Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

MinkkinenJaana.jpg

Jaana Minkkinen

tutkijatohtori

Puhelin: 050 318 7671
Sähköposti: Jaana.Minkkinen@uta.fi
Työhuone: LINNA 4089

Vastaanotto: Sopimuksen mukaan

Uusi sähköposti/ new email: jaana.minkkinen@tuni.fi

Erityisasiantuntemus / Special expertise

Koulupsykologia, työpsykologia, hyvinvointiteoria, sosiaalinen tuki, terveyskäyttäytyminen, maahanmuuttajanuoret, vertaileva tutkimus, kvantitatiiviset menetelmät, monitasomallinnus, pitkittäisanalyysit

School psychology, work psychology, well-being theory, social support, health behavior, immigrant youth, comparative research, quantitative metods, multilevel modeling, longitudinal studies

Nykyinen työtehtävä / Work task

Tutkijatohtori projektissa "Managing new intensified job demands through self-regulative resources: A large-scale study across occupations and age groups (IJDFIN)" (Suomen Akatemia, 2017–2021). Tutkimusprojektissa tutkitaan työntekijöiden selviytymistä työelämän tehostumisesta ja sen mukanaan tuomista työn uudenlaisista vaatimuksista eri ammatti- ja ikäryhmissä.

Postdoctoral researcher in the project "Managing new intensified job demands through self-regulative resources: A large-scale study across occupations and age groups (IJDFIN)" (Academy of Finland, 2017–2021).  

Julkaisuja / Publications:

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Mauno, S., Minkkinen, J., Tsupari, H., Huhtala, M., and Feldt, T. (2019). Do Older Employees Suffer More from Work Intensification and Other Intensified Job Demands? Evidence from Upper White-Collar Workers. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 4(1): 3, 1–13. https://doi.org/10.16993/sjwop.60 

Mauno, S., Kubicek, B., Minkkinen, J., & Korunka, C. (in print). Antecedents of intensified job demands: Evidence from AustriaEmployee Relations.

Lindfors, P., Minkkinen, J., Katainen, A., & Rimpelä A. (2019). Do maternal knowledge and paternal knowledge of children’s whereabouts buffer differently against alcohol use? A longitudinal study among Finnish boys and girls. Drug and Alcohol Dependence, 194, 351–357. DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2018.10.025   https://authors.elsevier.com/c/1Y6DI1LiD2xsVO

Minkkinen, J., Hotulainen,  R., Kinnunen, J., & Rimpelä A. (2018). Conduct problems, schoolwork difficulties and being bullied: A follow-up among Finnish adolescents. International Journal of School & Educational Psychology. DOI: 10.1080/21683603.2018.1551819

Minkkinen, J., Kinnunen, J. M., Karvonen, S., R. Hotulainen, Lindfors, P., & Rimpelä A. (2018). Low schoolwork engagement and schoolwork difficulties predict smoking in adolescence. European Journal of Public Health, Vol. 0, No. 0, 1–6. doi:10.1093/eurpub/cky179

Minkkinen, J., R. Hotulainen, & Rimpelä A. (2018). Maahanmuuttajataustaisten nuorten psykososiaalinen oireilu Helsingin metropolialueella. Psykologia, 53 (02-03), 91–109.

Lindfors, P., Minkkinen, J., Rimpelä A., & R. Hotulainen (2018). Family and school social capital, school burnout and academic achievement: a multilevel longitudinal analysis among Finnish pupils. International Journal of Adolescence and Youth, 23(3), 368–381. http://dx.doi.org/10.1080/02673843.2017.1389758

Kinnunen, J. M., Ollila, H., Minkkinen, J., Lindfors, P., & Rimpelä, A. (2018). A longitudinal study of predictors for adolescent electronic cigarette experimentation and comparison with conventional smoking. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15, 305. doi:10.3390/ijerph15020305

Oksanen, A., Kaakinen, M., Minkkinen, J., Räsänen, P., Enjolras, B., & Steen-Johnsen, K. (2018). Perceived societal fear and online hate after the November 2015 Paris attacks. Terrorism and Political Violence.https://doi.org/10.1080/09546553.2018.1442329

Finell, E., Tolvanen, A., Pekkanen, J., Minkkinen, J., Ståhl, T., & Rimpelä, A. (2018). Psychosocial problems, indoor air-related symptoms and perceived indoor air quality among students in schools without indoor air problems: A longitudinal study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(7), 1947.

Minkkinen, J., Oksanen A., Kaakinen M., Keipi T. & Räsänen P. (2017). Victimization and exposure to pro-self-harm and pro-suicide websites: a cross-national study. Suicide and Life-Threatening Behavior, 47(1), 14–26. DOI: 10.1111/sltb.12258. 

Minkkinen, J., Lindfors, P., Kinnunen, J., Finell, E., Vainikainen, M-P., Karvonen, S., & Rimpelä A. (2017). Health as a predictor of students’ academic achievement: a 3-level longitudinal study of Finnish adolescents. Journal of School Health, 87(12), 902–910.

Minkkinen, J., Oksanen A. (2017). The Role of Sleep, School Lunch, and Relationships for School Enjoyment. Health Behavior and Policy Review, 4(1), 13-23. DOI: https://doi.org/10.14485/HBPR.4.1.2

Salmela-Aro, J. K, Reed, S., Minkkinen, J., Kinnunen, J., & Rimpelä A. (2017). Immigrant status, gender, and school burnout in Finnish lower secondary school students: A longitudinal study. International Journal of Behavioral Development, 1–12. DOI: 10.1177/0165025417690264.

Kaakinen, M., Räsänen, P., Näsi, M., Minkkinen, J., Keipi, T., & Oksanen, A. (2017). Social Capital and Online Hate Production: A Four Country Survey. Crime, Law and Social Change. http://dx.doi.org/10.1007/s10611-017-9764-5.

Minkkinen, J., Oksanen A., Näsi M., Keipi T., Kaakinen M. & Räsänen P. (2016). Does social belonging to primary groups protect young people from the effects of pro-suicide sites? A comparative study of four countries. Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention 37(1), 31–41. DOI: 10.1027/0227-5910/a000356  http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201612162856.

Oksanen, A., Näsi, M., Minkkinen, J., Keipi, T., Kaakinen, M., & Räsänen, P. (2016). Young people who access harm-advocating online content: A Four-country survey. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace,10(2). DOI: 10.5817/CP2016-2-6. http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2016061701. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201612082766.

Minkkinen, J. (2014). Associations between school-related factors and depressive symptoms among children: A comparative study, Finland and Norway. School Psychology International (5), 463–474DOI: 10.1177/0143034313511008. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201505121410

Minkkinen, J. (2013). The Structural Model of Child Well-being. Child Indicators Research, 6 (3), 547–558, doi: 10.1007/s12187-013-9178-6. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201404291364

Alasoini, T., Aho S., Minkkinen J. & Mäkiaho A. (2013). Organisaatioiden ja työn dynamiikka Suomessa – MEADOW-tutkimuksen välituloksia. Työpoliittinen aikakauskirja 4/2013.

Minkkinen, J. (2011). Opettaja ja lapsen hyvinvointi. Teoksessa Marko Salonen & Atte Oksanen (toim.) Toiminnallisia loukkuja. Tampere: Tampere University Press, 63–87. http://urn.fi/urn:nbn:uta-3-830 

Vertaisarvioimattomat tieteelliset artikkelit

Minkkinen, J. (2015). Lapsen hyvinvointimalli, kouluhyvinvointi ja sosiaaliset suhteet alakoulussa. Sosiaalipsykologi, 2, 29–39. 

Minkkinen, J. & Lindfors, P. (2016). Koulun oppilasmäärän, maahanmuuttajien suhteellisen määrän ja erityisopetuksen määrän yhteys toisen asteen koulutusvalintaan. Teoksessa R. Hotulainen et al. (2016), Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle: Tutkimus metropolialueen nuorista. Opettajakoulutuslaitos: Tutkimuksia 398. Helsingin yliopisto: Helsinki. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201612162845

Minkkinen, J., Lindfors, P., Kinnunen, J. M. & Rimpelä, A. (2016). Koulutusvalintaa ennustavat hyvinvointitekijät. Teoksessa R. Hotulainen et al. (2016), Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle: Tutkimus metropolialueen nuorista. Opettajakoulutuslaitos: Tutkimuksia 398. Helsingin yliopisto: Helsinki.  http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201612162846

Kinnunen, J. M., Minkkinen, J., Pere, L., Lindfors, P. & Rimpelä, A. (2016). Hyvinvoinnin kehitys seitsemänneltä yhdeksännelle luokalle. Teoksessa R. Hotulainen et al. (2016), Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle: Tutkimus metropolialueen nuorista. Opettajakoulutuslaitos: Tutkimuksia 398. Helsingin yliopisto: Helsinki. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201612162849

Lindfors, P., Karvonen, S., Minkkinen, J. & Rimpelä, A. (2016). Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstövoimavarat. Teoksessa R. Hotulainen et al. (2016), Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle: Tutkimus metropolialueen nuorista. Opettajakoulutuslaitos: Tutkimuksia 398. Helsingin yliopisto: Helsinki.  http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201612162850

Lindfors, P., Karvonen, S., Minkkinen, J. & Rimpelä, A. (2016). Koulujen toimintakulttuuri hyvinvoinnin näkökulmasta. Teoksessa R. Hotulainen et al. (2016), Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle: Tutkimus metropolialueen nuorista. Opettajakoulutuslaitos: Tutkimuksia 398. Helsingin yliopisto: Helsinki. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201612162852 

Tieteelliset kirjat

Hotulainen, R., Rimpelä, A., Hautamäki, J., Karvonen, S., Kinnunen, J., Kupiainen, S., Lindfors, P., Minkkinen, J., Pere, L., Thuneberg, Vainikainen, M-P., & Wallenius, T. (2016). Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle: Tutkimus metropolialueen nuorista. Opettajakoulutuslaitos: Tutkimuksia 398. Helsingin yliopisto: Helsinki.

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

Hotulainen R., Rimpelä A., Karvonen S., Kupiainen S., Lindfors P., Kinnunen J., Minkkinen J., Vainikainen M-P., Wallenius T. (2016). Metropolialueen nuorten siirtyminen yläkoulusta toiselle asteelle : osaaminen ja hyvinvointi. Valtioneuvoston kanslia: Helsinki. http://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/27_Metropolialueen+nuorten+siirtyminen+

yl%C3%A4koulusta+toiselle+asteelle.pdf/f5f85c03-fb1e-4646-ae46-7d8d2c7f573c?version=1.0

Minkkinen, J. (2015). Lapsen hyvinvoinnista alakoulussa. Neuvola ja kouluterveys, 3, 6-9.

Aho, S., Minkkinen J., & Mäkiaho, A.  (2014). Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi. Työnantaja- ja työntekijähaastatteluja yhdistävään MEADOW-aineistoon perustuva tutkimus. Tekesin katsaus 310/2014. Tekes: Helsinki.

Minkkinen, J., Aho S., & Mäkiaho, A. (2013). Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta. MEADOW-tutkimuksen II väliraportti. Tekesin katsaus 300/2013. Tekes: Helsinki. http://www.tekes.fi/u/Meadow_2.pdf ISBN 978-952-457-566-9. 

Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys hakijan tutkimustyöhön

Minkkinen, J. (2016). Masennus. Nuortenlinkki. http://www.nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/mielenterveys/masennus 

Opinnäytteet

Minkkinen, J. (2015). Lapsen hyvinvointimalli: lasten emotionaalinen hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet alakoulussa. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 2063.) http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9822-0

 
Ylläpito: jaana.minkkinen@tuni.fi
Muutettu: 19.3.2019 17.16 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti