Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Hanna Lindberg

Hanna Lindberg

tutkijatohtori

Puhelin: 050 437 7627
Sähköposti: Hanna.Lindberg@uta.fi
Työhuone: PINNI B3099

Vastaanotto: Sopimuksen mukaan

Erityiset tutkimus- ja opetusalat:

Hyvinvointivaltion historia

Vähemmistöjen historia

Sukupuolihistoria

Sosiaaliset liikkeet

1900-luku

Julkaisuja:

’(O)sunda kroppar, arbetande kvinnor och medborgerliga män. Om socialkonstruktivismen som teoretiskt perspektiv vid Åbo Akademi, ca 1980–2010’ , Åbo Akademi och kunskapen. Perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskapen 1918–2018, toim. Laura Hollsten (Åbo: Åbo Akademis förlag 2018), 255–304.

’”I händerna på arkangeliter, judar och andra schackrare”. Debatten om gårdfarihandel på Finlands lantdag 1877–1878’, Historisk Tidskrift för Finland 103 (2/2018), 205–230.

’Försäljning och försörjning i marginalen – ett tvärvetenskapligt projekt om gårdfarihandel och småhandel i 1800-talets Finland’ (& Ann-Catrin Östman), Rum för eftertanke – en antologi om att utmana det invanda, toim. Mio Lindman & Jonas Ahlskog (Åbo: Folkets Bildningsförbund r.f. 2018), 143–162.

’The Neste War 1970–1972: The First Victory of the Budding Finnish Environmental Movement’ (with Matias Kaihovirta & Mats Wickström), Arcadia (8/2018), doi.org/10.5282/rcc/8223

’Lokal miljöaktivism föds. Aktionsgruppen för Nylands skärgård och Nestekriget på Hangö udd’, Finsk Tidskrift (6/2017), 19–29.

’Handel med främlingar. Kulturmöten, konsumtion och rörlig handel i Finland 1840–1940’  (& Johanna Wassholm), Arbetarhistoria (3/2017), 61–63.

’Reflektioner om historikernas roll i den finländska utredningen om barnskyddets historia’ (& Matias Kaihovirta, Pirjo Markkola), Historisk tidskrift 136 (3/2016), 495–502.

’Lutheranism and Welfare State Expertise. The Example of Heikki Waris’, Perichoresis 13 (2/2015), 97–113.

Mannen som objekt och problem. Heikki Waris och betydelsen av kön i vetenskaplig socialpolitik, ca 1930–1970 (Åbo: Åbo Akademis förlag 2014).

’Omin ja hieman valtionkin avuin yhteiskunnan huipulle. Sosiaalinen nousu ja omin avuin menestyneen miehen ihanne varhaisessa sosiaalipoliittisessa tutkimuksessa’ , Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia, toim. Pirjo Markkola, Ann-Catrin Östman & Marko Lamberg (Tampere: Vastapaino 2014), 271–289.

’Att synliggöra det osynliga könet. Tre genushistorikers erfarenheter av manlighet som analyskategori’ (& Anders Ahlbäck, Matias Kaihovirta), Sukupuolentutkimus – Genusforskning 27 (1/2014), 58–61.

’Aktiva, kunniga, sociala arbetare – Den arbetande mannen som problem och objekt i 1950-talets socialpolitiska forskning’ , Historisk tidskrift för Finland 97 (1/2012), 127–149.

Hankkeita:

"Minority Citizenship in the Finnish Welfare State. The Case of the Finland-Swedish Deaf, c. 1950-2000", Suomen Akatemia 2018-2021

 
Ylläpito: hanna.lindberg@uta.fi
Muutettu: 17.9.2018 14.21 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti