Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Jan Forsman

Jan Forsman

tohtoriopiskelija

Puhelin: 050 437 7152
Sähköposti: Jan.Forsman@uta.fi
Työhuone: PINNI B3038

Vastaanotto: Sopimuksen mukaan

CV

PhilPapers

Academia

Google Scholar

Twitter

Erityiset tutkimus- ja opetusalat:

Varhaismoderni filosofia, erityisesti René Descartesin (1596-1650) ajattelu, skeptistismin historia, antiikin filosofia, keskiajan skolastinen filosofia, epistemologia, metafysiikka

Julkaisuja:

  • “Descartes and the Suspension of Judgment – Consideration of Cartesian Skepticism and Epoché” Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy 70, Greek Philosophical Society, 15-20, 2018.
  • “Descartes on Will and Suspension of Judgment: Affectivity of the Reasons for Doubt” teoksessa Boros, Gábor; Szalai, Judit & Tóth, Olivér István (toim.): The Concept of Affectivity in Early Modern Philosophy, Eötvös University Press, 38–58, 2017.
  • ”Epäilijöitä ja tiedon etsijöitä”, arvostelu Malin Grahn-Wilderin (toim.) kirjasta ”Skeptisismi: Epäilyn ja etsimisen filosofia” (Gaudeamus, Helsinki 2016) teoksessa Ajatus 74: Suomen Filosofian Yhdistyksen vuosikirja 2017, Suomen Filosofinen Yhdistys, 327–341, 2017.
  • ”Mahdollisuus, välttämättömyys ja luodut ikuiset totuudet Descartesin filosofiassa” teoksessa Niiniluoto, Ilkka; Tahko, Tuomas & Toppinen, Teemu (toim.): Mahdollisuus, Suomen Filosofinen Yhdistys, 120–129, 2016.
  • ”Cavendishistä, Moresta, kirjeistä ja filosofiasta”, niin & näin, nro. 91, 4/2016, Eurooppalaisen filosofian seura ry, 16–18, 2016.
  • ”Tahto ja arvostelmasta pidättäytyminen Descartesin filosofiassa” teoksessa Ajatus 72: Suomen Filosofian Yhdistyksen vuosikirja 2015, Suomen Filosofinen Yhdistys, 15–51, 2015.
  • ”Utopian jäljillä”, arvostelu Keijo Lakkalan kirjasta ”Utopia tänään: Yhteiskunnallisen mielikuvituksen metodologiaa” (Kampus Kustannus, Jyväskylä 2014), Tieteessä tapahtuu, vol. 33, nro. 6, Tieteellisten seurain valtuuskunta, 77–80, 2015.

Hankkeita: 

Väitöskirjatyö: "Skepticism, Epoché and the Method of Doubt in Descartes's Meditations".

 
Ylläpito: jan.forsman@uta.fi
Muutettu: 7.9.2018 9.54 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti