Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

natti.jpg

Nätti Jouko

Sosiaalipolitiikan professori, YTT, dosentti
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto
Sähköposti: jouko.natti(at)uta.fi
Puhelin: 03-3551 6340, 040-74 66 519
Huone: LINNA 5070

 

Asiantuntemus

 • Työelämän tutkimus
 • Työaika ja työnteon uudet muodot (osa-aikatyö, määräaikainen työ)
 • Työn epävarmuus
 • Työmarkkinoiden lohkoutuminen, työmarkkinapolitiikka ja työttömyys
 • Tietotyö, aika, paikka ja kotitalous
 • Työn ja muun elämän suhde
 • Ajankäyttö ja aikapula

Opetus

Opetus koostuu gradu- ja jatkoseminaareista, työelämä- ja metodikursseista.

Meneillään olevia projekteja

 • FLEXLIFE - Temporal flexibility of work and its effect on later work and family life. Academy of Finland, 2014-2018. Project leader Jouko Nätti. http://www.uta.fi/yky/wrc/flexlife/index.html
 • Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura. Työsuojelurahasto 2015-2017. Project leader Jouko Nätti. Finnish Work Environment Fund. http://www.uta.fi/yky/tutkimus/wrc/tutkimusprojektit/tyossakoettusyrjinta/index.html
 • Working hours, health, well-being and participation into working life (WOW). Creating new working time models and solutions to Nordic countries. Jouko Nätti is the PI of the UTA team. Project leader Professor Mikko Härmä, FIOH. Nordforsk, 2015–2020. http://www.ttl.fi/en/research/research_projects/wow/Pages/default.aspx
 • Osa- ja määräaikainen työ ja myöhempi tulokehitys. (Part-time and temporary work and subsequent incomes). Palkansaajasäätiö 2015-2016. Project leader Jouko Nätti.
 • Work, in/equality and public policy. WIP. Academy of Finland, Strategic Research Council, 2015-2021. Jouko Nätti is senior member of the research team, project leader Matti Tuomala.
 • Organisaatioiden ja työn dynamiikka - MEADOW-tutkimus Suomessa. (The dynamics of work and organisations – Meadow-study in Finland). (Senior member of the research team, project leader Simo Aho). Tekes 2015-2016.

Aikaisempia tutkimusprojekteja

 • Spatial dispersion of work. Academy of Finland, 2010-2013. http://www.uta.fi/yky/tutkimus/socru/space.html
 • Työn laatu ja myöhempi työura osa- ja määräaikaisessa työssä. (Job quality and later work career in part-time and temporary work). Finnish Work Environment Fund, 2013–2014. http://www.uta.fi/yky/tutkimus/wrc/tutkimusprojektit/tyouratpatkatoissa/index.html
 • Media, Family Interaction and Children’s Well-Being. (Senior member of the research team, project leader Professor Anja Riitta Lahikainen). Academy of Finland, 2011-2014.
 • Between employment and unemployment (NORDIC). Academy of Finland, 2008-2011
 • Are temporary workers a disadvantaged group? (TEMPWELL) Academy of Finland, 2008-2011.
 • Successful Organisations and Employee Well-being in Knowledge-intensive Work (SOWK) (project leader Harri Melin). Academy of Finland, 2008-2011.
 • The consequences of work insecurity on work – family relations and well-being in two welfare regimes. (WINFAR) (project leader Minna Salmi, THL). Academy of Finland, 2008-2011.
 • Quality of life in a changing Europe. European commission FP6 2006–2009
  http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/ykp/tutkimus/laatu/
 • Working time and time use in the household: gender, socioeconomic status and time negotiations. Academy of Finland 2005-2009.
  http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/ykp/tutkimus/tak/

Viimeaikaisia julkaisuja

 • Merja Kauhanen & Jouko Nätti (2014) Involuntary temporary and part-time work, job quality and well-being at work. Social Indicators Research. DOI: 10.1007/s11205-014-0617-7.
 • Satu Ojala, Jouko Nätti & Timo Anttila (2014) Informal Overtime at Home instead of Telework: Increase in Negative Work-Family Interface. International Journal of Sociology and Social Policy Vol. 34 No. 1/2, 2014 pp. 69-87.
 • Merja Kauhanen & Jouko Nätti (2014) Involuntary temporary and part-time work, job quality and well-being at work. Social Indicators Research. DOI: 10.1007/s11205-014-0617-7.
 • Jouko Nätti, Tomi Oinas, Mikko Härmä, Timo Anttila & Irja Kandolin (2014). Combined effects of shift work and individual working time control on long-term sickness absence. A prospective study of Finnish employees. Journal of Occupational and Environmental Medicine 56(7), 732-738.
 • Minna Toivanen, Ari Väänänen, Jouko Nätti, Jaana Pentti, Tuula Oksanen, Mika Kivimäki, Jussi Vahtera (2014) Tilapäiset poissaolot työstä ja luottamus. Janus 22(4): 324–342.
 • Jouko Nätti, Tomi Oinas & Timo Anttila (2015) Time pressure, working time control and long-term sickness absence. Occupational and Environmental Medicine. DOI:10.1136/oemed-2014-102435
 • Niina Viitasalo, Jouko Nätti (2015): Perceived age discrimination at work and subsequent long-term sickness absence among Finnish employees. Journal of Occupational and Environmental Medicine. DOI: 10.1097/JOM.0000000000000468.
 • Griep, Y., Kinnunen, U., Nätti, J., De Cuyper, N., Mauno, S., Mäkikangas, A., & De Witte, H. (2016). The effects of unemployment and perceived job insecurity: A comparison of their association with psychological and somatic complaints, self-rated health and life satisfaction. International Archives of Occupational and Environmental Health,89(1), 147–162. DOI: 10.1007/s00420-015-1059-5.
 • Timo Anttila, Tomi Oinas, Mia Tammelin and Jouko Nätti (2015) Working-Time Regimes and Work-Life Balance in Europe. European Sociological Review Advance Access published July 29, 2015.  doi: 10.1093/esr/jcv070
 • Satu Ojala, Jouko Nätti & Merja Kauhanen (2015) Määräaikaisen työn monet muodot ja laatu. Hallinnon Tutkimus 34 (4), 341–355, 2015.
 • Katja Repo & Jouko Nätti (2015) Lasten ja nuorten media-ajan trendit (Trends of media time of children and youngsters). In: Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) (2015): Media, lapset ja perheen vuorovaikutus (Media, children and family interaction). Vastapaino.
 • Katja Repo & Jouko Nätti (2015) Lapset ja nuoret yksin ja yhdessä median parissa (Children and youngsters alone and together with media). In: Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) (2015): Media, lapset ja perheen vuorovaikutus (Media, children and family interaction). Vastapaino.
 • Timo Anttila, Tomi Oinas ja Jouko Nätti (2015): Kadotettu viikonloppu – Työaikarytmien, sosiaalisten rytmien ja biologisten rytmien muutokset viikonloppuisin 1980-luvulta 2010-luvulle. In: Anu-Hanna Anttila, Timo Anttila, Mirja Liikkanen ja Hannu Pääkkönen (toim.) Ajassa kiinni ja irrallaan – Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Tilastokeskus, Tutkimuksia. Sivut 19-32. ISBN 978–952–244–541–4.
 • Katja Repo ja Jouko Nätti: Televisio ja tietokone lasten ja nuorten ajankäytön rytmittäjinä In: Anu-Hanna Anttila, Timo Anttila, Mirja Liikkanen ja Hannu Pääkkönen (toim.) Ajassa kiinni ja irrallaan – Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Sivut 135-154. ISBN 978–952–244–541–4.
 • Satu Ojala, Pasi Pyöriä ja Jouko Nätti: Ansiotyötä ajasta ja paikasta riippumatta? In: Anu-Hanna Anttila, Timo Anttila, Mirja Liikkanen ja Hannu Pääkkönen (toim.) Ajassa kiinni ja irrallaan – Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Sivut 61-72.
 • Satu Ojala, Jouko Nätti & Merja Kauhanen (2015) Työn laatu ja myöhempi työura osa- ja määräaikaisessa työssä. Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja / Working papers 90/2015, Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9764-3
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 12.2.2016 13.29 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti