Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Hanna Elo

yliopisto-opettaja (logopedia)

Puhelin: 040 190 1333
Sähköposti: Hanna.Elo@uta.fi
Työhuone: PÄÄT D227

Vastaanotto:
Sopimuksen mukaan

Erityiset tutkimus- ja opetusalat:

  • Monikkolasten puheen ja kielen kehitys
  • Esikielellinen, foneettis-fonologinen kehitys
  • Kieliaineistojen tietokonepohjainen analyysi

Julkaisuja ja esitelmiä:

Elo, H. (2011). Kaksoslasten äänteellinen kehitys marginaalijokelluksesta ensisanoihin. Stolt, Lehtihalmes, Heikkola & Kunnari (toim.). Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja, 43, 64-74. Helsinki: Unigrafia.

Elo, H. (2011). Kaksoslasten äänteellinen kehitys marginaalijokelluksesta ensisanoihin. Tutkimusraportti Puheen ja kielen tutkimuksen päivillä, Helsinki 31.3. – 1.4.2011.

Elo, H. & Korpijaakko-Huuhka, A-M (2011). The phonetic development of a dyzygotic twin pair acquiring Finnish. Posteri esitetty The 2nd Nordic Conference of Clinical Linguistics-kongressissa, Gran 5-7.5.2011.

Elo, H. (2013). Kaksoslasten jokeltelun kehitys – aineisto ja menetelmät. Esitys Langnet- konferenssissa, Jyväskylä 27 – 29.11.2013.

Elo, H. (2014) Vocal milestones and early lexicon of Finnish twins. Posteri esitetty International Clinical Phonetics and Linquistics Association-kongressissa, Tukholma 11–13.6.2014.

Elo H. & Korpijaakko, A-M. (2015). Conducting Automatic Vicalization Assessment (AVA™) with Finnish Twin Data. Posteri esitetty Workshop on Infant Language Development 2015-kongressissa, Tukholma 10 – 12.6.2015.

Petäjisto, L. & Elo, H. (2015). The Interaction of three-year old siblings in twin pairs’ home language development. Posteri esitetty Workshop on Infant Language Development 2015-kongressissa, Tukholma 10 – 12.6.2015.

Elo, H. (2016). Preliminary Observations of Feasibility of LENA with Finnish. Tutkimusraportti The 1st Meeting of Nordic LENA Users-workshopissa, Tukholma 8.4.2016.

Elo, H. (2016). Acquiring Language as a Twin - Twin children's early health, social environment and emerging language skills. Akateeminen väitöskirja. Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1740, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0296-2

Tutkijaverkostot

 
Ylläpito: hanna.elo@uta.fi
Muutettu: 3.7.2017 10.15 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti