it was the building”.  A qualitative study on rhetorical identity management strategies of indoor air sufferers in workplaces. Qualitative Health Research, 28, 1366-1377.

 6. Finell, E. & Seppälä, T. (2018).Indoor air problems and experiences of injustice in the workplace: a quantitative and a qualitative study. Indoor Air, 28, 125–134.

 7. Minkkinen, J., Lindfors P., Kinnunen, J., Finell, E., Vainikainen M-P., Karvonen, S., Rimpelä A. (2017). Health as a predictor of students’ academic achievement –a three-level longitudinal study of Finnish adolescents. Journal of School Health, 87, 902-910.

 8. Finell, E. (2017). Patriotism. Moghaddam, F.M. (toim.), The Sage Encyclopedia of Political Behavior. Vol 2 (pp. 589-590). Thousand Oaks, CA: Sage.

 9. Finell, E., Haverinen-Shaughnessy, U., Tolvanen, A., Laaksonen, L., Karvonen, S., Sund R., Saaristo, V., Luopa, L., Ståhl, T., Putus, T., & Pekkanen, J. (2017). The associations of indoor environment and the psychosocial factors on subjective evaluation of indoor air quality among lower secondary school students: a multilevel analysis. Indoor Air, 27, 329-337.

 10. Finell, E. & Zogmaister, C. (2015). Blind and constructive patriotism, national symbols and outgroup attitudes. Scandinavian Journal of Psychology, 56, 189-197.

 11. Finell, E., Olakivi, A., Liebkind, K, & Lipsanen, J. (2013). Does It matter how I perceive my nation?: National symbols, national identification and attitudes toward immigrants. Scandinavian Journal of Psychology, 54, 529-535.

 12. Graf. S., Bilewicz, M., Finell, E., & Geschke, D. (2013). Mind your language: Effects of linguistic abstractness on intergroup bias. Journal of Language and Social Psychology 32, 62 - 83.

 13. Finell, E., & Liebkind, K. (2010). National symbols and distinctiveness: Rhetorical strategies in creating distinct national identities. British Journal of Social Psychology, 49, 321–341.

 14. Mähönen, T. A., Jasinskaja-Lahti, I., Liebkind, K., & Finell, E. (2011). Perceived importance of contact revisited. Group Processes & Intergroup Relations, 14, 19-30.

 15. Mähönen, T. A., Jasinskaja-Lahti, I., Liebkind, K., & Finell, E. (2010). Perceived normative pressure and majority adolescents’ implicit and explicit attitudes towards immigrants. International Journal of Psychology, 45, 182-189.

 16. Sinisterra, J., Finell, E., & Geschke, D. (2009). “I can feel we don't like them”: On the emotional nature of prejudice.  I. Jasinskaja-Lahti, & T. A. Mähönen (toim.), Identities, intergroup relations and acculturation – The cornerstones of intercultural encounters (pp. 125-136). Helsinki: Gaudeamus.

  

 Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset 

 1. Finell, E. (2013). Lectio preacursoria: Kuinka kansalliset symbolit ovat yhteydessä maahanmuuttajiin kohdistuneisiin asenteisiin? Psykologia, 48, 124-127.

 2. Finell, E., & Olakivi, A. (2012). Paikkaidentiteetit pyhtääläisen ajan pyörteessä. K. Helkama & A. Olakivi (toim.): Muuttuva Pyhtää - muuttuva Suomi. Arvot, työ ja identiteetti 1975-2007 (s. 147-169). Helsinki: Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 19.

 3. Helkama, K., Finell, E., & Pirttilä-Backman, A-M. (2009). A new sense of community? Changes in values and local identification at Pyhtää 1993-2007. J. Nikula (toim), Rural motifs. Essays in honour of professor Leo Granberg (pp. 63-75). Aleksanteri series 5.

   

 Tieteelliset kirjat (monografiat)

 1. Finell, E. (2012). National symbols, their meanings, and how they relate to national identification, outgroup attitudes and national sentiments: Rhetorical, correlational and experimental studies. Publications of the Department of Social Research 12/2012*

    

 Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut 

 1. Haverinen-Shaugnessy, U., Finell, E. & Wiss, K. (2016). Koulujen sisäilmatutkimukset ja tarkastusten kehittäminen. Tutkimusta tiiviisti 8/2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

 2. Finell, E. (2017). Syrjintä ja työpaikan sisäilmaongelmat. Hengityskanava 12.12.2017 http://www.hengityskanava.fi/etusivu/artikkeli/syrjinta-ja-tyopaikan-sisailmaongelmat.html

 3. Finell., E (2018). Tapasimme tutkijan. Psykologia-lehti, 2018/1.

   

 Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut 

 1. Finell, E. (2013). Kansalliset symbolit ja asenteet maahanmuuttajia kohtaan. Sosiaalipsykologi-lehti, 18-21.

 2. Finell, E (2018). Koulujen sisäilmaongelmat ja opettaja-oppilassuhteet. Blogivieraat, Suomen vanhempainliitto 15.6.2018, http://www.vanhempainliitto.fi/uutiset/blogivieraat/104/koulujen_sisailmaongelmat_ja_opettaja-oppilas_suhteet


 

 

 

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 14.6.2019 8.47 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti