Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Johanna_Kantola_uta

Johanna Kantola

professori (sukupuolentutkimus)

Puhelin: 050 437 7045
Sähköposti: Johanna.Kantola@uta.fi
Työhuone: LINNA 5069

Kotisivu: http://blogs.uta.fi/johannakantola/

Erityiset tutkimus- ja opetusalat

Tutkimukseni keskittyy sukupuoleen, valtaan ja politiikkaan: poliittisiin puolueisiin ja instituutioihin, tasa-arvopolitiikkaan Suomessa ja EU:ssa sekä teoreettisiin kysymyksiin valtiosta, representaatiosta ja intersektionaalisuudesta.

Meneillään olevat hankkeet

ERC Consolidator Grant -projekti (2018-2023) "Gender, party politics and democracy in Europe: A study of European Parliament's party groups"

https://research.uta.fi/eugendem/

EuGenDem_pyorea_musta.png

ERC logo uta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen Akatemian akatemiahanke (2016–2020) "Sukupuoli ja valta korporatistisessa Suomessa" (GePoCo)

https://research.uta.fi/gepoco/

GePoCo_Transparent-624x163.png

Julkaisuja:

Tieteelliset monografiat

Johanna Kantola and Emanuela Lombardo (2017) Gender and Political Analysis (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan).

Johanna Kantola (2010) Gender and the European Union (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan). Translated into Polish: Polityka równości płci w Unii Europejskiej, 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN

Johanna Kantola (2006) Feminists Theorize the State (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan.)

Johanna Kantola (2005) Mykät, kuurot ja kadotetut: Sukupuolten välinen tasa-arvo Helsingin yliopiston valtio-opin laitoksella. Acta Politica 29 (Helsinki: Yliopistopaino).

Toimitetut teokset ja teemanumerot

Johanna Kantola and Emanuela Lombardo (eds.) (2017) Gender and the Economic Crisis in Europe: Politics, Institutions and Intersectionality (Palgrave Macmillan).

Karen Celis, Sarah Childs and Johanna Kantola (2016) Guest editors. Party Politics 22 (5). Special issue: Re-gendering Party Politics.

Georgina Waylen, Karen Celis, Johanna Kantola and Laurel Weldon (eds.) (2013) The Oxford Handbook on Gender and Politics (Oxford: Oxford University Press).

Johanna Kantola, Kevät Nousiainen, and Milja Saari (eds.) (2012) Tasa-arvo toisin nähtynä. Oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen (Helsinki: Gaudeamus).

Johanna Kantola and Kevät Nousiainen (2009). Guest editors. International Feminist Journal of Politics 11 (4), Special Issue: Institutionalising Intersectionality in Europe.

Joyce Outshoorn and Johanna Kantola (eds.) (2007) Changing State Feminism (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan).

Johanna Kantola ja Johanna Valenius (eds.) (2007) Toinen maailmanpolitiikka: 10 käsitettä feministiseen kansainvälisten suhteiden tutkimukseen (Tampere: Vastapaino).

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Johanna Kantola (2019) Women's organizations of political parties: Formal possibilities, informal challenges and discursive controversies. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. Accepted for publication. Forthcoming.

Anna Elomäki, Johanna Kantola, Anu Koivunen and Hanna Ylöstalo (2019) "Affective Virtuosity: Challenges for Governance Feminism in the Context of the Economic Crisis". Gender, Work & Organization. https://doi.org/10.1111/gwao.12313

Anna Elomäki, Paula Koskinen Sandberg, Johanna Kantola and Milja Saari (2019) "Työmarkkinajärjestöt valtiollisen tasa-arvopolitiikan tyhjiötä täyttämässä? Työmarkkinakeskusjärjestöjen tasa-arvoulostulot vuosina 2010-2016". Accepted for publication in Sosiologia. Forthcoming.

Anna Elomäki and Johanna Kantola (2018) ’Theorizing feminist struggles in the triangle of neoliberalism, conservatism and nationalism’. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 25 (3), 337-370.

Johanna Kantola and Mieke Verloo (2018) ’Re-visiting gender equality at times of recession: A discussion of gender and politics scholarship’s strategies of dealing with equality’, European Journal of Politics and Gender 1 (1-2).

Johanna Kantola; Gender and the Economic Crisis: Political Parties as Sites of Feminist Struggles, Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, Volume 25, Issue 3, 1 September 2018, Pages 361–382, https://doi.org/10.1093/sp/jxy008

Johanna Kantola and Emanuela Lombardo (2017) ‘Feminist political analysis: exploring hegemonies, silences, and novelties’, Feminist Theory 18 (3)  323-341.

Elina Ikävalko and Johanna Kantola (2017) Feminist resistance and resistance to feminism in gender equality planning in Finland. European Journal of Women’s Studies 24 (3) 233-248.

Johanna Kantola and Lise Rolandsen Agustin (2016) ‘Gendering transnational party politics: The case of European Union’, Party Politics 22 (5), 641-651.

Kirsi Eräranta and Johanna Kantola (2016) ‘The Europeanization of Nordic Gender Equality: A Foucauldian Analysis of Reconciling Work and Family’. Gender, Work & Organization 23 (4), 414-430.

Anna Elomäki, Johanna Kantola, Anu Koivunen and Hanna Ylöstalo (2016) ‘Kamppailu tasa-arvosta: tunne, asiantuntijuus ja vastarinta strategisessa valtiossa’, in Sosiologia 53 (4), 257-275.

Johanna Kantola (2015) ‘Political Science as a Gendered Discipline in Finland’ in European Political Science (EPS), 14 (2), 79-86.

Johanna Kantola (2014) ‘The Paradoxical Gendered Consequences of the EU Policy on Multiple Discrimination: The Nordic Case’, European Integration Online Papers, 18 (1), 1-19.

Karen Celis, Sarah Childs, Johanna Kantola and Mona Lena Krook (2014) ‘Constituting women’s interests through representative claims’, Politics & Gender, 10 (2), 149-170.

Kevät Nousiainen, Anne Maria Holli, Johanna Kantola, Milja Saari and Linda Hart (2013) ‘Theorizing Gender Equality: Perspectives on Power and Equality’, Social Politics 20 (1), 41-64.

Sanna Karkulehto, Tuija Saresma, Hannele Harjunen and Johanna Kantola (2012) ’Intersektionaalisuus metodologiana ja performatiivisen intersektionaalisuuden haaste’, Naistutkimus-Kvinnoforskning 25 (4), 17–28.

Johanna Kantola and Judith Squires (2012) ‘From State Feminism to Market Feminism’, International Political Science Review, 13 (3), 382-400.

Johanna Kantola, Cristian Norocel and Jemima Repo (2011) ‘Gendering School Shootings in Finland’, European Journal of Women’s Studies, 18 (2), 183-198.

Johanna Kantola (2010) ‘Shifting institutional and ideational terrains: the impact of Europeanization and neoliberalism on women’s policy agencies’, Policy & Politics 38 (3), 353-368.

Johanna Kantola and Kevät Nousiainen (2009) ‘Institutionalising Intersectionality in Europe: Introducing the Theme’, International Feminist Journal of Politics 11 (4), 459-477.

Johanna Kantola (2009) ‘Women’s Political Representation in the European Union’, Journal of Legislative Studies 15 (4), 379-400.

Karen Celis, Sarah Childs, Johanna Kantola and Mona Lena Krook (2008) ’Rethinking Women’s Substantive Representation’Representation: The Journal of Representative Democracy 44 (2), 99-110.

Johanna Kantola (2008) ‘“Why do all the women disappear?” Gendering processes in a Political Science Department’Gender, Work & Organization 15 (2), 202-225.

Johanna Kantola and Kevät Nousiainen (2008) ‘Pussauskoppiin? Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien yhdistämisestä’Naistutkimus-Kvinnoforskning 2/2008, 6-21.

Johanna Kantola (2007) ‘The Gendered Reproduction of the State in International Relations’British Journal of Politics and International Relations 9 (4), 270-283.

Johanna Kantola and Hanne Marlene Dahl (2005) ‘Gender and the State: From Differences Between to Differences Within’International Feminist Journal of Politics 7 (1), 49-70.

Johanna Kantola (2005) ‘Gender and the Discursive Construction of the State: Comparisons on Finland and Britain,’ Comparativ 3/2005, 90-112.

Johanna Kantola and Judith Squires (2004) ‘Discourses Surrounding Prostitution Policies in the UK’European Journal of Women’s Studies 11 (1), 77-101.

Johanna Kantola (2004) ‘Doing Feminist Discourse Analysis: Domestic Violence in the Women-Friendly Welfare State of Finland,’ European Political Science 4 (3), 85-96.

Lukuja toimitetuissa teoksissa

 

Vuolajärvi Niina, Viuhko Minna, Kantola Johanna, Marttila Anne-Maria (2018) "Finland" in Okland Jahnsen Synnove, Wagenaar Hendrik (Eds.) Assessing Prostitution Policies in Europe (London, Routledge), 199-212.

Johanna Kantola and Emanuela Lombardo (2017) ‘EU gender equality policies’ in Hubert Heinelt and Sybille Münch (eds.) Handbook of European Policies: Interpretive Approaches to the EU (Edward Elgar), 331-352.

Elomäki, Anna and Johanna Kantola (2017) ‘Austerity and feminist resistance in Finland: Between established women’s organisations and new movements’, in Johanna Kantola and Emanuela Lombardo (eds.) Gender and the Economic Crisis in Europe (Basingstoke: Palgrave), 231-255.

Johanna Kantola and Emanuela Lombardo (2017) ‘Gender and the Politics of the Economic Crisis in Europe’ in Johanna Kantola and Emanuela Lombardo (eds.) Gender and the Economic Crisis in Europe (Basingstoke: Palgrave), 1-25.

Johanna Kantola and Emanuela Lombardo (2017) ‘Conclusions: Understanding Gender and the Politics of the Economic Crisis in Europe’ in Johanna Kantola and Emanuela Lombardo (eds.) Gender and the Economic Crisis in Europe (Basingstoke: Palgrave), 257-270.

Johanna Kantola (2016) ‘State/Nation’ in Mary Hawkesworth and Lisa Disch (eds.) Oxford Handbook on Feminist Theory (Oxford: Oxford University Press), 915-933.

Marjaana Jauhola and Johanna Kantola (2016) ‘Globaali sukupuolikysymys Suomessa’ in Marita Husso and Risto Heiskala (eds.) Sukupuolikysymys (Helsinki: Gaudeamus), 209-230.

Johanna Kantola (2016) ’The Gendered State in International Relations’, in Jill Steans and Daniela Tepe-Belfrage (eds.) Handbook of Gender in World Politics, Oxford: Edgar Elgar, 77-84.

Johanna Kantola (2016) ‘Euroopan unioni sukupuolten tasa-arvoa edistämässä’ in Jouko Kajanoja and Eero Yrjö-Koskinen (eds.) Hajoaako unioni? (Helsinki: Into Kustannus), 81-98.

Johanna Kantola and Milja Saari (2014) ’Conservative Women MP’s Constructions of Gender Equality in Finland’ in Karen Celis and Sarah Childs (eds.) Gender, Conservatism and Political Representation (Colchester: ECPR Press), 183-205.

Karen Celis, Johanna Kantola, Georgina Waylen and Laurel Weldon (2013) ‘Gender and Politics: A Gendered World, a Gendered Discipline: An Introduction’ in Georgina Waylen, Karen Celis, Johanna Kantola and Laurel Weldon (eds.) The Oxford Handbook on Gender and Politics (Oxford: Oxford University Press), 1-26.

Anette Borchorst, Lenita Freidenvall, Johanna Kantola, Liza Reisel and Mari Teigen (2012) “Institutionalising Intersectionality in the Nordic Countries? Anti-Discrimination and Equality in Denmark, Finland, Norway and Sweden” in Andrea Krizsan, Hege Skjeie, Judith Squires (eds.) Institutionalizing Intersectionality? Comparative Analyses(Basingstoke: Palgrave Macmillan), 59-88.

Johanna Kantola and Kevät Nousiainen (2012) ‘European Union as an initiator of new European anti-discrimination regime’ in Andrea Krizsan, Hege Skjeie, Judith Squires (eds.) Institutionalising Intersectionality? Comparative Analyses(Basingstoke: Palgrave Macmillan), 33-58.

Johanna Kantola and Kevät Nousiainen (2012) ’ Euroopan unionin tasa-arvopolitiikka: velvoittavaa lainsäädäntöä ja pehmeää sääntelyä’, in Johanna Kantola, Kevät Nousiainen and Milja Saari (eds.) Tasa-arvo toisin nähtynä: oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen (Helsinki: Gaudeamus), 124-142.

Johanna Kantola, Kevät Nousiainen and Milja Saari (2012) ’Johdanto: Tasa-arvosta ja sen lukemisesta toisin’, in Johanna Kantola, Kevät Nousiainen and Milja Saari (eds.) Tasa-arvo toisin nähtynä: oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen (Helsinki: Gaudeamus), 7-30.

Johanna Kantola and Judith Squires (2010) ‘The New Politics of Equality’, in Colin Hay (ed.) New Directions in Political Science (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan), 88-108.

Johanna Kantola (2010) ‘Feminist Perspectives on the EU’ in Michelle Egan, Neill Nugent and Willian Paterson (eds.) Studying the European Union (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan), 305-322.

Johanna Kantola and Joyce Outshoorn (2007) ‘Changing State Feminism’ in Joyce Outshoorn and Johanna Kantola (ed.) Changing State Feminism (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan), 1-20.

Anne Maria Holli and Johanna Kantola (2007) ‘State Feminism Finnish Style: Strong Policies clash with Implementation Problems’ in Joyce Outshoorn and Johanna Kantola (ed.) Changing State Feminism (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan), 82-102.

Joyce Outshoorn and Johanna Kantola (2007) ‘Comparing changes in state feminism over the last decade’ in Joyce Outshoorn and Johanna Kantola (ed.) Changing State Feminism (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan), 266-286.

Johanna Kantola (2007) ’Valtio’ in Johanna Kantola and Johanna Valenius (ed.) Toinen maailmanpolitiikka: 10 käsitettä feministiseen kansainvälisten suhteiden tutkimukseen (Tampere: Vastapaino), 35-60.

Johanna Kantola and Johanna Valenius (2007) ’Maailmanpolitiikka’ in Johanna Kantola and Johanna Valenius (ed.) Toinen maailmanpolitiikka: 10 käsitettä feministiseen kansainvälisten suhteiden tutkimukseen (Tampere: Vastapaino), 9-34.

Johanna Kantola (2006) ‘Feminism’ in David Marsh, Colin Hay and Michael Lister (ed.) The State: Theories and Issues(Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan), 118-134.

Johanna Kantola (2006) ‘Transnational and National Gender Equality Politics: European Union’s Impact on Domestic Violence Debates in Finland and Britain’ in Sirkku Hellsten, Anne Maria Holli and Krassimira Daskalova (eds.) Women’s Citizenship and Political Rights (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan), 154-178

Anne Maria Holli and Johanna Kantola (2005) ‘A Politics for Presence: State Feminism, Women’s Movements and Political Representation in Finland’ in Joni Lovenduski (ed.) State Feminism and Political Representation (Cambridge: Cambridge University Press), 62-84.

Johanna Kantola and Judith Squires (2004) ‘British Prostitution Policies 1976-2001’ in Joyce Outshoorn (ed.) The Politics of Prostitution: Women’s Movements, Democratic States and the Globalisation of Sex Commerce (Cambridge: Cambridge University Press), 62-82.

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 21.12.2018 17.29 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti