Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Esa Jokinen

D.Soc.Sc. Esa Jokinen

Puhelin: +358 40 5885334, +358 50 3186101

Huone: Linna 5035

Vastaanotto: Sopimuksen mukaan

Erityiset tutkimus- ja opetusalat:

  • Kuntarakenneuudistus, arviointitutkimus, maa-asiantuntija /
    Restructuring local government, evaluation research, country expert

  • Toimintatutkimus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä /
    Action research as a tool for developing welfare services

  • Työmarkkinat, koulutus, työelämän laatu /
    Labour market, education, quality of working life

Hankkeita:

Pirstoutuvatko työurat? Työsuojelurahaston tutkimushanke (2018-2020). Hankkeen vastaava Satu Ojala, Työelämän tutkimuskeskus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisulkoistukset - sopimukset, kustannusvaikutukset ja palvelun laatu (2018). Hankkeen vastaava Liina-Kaisa Tynkkynen, terveystieteet.

Julkaisuja:

Jokinen, Esa (2017). Näkökulmia arviointitutkimukseen. Henkilöstö kuntauudistuksessa. Akateeminen väitöskirja. (Perspectives on evaluation research. Personnel in the midst of local government reform. Academic dissertation.) Acta Universitatis Tamperensis 2285. Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0452-2.

Jokinen, Esa (2017). Coping with the crisis in Finland: Challenging times for social dialogue. Teoksessa I. Guardiancich & O. Molina (toim.) Talking through the crisis. Social dialogue an industrial relations trends in selected EU countires. Geneva: ILO. 83-106. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201708142265.

Jokinen, Esa (2017). Arjen ammattilaiset. Järjestökentän työelämän laadun selvitys. (Everyday professionals. Study on the third sector quality of working life.) Työelämän tutkimuskeskuksen työpapereita 95/2017. Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0517-8.

Shemeikka, R. & Aho, S. & Jokinen, E. & Järnefelt, N. & Kaakinen, M. & Kivimäki, R. & Korkeamäki, J. & Mertala, S. & Mäkiaho, A. & Parkkinen, M. & Pitkänen, S. & Terävä, K. & Vuorento M. (2017). Työurien jatkaminen vaatii yhteisöllisyyttä ja yhteistoiminnallisuutta. TYPYKE-hankkeen loppuraportti. (Extending working careers requires communality and collaboration. Final report of TYPYKE Project.) Publication series of the Government's analysis, assessment and research activities 38/2017. http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=19302.

Heiskanen, Tuula & Jokinen, Esa (2015). Resources and Constraints of Line Manager Agency in Municipal Reforms. Nordic Journal of Working Life Studies, Vol 5, No 3. http://www.nordicwl.com/heiskanen-jokinen-2015-resources-and-constraints-of-line-manager-agency-in-municipal-reforms/

Arnkil, Robert & Spangar, Timo & Jokinen, Esa & Tuusa, Matti & Pitkänen, Sari (2015). Kokonaisvoimavarat käyttöön työllisyyden edistämisessä. Kuntakokeilun seurantatutkimuksen loppuraportti. (Overall resources utilized. Final report of the follow-up research on the municipality experiment on employment). Ministry of Employment and Economy. Employment and Entrepreneurship 47/2015. https://www.tem.fi/files/43423/TEMjul_47_2015_web_10072015.pdf.

Jokinen, Esa & Kalliola, Satu (2014). Yhteistoiminta innovaatioiden lähteenä kunnissa – arvostavaa arviointia. (Collaboration as means of innovation in municipalities – appreciative inquiry and evaluation.) Teoksessa Terttu Pakarinen & Tiina Mäki (toim.) Henkilöstöjohtaminen kurkiauran kärkeen. Uudistumisen sykettä palveluihin. (Human resource management to the top. Renewing services.) Helsinki: Edita. 166–176.

Meklin, Pentti & Pekola-Sjöblom, Marianne (toim.) (2012). Parasta Artun mitalla II. (Summary report on evaluation of local government reform PARAS.) Paras-Arttu-ohjelman tutkimuksia nro 23. Acta 242. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.

Arnkil, Robert & Spangar, Timo & Jokinen, Esa (2012). Selvitys heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluista Pohjoismaissa sekä Alankomaissa, Iso-Britanniassa, Saksassa ja Ranskassa. (Transnational mapping for work and employment policies and services for people in a weak labour market position in Nordic countries, Netherlands, Great Britain, Germany and France.) Employment and entrepreneurship 10/2012. Ministry of Employment and the Economy Publications. Helsinki: Edita.

Spangar, Timo & Arnkil, Robert & Jokinen, Esa & Jääskeläinen, Paul & Keskinen, Anita (2011). Työlähtöisen kuntoutuksen ja työterveyshuollon lupaavista käytännöistä viisaaseen toisen asteen levittämiseen. Työläs- ja iTyöläs-hankkeiden ulkoisen arvioinnin loppuraportti. (Evaluation of work-place oriented occupational health services and rehabilitation development programme.) Work Research Centre Working Papers 86. University of Tampere.

Arnkil, Robert & Heiskanen, Tuula & Jokinen, Esa & Nakari, Risto & Piispa, Leena (2008). Työurien pidentäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Valtionhallinnon työhyvinvointiohjelman arviointi. (Extending working careers and promoting well-being at work. Evaluation of the central government well-being at work development programme.) WRC Working Papers 82/2008. University of Tampere. https://tampub.uta.fi/handle/10024/65675.

Jokinen, Esa & Luoma-Keturi, Natalia (2005). Mind over Career. Aikuisena tutkinnon suorittaneidene koulutus ja työuran pituus. (Adult students' career length. Final report.) Työpoliittinen tutkimus 290. Helsinki: Ministry of Labour.

 
Ylläpito: esa.jokinen@uta.fi
Muutettu: 30.5.2018 16.02 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti