Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Harri Sarpavaara

Akatemiatutkija, dosentti, YTT

Puhelin: 040 190 1247 
Sähköposti: harri.sarpavaara@uta.fi 
Työhuone: LINNA 5095 
Vastaanotto:sopimuksen mukaan

Tutkimus- ja opetusalat:

Käynnissä oleva tutkimus: semioottisia näkökulmia vuorovaikutukseen muutokseen motivoivassa päihdetyössä. Aiempaa tutkimustoimintaa ruumiillisuuden, sukupuolen representaatioiden ja mainonnan parissa. 

Julkaisuja: 

Articles in refereed scientific publications

 • Sarpavaara, Harri (2016) ”Weekend” as a symbolic sign in motivational counseling sessions in the probation service with substance abusers. Time and Society, 25(2), 320–333.
 • Sarpavaara, Harri (2015, OnlineFirst) The Causes of Change and No-Change in Substance Users’ Talk During Motivational Interviewing in the Probation Service in Finland. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, DOI: 10.1177/0306624X15596031.

 •  Sarpavaara, Harri (2015) Significant others in substance abusers’ change talk during motivational interviewing sessions in the Finnish Probation Service. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 32(1), 91–103.
 • Sarpavaara, Harri (2014) The Meanings of Family in Substance Users’ Change Talk During Motivational Interviewing: A Qualitative Study. Journal of Social Work Practice in the Addictions, 14(2), 175–190.
 • Sarpavaara, Harri (2014) The causal attributions of substance use in clients’ change talk during motivational interviewing. Communication & Medicine, 11(3), 313–324.

 • Sarpavaara, Harri (2014) Peircen merkkiteoriaa soveltamassa päihdetyön vuorovaikutuksen analyysiin. Synteesi, 33(1), 67–76.
 • Sarpavaara, Harri (2014) Talking about friends, drugs and change: Meanings of friendship in substance abusers' change talk. Substance Use & Misuse, 49(6), 645-653.
 • Harri Sarpavaara (2014) Ystävyyssuhteiden merkitykset yhdyskuntaseuraamustyön päihdeongelmaisten asiakkaiden muutospuheessa. Teoksessa Henrik Linderborg, Mari Suonio & Tytti Lassila (toim.) Sosiaalityö ja sosiaalinen tuki rikosseuraamusalalla. Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja 1/2014, 197–212.
 • Sarpavaara, Harri (2013) A Peircean analysis of counselors’ interpretations and clients’ responses in motivational interviewing sessions. Social Semiotics, 23(1), 67-82. 
 • Sarpavaara, Harri & Koski-Jännes, Anja (2013) Change as a journey – clients’ metaphoric change talk as an outcome predictor in initial motivational sessions with probationers. Qualitative Research in Psychology, 10(1), 86-101. 
 • Sarpavaara, Harri (2010) Use of metaphors in motivational interviewing sessions in the probation service. Communication & Medicine, Volume 7(2), 197–206. 
 • Sarpavaara, Harri (2010) Metafora muutoksen välineenä ja ennustajana kriminaalihuollon motivoivissa päihdekeskusteluissa (Metaphor as a vehicle and predictor of change in motivational sessions in the Probation Service). Yhteiskuntapolitiikka 75 (3), 252–264.
 • Sarpavaara, Harri (2007) Dionysian and Apollonian in Advertising. The Representations of Pleasure and Discipline in Finnish Television Advertisements. Qualitative Sociology Review, Vol. III Issue 2, 202–220.
 • Aro, Jari & Sarpavaara, Harri (2007) Sukupuolistereotypiat sähköpostihuumorissa (Gender stereotypes in e-mail humour). Sosiologia 44 (3), 191–203.
 • Sarpavaara, Harri (2005) Naurettava sukupuoli. Koomisen rakentuminen Billys Pizza -mainoselokuvassa (Laughable gender. Comic in the Billys Pizza television advertising). Tiedotustutkimus 28 (4–5), 43–54.
 • Sarpavaara, Harri (2005) Voima ja huolenpito tv-mainonnan sukupuolikuvastossa (Strength and care-giving in the gendered imagery of TV advertising). Sosiologia 42 (3), 207–221.

 

Non-refereed scientific articles

International publications

Sarpavaara, Harri (2016) Substance users’ metaphorical change talk during motivational counseling sessions in Finnish probation service. 3rd ISA Forum of Sociology 10–14 July 2016. Vienna, Austria. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2015) The causes of change in substance-using clients’ talk during motivational interviewing sessions in the Finnish Probation Service. 5th International Conference Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP) 5-7 November 2015. Milan, Italy. (paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2014) Meanings of friendships in substance abuse clients' talk in the probation service. XVIII ISA World Congress of Sociology 13–19 July 2014. Yokohama, Japan. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2013) Meanings of weekend in substance abusers’ change-related talk. 11th European Sociological Association Conference 28th – 31th August 2013. Turin, Italy. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2012) Counselors’ interpretations of substance abusing clients’ change talk: A Peircean analysis. The 11th World Congress of the International Association for Semiotic Studies 5–9 October 2012. Nanjing, China. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri & Koski-Jännes, Anja (2012) The conceptual metaphor CHANGE IS A JOURNEY in motivational counseling sessions with substance abusers. The Stockholm 2012 Metaphor Festival 6–8 September 2012. Stockholm, Sweden. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2012) The power of metaphors in motivational counseling. Power & Difference. The 3rd International Conference 27–29 August 2012. Tampere, Finland. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri & Koski-Jännes, Anja (2012) Clients’ metaphoric change talk in MI-sessions. 3rd International Conference on Motivational Interviewing (ICMI) 18–20 June 2012. Venice, Italy. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2012) Counselors’ interpretations of substance abusing clients’ change talk. 38th Annual Symposium of Kettil Bruun Society 4–8 June 2012. Stavanger, Norway. International Journal of Alcohol and Drug Research, 1(2), DOI: 10.7895/ijadr.v1i2.140.

Sarpavaara, Harri (2012) Counselors’ interpretations of substance abusing clients’ change talk. 38th Annual Symposium of Kettil Bruun Society 4–8 June 2012. Stavanger, Norway. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri & Koski-Jännes, Anja (2011) Clients’ metaphoric change talk as an outcome predictor in initial motivational sessions with substance abusers. 37th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of Kettil Bruun Society 11–15 April 2011. Melbourne, Australia. (Paper in conference).

Koski-Jännes, Anja & Sarpavaara, Harri (2010) Process and outcome of initial motivational interviews with substance abusers. The Final Seminar of the Research Programme on Substance Use and Addictions, Academy of Finland 8–10 November 2010. Stockholm, Sweden. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2009) Forskningsprojekt i motiverande samtal (BSF): Process and outcome of initial motivational interviews with substance abusers. Nordiskt Programforum 25-26.11.2009. Helsinki, Criminal Sanctions Agency. Guest Lecture. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2009) Use of metaphors in counselling sessions in the probation service. 10th World Congress of Semiotics 22–26 September 2009. A Coruña, Spain. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri, Tolonen, Kari & Koski-Jännes, Anja (2008) MI in the Probation Service: process and outcome of initial motivational interviews with substance abusers. First International Conference on Motivational Interviewing (ICMI) 9–11 June 2008. Interlaken, Switzerland. (Paper in conference).

Aro, Jari & Sarpavaara, Harri (2006) Gender Stereotypes in E-Mail Humour. The 18th International ISHS Humor Conference 3–7 July 2006. Copenhagen, Denmark. (Paper in conference).

 

Domestic publications

Sarpavaara, Harri (2014) Perhe päihdeongelmaisten rikoksentekijöiden muutospuheessa. Sosiologipäivät 27.-28.3.2014, Rovaniemi. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2013) Meanings of family in substance abusers' change talk. Sosiaalipsykologian päivät. 22.-23.11.2013, Tampere. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2013) Ystävyyssuhteiden merkitykset rikoksista tuomittujen päihdeongelmaisten muutospuheessa. Sosiologipäivät 21.-22.3.2013, Turku. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2012) Alkoholiongelmaiselle viikonloppu näyttäytyy muutoksen esteenä. In Hyvinvointikatsaus 3/2012 – Teema: Ajankäyttö. Tilastokeskuksen julkaisu (publication of Statistics Finland), 70–73. (Article in scientific edited volume).

Sarpavaara, Harri (2012) Viikonloppu muutoksen esteenä päihdeongelmaisten puheessa. Sosiaalipsykologian päivät 23.-24.11.2012, Helsinki. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2012) Viikonlopun merkityksellistäminen päihdeongelmaisten muutospuheessa. Sosiologipäivät 29.–30.3.2012, Kuopio. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2011) Peirceläisen semiotiikan soveltaminen motivoivien päihdekeskustelujen analyysiin. Tarkastelussa kriminaalihuollon työntekijöiden tulkinnat asiakkaiden muutospuheesta. Sosiaalipsykologian päivät 17.–18.11.2011, Kuopio. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2011) Ohjaajan tulkinnat kriminaalihuollon motivoivien päihdekeskustelujen vuorovaikutuksessa. Sosiologipäivät 24.–25.3.2011, Tampere. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2010) Pääkirjoitus: Sosiologia 2009–2010. Sosiologia 47(4), 253–254. (Editorial in scientific journal).

Sarpavaara, Harri & Rantanen, Pekka (2010) Pääkirjoitus: Kotimaisen tiedejulkisuuden tulevaisuus. Sosiologia 47(1), 1­–2. (Editorial in scientific journal).

Sarpavaara, Harri (2010) ”Täs vetää nyt vähän niin ku parkit päällä”. Metaforat kriminaalihuollon päihdekeskusteluissa. Sosiaalipsykologian päivät 19.-20.11.2010, Tampere. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2010) Muutos on matka. Metaforat kriminaalihuollon motivoivien päihdekeskustelujen tuloksellisuuden ennustajina. Sosiologipäivät 19.-20.3. 2010, Jyväskylä. (Paper in conference).

Anja Koski-Jännes, Leena Ehrling, Harri Sarpavaara, Maria Rakkolainen ja Kari Tolonen (2009) Ratkaiseva kohtaaminen. Motivoiva haastattelu, päihdehoitoon sitoutuminen ja muutos (Motivational interviewing, commitment to substance abuse treatment and change). In Kalevi Kaipio & Arja Ruisniemi (eds.) Ihan oikea ihme. Kirjoituksia päihdetyöstä. VAK ry. Gummerus, Jyväskylä,140–158. (Article in book).

Sarpavaara, Harri (2009) Pääkirjoitus: Luokka – Kuolleeksi julistetun paluu. Sosiologia 46(2), 77–78. (Editorial in scientific journal).

Sarpavaara, Harri (2009) Pääkirjoitus: Haluatko yleisön? Kirjoita Sosiologiaan. Sosiologia 46(1), 1–2. (Editorial in scientific journal).

Sarpavaara, Harri (2009) Metaforien käyttö asiakkaan ja työntekijän välisessä vuorovaikutuksessa kriminaalihuollon päihdekeskusteluissa. Sosiologipäivät 20.-21.3.2009, Helsinki. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2009) Metaforien käyttö motivoivissa päihdekeskusteluissa. Psykoterapiatutkimuksen päivät 12.–13.2.2009, Jyväskylä. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2008) Päihdetyö kriminaalihuollossa. Semioottinen näkökulma asiakkaan ja työntekijän vuorovaikutukseen. Sosiologipäivät 28.–29.3.2008, Rovaniemi. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2007) Motivoivan haastattelun prosessi ja tuloksellisuus päihdehuollossa. Sosiaalipsykologian päivät 30.11.-1.12.2007, Tampere. (Paper in conference).

Aro, Jari & Sarpavaara, Harri (2007) Sukupuolihuumori ja stereotypiat. Sosiologipäivät 23.-24.3.2007, Turku. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2006) Kohti mainonnan kansalaislukutaitoa. In Marja Heinonen (ed.) Literacies in the Digital Age – Digitaalisen ajan lukutaidot. HAMKin julkaisuja 18/2005, 34–35. (Article in book).

Sarpavaara, Harri (2005) Semioottinen kurkotus tuonpuoleiseen. Sosiologia 42(3), 258–259. (Book review in scientific journal).

Aro, Jari & Sarpavaara, Harri (2005) Maskuliinisuus huumorissa. Kulttuurintutkimuksen päivät 9.–10.12.2005, Tampere. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2005) Ruumiillisuuden merkityksellistäminen tv-mainonnassa. Pyydetty esitelmä. Naistutkimuksen sadonkorjuujuhla/Kukanpäivän juhlaseminaari 12.5.2005. Tampere. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2004) Huomion kääntämisen lukutaidosta. Sosiologia 41(4), 355–356. (Book review in scientific journal).

Sarpavaara, Harri (2004) Representaatioista, merkityksen synnyn paikasta ja tulkinnasta. Sosiaalipsykologian päivät 26.11.–27.11.2004, Tampere. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2004) Kyllin hyviä esityksiä etsimässä. Sosiologia 41(1), 58–59. (Book review in scientific journal).

Sarpavaara, Harri (2003) Semioottisen ja kvantitatiivisen tarkastelun yhdistäminen tv-mainosten ruumiillisuusrepresentaatioiden analyysissä.  I Kulttuurintutkimuksen päivät 12.–13.12.2003, Helsinki. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2003) Koominen ruumiillisuus television mainoselokuvissa. Sosiologipäivät 28.–29.3.2003, Helsinki. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri  (2002) Viihdettä ja representaatioita. Sosiologia 39(3), 264–265. (Book review in scientific journal).

Sarpavaara, Harri (2002) Ruumiin huollon representaatiot television mainosfilmeissä. Sosiologipäivät 15.–16.3.2002, Tampere. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (2002) Nautinnon, kurinalaisuuden ja sukupuolen representaatiot television mainosfilmeissä.  Mediatutkimuspäivät 1.–2.2.2002, Turku. (Paper in conference).

Sarpavaara, Harri (1999) Ruumiillistunut sosiologia dualismin selättäjänä. Sosiologia 36(4), 340–342. (Book review in scientific journal).

 

Scientific books (monographs)

Sarpavaara, Harri (2004) Ruumiillisuus ja mainonta. Diagnoosi tv-mainonnan ruumiillisuusrepresentaatioista (The body and advertising: the representations of embodiment in television advertisements). Tampere University Press, Tampere.

 

Publications intended for professional communities

Sarpavaara, Harri (2007) Tutkimus motivoivien päihdehaastattelujen tuloksellisuudesta käynnistynyt. Kontra. Rikosseuraamusviraston, Kriminaalihuoltolaitoksen ja Vankeinhoitolaitoksen henkilöstölehti 3/2007, 37. (Article in a trade journal).

Sarpavaara, Harri & Ruuska, Petri (2006) Semiotiikka. In Kirsi Juhila et al. (eds.) Laadullisen tutkimuksen verkko-opetuskokonaisuus. Laadullisen tutkimuksen oppimateriaaleja opettajien käyttöön. Tampereen yliopisto, Laadullisen yhteiskuntatutkimuksen yksikkö LYHTY. (Textbook material).

 

Publications intended for the general public, linked to the applicant’s research

Sarpavaara, Harri (2015) Perhe, ystävät ja päihdeongelmaisten muutosmotivaatio. popNad – en populäretenskaplig wepplats för forskning inom alkohol- och drogområdet. Nordens Välfärdscenter. http://www.nordicwelfare.org/popNAD/Articles/Perhe-ystavat-ja-paihdeongelmaisten-muutosmotivaatio/. (Internet article).

Sarpavaara, Harri (2004) Mainoselokuvat kukkivat komiikkaa. Alakerta. Aamulehti 4.7.2004, A2. (Newspaper article).

 

Theses

Sarpavaara, Harri (2004) Ruumiillisuus ja mainonta. Diagnoosi tv-mainonnan ruumiillisuusrepresentaatioista (The body and advertising: the representations of embodiment in television advertisements). Tampere University Press, Tampere. (Doctoral dissertation, monograph).

Sarpavaara, Harri (2001) Esityksiä ruumiillisuudesta. Nautinto, kurinalaisuus, voima ja huolenpito television mainosfilmeissä. University of Tampere, Department of Sociology and Social Psychology, Tampere. (Licenciate thesis).

Sarpavaara, Harri (1998) Mainonta ja identiteetti. Sukellus tv-mainonnan ja yksilön identiteetin välisen suhteen problematiikkaan. University of Tampere, Department of Sociology and Social Psychology, Tampere. (Master’s thesis).

 

Audiovisual material 

Sarpavaara, Harri (2011) Yhteiskuntatutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä: Semioottisia näkökulmia motivoiviin päihdekeskusteluihin. Tutkijatohtori Harri Sarpavaara luennoi. Radio Moreenin ohjelma 15.3.2011. (Radio program, lecture).

 

Hankkeita:

Nimi: Motivating substance abusers for change – Semiotic perspectives to client-counselor interaction

Vastuullinen johtaja: Akatemiatutkija Harri Sarpavaara

Rahoittaja: Suomen Akatemia

Kesto: 08/2011 – 08/2016

 

Tutkimuksessa Päihdeongelmaisten motivointi muutokseen – semioottisia näkökulmia asiakkaan ja työntekijän väliseen vuorovaikutukseen tarkastellaan kriminaalihuollon motivoivan haastattelun menetelmään pohjautuvia päihdekeskusteluja semioottisesta eli merkkien käyttöön liittyvästä näkökulmasta. Tutkittavaksi asetetaan hypoteesi: tietyt semioottiset tekijät päihdekeskustelujen vuorovaikutuksessa ennustavat hoidon tuloksellisuutta. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1. Miten asiakkaan ja työntekijän välinen vuorovaikutus rakentuu semioottisten tekijöiden avulla? 2. Mitkä semioottiset tekijät vuorovaikutuksessa lisäävät tai vähentävät asiakkaan sitoutumista muutokseen? 3. Ennustavatko nämä päihdekeskusteluissa esiintyvät semioottiset tekijät asiakkaan myöhempää päihteiden käyttöä? Semioottisen näkökulman avaamisen myötä tutkimus tuo uutta tietoa toimivan ja asiakasta motivoivan päihdehoidon perusmekanismeista.

 

In English

The aim of this project is to conduct a detailed semiotic study of the client-counselor interaction in initial Motivational Interviewing based consultations with substance abusers to find out their proximal and distal effects on the clients’ treatment response.

Motivational Interviewing (MI) is a widely recommended style of counseling. It is a client-centered, directive method for enhancing intrinsic motivation to change by exploring and resolving ambivalence. MI is one of the leading evidence based methods for helping people with substance abuse and other behavioral problems. However, the research done in this area gives rise to new questions about ”what works” in MI.

In this research project I examine the process and outcome of initial MI sessions from a perspective that complements the previous MI research with a new aspect. The basic idea is to map the semiotic features of MI sessions, which might be predictive of clients’ willingness to change their addictive behaviors during the follow-up year. The project will contribute new information as to why MI “works” by applying the methods in the field of semiotic analysis to the study of this popular therapeutic approach.

 

I hypothesize that some semiotic features in client-counselor interaction predict the clients’ MI treatment outcome. The focus of my research will be on a detailed semiotic analysis of the use of signs in client-counselor interaction in MI sessions and on an outcome of these sessions. My main research questions are:

1) How the client-counselor interaction and clients’ change talk in the MI sessions is constructed by semiotic features?

2) Which semiotic features of the client-counselor interaction in the initial MI sessions increase or decrease clients’ commitment to change?

3) Do these semiotic features in the initial MI sessions predict clients’ later behaviors?

 

The data for this study have been collected from an MI based structured BIC program for clients in Finnish probation service. Altogether 25 counselors and 50 clients have volunteered to participate. Their first two sessions have been videotaped and transcribed. The outcome is measured by interviewing the clients on their use of psychoactive substances 6 and 12 months later.

Successful treatment engagement is based on creating a good working alliance. Consequently, I study, what kinds of signs are used to develop the sense of cooperation and direction in the initial sessions. Semiotic methods are here used to analyze, e.g. the role of metaphors in client-counselor interaction as the tools of change and as a means of creating rapport between the communicating partners. My goal is to apply some ideas of Charles Sanders Peirce’s pragmatic theory of signs. This semiotic theory offers the relevant methodological point of view to the interaction analysis because it pays special attention to the action and the effect of signs.

 

 

 
Ylläpito: harri.sarpavaara@uta.fi
Muutettu: 18.7.2016 12.12 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti