Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

02Kirjahyllytausta_rajattu100x130pix.jpg

Hanna Rautajoki

tutkijatohtori

Puhelin: 050 318 6198
Sähköposti: Hanna.Rautajoki@uta.fi
Työhuone: PINNI B3020

Vastaanotto:Sopimuksen mukaan

Erityiset tutkimus- ja opetusalat:

institutional interaction, public service media, public sphere, political rhetoric, membership categorization analysis, narrative positioning

Julkaisuja:

Rautajoki, Hanna (2006) Televisiokeskustelun agendan moraaliset ulottuvuudet. Tiedotustutkimus 29:3, 52-70.

Rautajoki, Hanna (2007) Syyskuun 11. suomalaisittain: Televisiokeskustelu uskonnon ja politiikan näyttämönä. Teoksessa Mika Aaltola (toim.) Uskontoa politiikan tiloissa. Tampereen yliopisto: Politiikan tutkimuksen laitos, 13-31. 

Rautajoki, Hanna (2008) Toimittajat sohvanvaltaajana – Pressiklubin kuva ajasta, yhteiskunnasta ja vallasta. Kulttuurintutkimus 25:3, 3-14.

Rautajoki, Hanna (2009) Staging Public Discussion: Mobilizing Political Community in Closing Discussion Programmes. Teoksessa Richard Fitzgerald & William Housley (toim.) Media, Policy and Interaction. Farnham: Ashgate, 88-109. 

Rautajoki, Hanna (2010) Tietämisoikeudet televisiokeskustelun vuorovaikutuksessa: Asiantuntijareviirit poliittisella areenalla. Sosiologia 47:1, 24-40.

Rautajoki, Hanna (2012) Membership Categorization as a Tool for Moral Casting in TV Discussion: The Dramaturgical Consequentiality of Guest Introductions. Discourse Studies, 14:2, 243-260.

Rautajoki, Hanna (2014a) Hyvät ”kanssalaiset”! Yhteiskunnallistamisen strategiat televisiokeskustelun vuorovaikutuksessa. Tampere: Tampere University Press.

Rautajoki, Hanna (2014b) Kasvokkain julkison kanssa. Vastaanottajan multimodaalinen muotoilu televisiokeskustelun aloituksissa. Media & viestintä 37:3, 56-74.

Rautajoki, Hanna (2014c) Onko demokratian perustalla väliä? Alusta!-verkkolehti 23.9.2014.

Toikkanen Jarkko, Hatavara Mari, Laakso Maria, Rautajoki Hanna (2015) Miten poliittinen teksti koetaan - Olli Immosen hallinnasta riistäytyvät sanat. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 1.9.2015.

Alasuutari, Pertti & Rautajoki, Hanna & Auvinen, Petra & Rautalin, Marjaana (2018) Shattering the Single European Sky. European Journal of Cultural and Political Sociology. Published online: 03 May 2018 https://doi.org/10.1080/23254823.2018.1449661

Rautajoki, Hanna (2018) A Story more Real than Reality: The interactional organization of experientiality. Narrative Inquiry, 28:1, 182-199.

Rautajoki, Hanna (2018) Kokemuksellisuus yhteiskunnallis-poliittisessa mielipiteenmuodostuksessa. Teoksessa Jarkko Toikkanen & Ira A. Virtanen (toim.) Kokemuksen tutkimus VI: Kokemuksen käsite ja käyttö. Rovaniemi: Lapland University Press, 109-129.

Hyvärinen, Matti & Hatavara, Mari & Rautajoki, Hanna (tulossa 2019) Kerronta, asemointi ja haastattelun analyysi. Sosiologia, x –xx.

 

Hankkeita:

Suomen Akatemian konsortiohanke The Literary in Life (Pi Mari Hatavara) 2015-2019

Akatemiaprofessorihanke (Pertti Alasuutari) Epistemic Capital in the Synchronization of National Policies, 2016-2020

Suomen Akatemian tutkijatohtorihanke (Hanna Rautaoki) European Solidarities in Turmoil, 2018-2021

 
LINNA h.6075
Ylläpito: hanna.rautajoki@uta.fi
Muutettu: 13.12.2018 15.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti